Har du kommunikationen på plads i din proaktive jobsøgning?

Af Lars Ulrik Jeppesen

Den uopfordrede jobsøgning kræver, at du er skarp på flere områder – også i din kommunikative proces. Du skal være undersøgende, ikke bange for at tage fat i folk, direkte og meget målrettet.

Når vi ser på den uopfordrede (proaktive) jobsøgning, så adskiller den sig fra traditionel jobsøgning på nogle områder. Der er fire led i processen, som du bør gennemgå:

Researchprocessen

Researchprocessen

Når du søger uopfordret, mangler du et stillingsopslag at tage udgangspunkt i. Dermed mangler du også informationer om det potentielle job. Derfor skal du i gang med din researchproces.

Opgaver:

 • Find frem til, hvor du vil arbejde (brancher, virksomheder), og hvorfor du vil arbejde lige dér. 
 • Afklar dig selv (interesser, ønsker, kompetencer omkring dig selv…)
 • Udarbejd interviewguide

Dine kommunikative forudsætninger: 

 • Vær undersøgende/dybdegående i din kommunikation
 • Vær analytisk og reflekterende i din kommunikation
 • Vær direkte i din kommunikation 

Telefonisk eller anden kontakt

Dette er et af områderne, hvor jobsøgningsprocessen er meget anderledes. Du bliver nødt til at indsamle informationer ved at foretage et interview eller anden form for dataindsamling. Stil dig selv spørgsmålene nedenfor, så du er forberedt, når du tager kontakten.

Opgaver:

 • Hvordan vil du få samtalen i gang? (Hvad er dit indledende spørgsmål)
 • Hvilke informationer har du brug for?
 • Hvad vil du spørge din (potentielt) kommende arbejdsgiver om?
 • Hvilke gode argumenter skal du have på plads?
 • Hvilke indvendinger skal du have forberedt dig på?
 • Hvilke gode historier skal du kunne fortælle fra dine erfaringer?
 • Hvordan vil du afrunde?

Dine kommunikative forudsætninger: 

 • Vær undersøgende og dybdegående i din kommunikation ( Du skal have styr på dine spørgeteknikker)
 • Vær direkte i din kommunikation
 • Vær styrende i din kommunikation (Det er dig, der skal styre samtalen)

Skriveprocessen

I skriveprocessen er fremgangsmåden den samme, som hvis du skulle skrive ud fra en opslået stilling.

Opgaver:

 • Du skal udarbejde CV & Ansøgning med udgangspunkt i det, du ved om virksomheden og din kommende arbejdsgiver
 • Du skal i ansøgningen beskrive, hvad dine spidskompetencer er, hvilken forskel du vil gøre for virksomheden, samt hvorfor du vil være din løn værd for dem
 • Du skal udvælge hvilke andre dokumenter, du ellers skal have med

Dine kommunikative forudsætninger: 

 • Stærk skriftlig kommunikation
 • Direkte og fokuseret i din kommunikationsstil
 • Kortfattet og ”To the point”
 • Modtagerorienteret kommunikation

Opfølgningen

Efter interviewet er gennemført (din dataindsamling), skal du også have aftalt, hvordan skal din opfølgning foregå?

I modsætning til den traditionelle jobsøgning, er det her DIG, der har ansvaret for at ringe igen og følge op - din modtager gør det sjældent, når det drejer sig om uopfordret jobsøgning.

Opgaver

 • Få aftalt, hvornår og hvordan du følger op
 • Du skal stå ved dit ansvar (når du har sagt, at du følger op, så SKAL du også gøre det)
 • Det er DIG, der skal styre denne proces (aldrig, aldrig, aldrig give det ansvar fra dig)

Dine kommunikative forudsætninger: 

 • Direkte i din kommunikation
 • Målrettet i din kommunikation
 • Lidt udfordrende i din kommunikation 

God fornøjelse og held og lykke i din jobjagt!