Hvis dagpengeretten udløber

Forlængelse og genoptjening af retten til dagpenge

Opbruger du din dagpengeret, inden du har genoptjent en ny 2-årig periode, har du mulighed for at forlænge din dagpengeperiode - alternativt kan du vælge at "spare op" til en ny dagpengeret.

Seniorjob

Du kan få seniorjob gennem kommunen, hvis din dagpengeret udløber tidligt 5 år før efterlønsalderen - og du opfylder betingelserne for at gå på efterløn. 

 

Kontanthjælp

Hvis du ikke har andet forsørgelsesgrundlag, kan du i nogle tilfælde få kontanthjælp fra kommunen.