Hvem f….. siger jeg har bedt om feedback?

DecorativeAf Sanne Juel - CA Karrierepartner og a-kasse

Åh, ikke igen. ”Kritik” pakket ind i en sandwich model, eller en pædagog variant med ros-ris-ros. 
Fordi jeg skal stramme op på noget. Fordi jeg skal gøre noget anderledes. Fordi jeg skal være anderledes. 
Jeg orker det ikke. Sådan tænker du måske? Men feedback er til for at skabe resultater.

Ordet feedback dækker over mange tolkninger 

Der er konstruktiv-, destruktiv-, kritisk- og evaluerende feedback. Så er der også ord som positiv- eller negativ feedback. Og såmænd også feedforward.
Man snakker om en feedback kultur og at forholde sig åben for feedback. At tage imod, undgå at gå i forsvar. Men har du bedt om det? Ofte nej. 

Den naturlige feedback

Hvordan kan vi som mennesker lære både at modtage og give feedback på en naturlig – værdig og tillidsfuld måde, så det bliver lærerigt for alle og der virkelig sker en positiv udvikling? En læring.

Hvis vi ser helt bort fra den destruktive feedback… den der ofte gives med skjulte hensigter, som kan dreje sig om selvpromovering af egne evner på et givet område, eller om at udstille en person over for eksempelvis kolleger etc.

Hvad er så god og konstruktiv feedback? 

Hvis vi skræller helt ind til benet, så skal du selv bede om det, du vil have feedback på. Tilliden skal være til stede for, at du kan tage det til dig. Hvis du har udført et stykke arbejde, og gerne vil lære eller få en udefra til at komme med kommentarer, så bed om præcis den feedback, som du har brug for. 

Eks. Når jeg har skrevet en artikel – afholdt et møde – afviklet et kursus/et oplæg m.m. – så vil jeg gerne vurderes på eks.:

 1. Var fagligheden tilpasset målgruppen?
 2. Virkede jeg nærværende og engageret? 
 3. Var indholdet præsenteret i en forståelig rækkefølge?

Så er du mere imødekommende og lytter aktivt, idet du selv har bedt om særlige feedback observationer (fakta). Derfor er første step, at du afgør, hvad du gerne vil have fokus på. 
Den metode kaldes feedforward. 

Grundlæggende handler det om tillid og værdighed

Et trygt sted, hvor observationer siges naturligt, med rette timing og med tilladelse. Tonen og situationen er passende, og I har en forudgående aftale om at dele viden og læring. 

Husk – man kan også blive ked af, hvis andre snakker bag ens ryg, i stedet for at sige det som det er. 
Er du den der giver feedback (efter klar aftale), så vær opmærksom på ikke at intellektualisere det. Observer og tal ud fra dine observationer, udgå at tolke på det eller bedømme, sig hvad du observerede. Vær sikker på at det er legitimt for dig at give feedback, og at du har retten til at bedømme. 

Så spørg først; ”Er det okay, at jeg giver dig noget feedback? ”

Det giver den anden muligheden for at sige nej. Det giver også mulighed for at den anden kan sige, hvad personen ønsker feedback på – eller om timing er rigtig. Så værdighed. Hav respekt for andre og respekt for, at mennesker kan bedømme sig selv. 

Eks. Jeg lagde mærke til, at du 4 gange sagde ”sgu´ fanden”, at kurset sluttede kl. 14.10, at der var tre der skrev i chatten, at jeg ikke hørte forventningsafstemning m.m. 
Hold dig til fakta. Fortæl om det du observerer, i stedet for at dømme og sige ”DU sluttede kl. 14.10 – det skulle have været kl. 14.00” – undgå at ”dutte” den anden. Vær på egen banehalvdel, som en terapeut ville sige.

Den der får feedback tager observationerne til sig – eller spørger ofte yderligere ind. 
Derefter kan du – alt efter din relation/titel m.m. – sige ”Jeg tænker… kunne det være en ide med xxx – eller hvis du er chef og noget graverende skal ændres sige – Næste gang så overhold kursustiden.  

Vi er forskellige som mennesker

Nogen holder af feedback fordi det skaber nye udviklingsmuligheder og andre føler det intimiderende. Nogen har meget brug for ros og andre slet ikke. Så vær venlig, naturlig og respektfuld når du har fået ja, til at give andre feedback. De modige tør vise deres huller og tør være nysgerrige og stille de tåbelige spørgsmål. Reminder:

 1. Sørg for en klar forventningsafstemning først.
  Er det i orden jeg giver dig feedback? 
  Er der et særligt punkt, du ønsker feedback på?
   
 2. Spørg først ind til hvordan den anden oplevede situationen. 
  Hvordan oplevede du det selv?
   
 3. Fortæl om de observationer du oplevede… 
  Hold det kort til max. 3 områder, så der er fokus og ikke bliver for uoverskueligt.

Feedback har et formål: 

At skabe bedre resultater ude i den virkelige verden. 
Derfor er det er et fælles ansvar at have gode intentioner om at gøre hinanden bedre.