Hvis du får deltidsarbejde, mens du er ledig

Når du er ledig, sker der fradrag i dagpengene for arbejde, indtægter, ferie, sygdom m.m. På denne side kan du læse mere om de nye regler.

Du kan også se en kort video, der blandt andet forklarer princippet bag supplerende dagpenge.

 

Beregning af fradrag for arbejde

Når du er ledig, får du fradrag i dagpengene for arbejde, uanset om der er tale om lønnet eller ulønnet arbejde. Der er dog særlige regler for frivilligt ulønnet arbejde - Læs mere om reglerne for frivilligt ulønnet arbejde her

Hvis du er fuldt ledig i en måned, får du dagpenge for 160,33 ledige timer. Hvis du f.eks. arbejder og får løn for 40 timer i en måned, vil du derfor få udbetalt dagpenge for 120,33 timer.

Fradraget i dine dagpenge afhænger dog af, hvordan du arbejder, og hvilken form for indtægt du modtager for dit arbejde.

Det afgørende er, hvordan din arbejdsgiver har indberettet din indtægt til SKATs indkomstregister:

 • A-indkomst og løntimer
  Du vil få fradrag i dine dagpenge for de timer, du arbejder og får løn for.
   
 • A-indkomst uden løntimer, B-indkomst og honorarindtægter
  Dit fradrag beregnes ved, at din løn omregnes med en omregningssats, som bliver reguleret årligt. I 2018er omregningssatsen 235,60, så hvis du f.eks. modtager et honorar på 5.000 kr. i en måned, vil du får et fradrag i dine dagpenge på 21,22 timer (5.000 kr. / 235,60)

Mindsteudbetalingsregel

Som fuldtidsforsikret får du dagpenge for 160,33 timer om måneden før eventuelle fradrag, uanset hvilken måned der er tale om.

Oplyser du om fradrag pga. arbejde og andre aktiviteter for mere end 145,53 timer i en måned, kan du ikke få udbetalt dagpenge denne måned, da der mindst skal kunne udbetales for 14,8 timer i hver enkelt måned. 

Hvis du er syg

Du kan ikke få dagpenge fra os, hvis du er syg - fordi, du ikke kan eller skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet under sygdom. I stedet kan du få udbetalt sygedagpenge fra din kommune. Ydelsen er den samme, som vi udbetaler - det er altså blot kommunekassen, der står for udbetaling af sygedagpenge i stedet for statskassen.

På ydelseskortet skal du skrive S ud for hver enkelt sygedag. Hvis du er syg i mere end 14 dage, skal du ikke længere stå tilmeldt Jobcentret som aktiv. Derfor skal du afmeldes.

Sådan gør du:

 • Du skal kontakte os, hvis du bliver syg
 • Vi udfylder et skema med oplysninger om blandet andet typen af ydelser, vi senest har udbetalt til dig
 • Skemaet skal du også selv udfylde med nogle oplysninger og herefter videresende til din kommune
 • Når du igen er rask, skal du meldes til dit Jobcenter igen

Bemærk, at du skal melde sygdom hurtigt, ellers kan der blive problemer med udbetaling af sygedagpenge fra kommunen.

Hvis du har ferie

Når du holder ferien skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Og du kan dermed ikke få udbetalt dagpenge.

Hvis du har optjent ret til feriegodtgørelse hos en arbejdsgiver, kan du få udbetalt feriegodtgørelsen for de dage, du holder ferie. Hvis du har optjent feriedagpenge, kan du få udbetalt feriedagpenge fra CA for de dage, du holder ferie. I begge tilfælde skal du skrive F ud for hver af dagene, du holder ferie.

Læs mere om feriegodtgørelse, feriedagpenge og ferie

 

Supplerende dagpenge

Har du deltidsarbejde, har du under visse betingelser ret til ’supplerende dagpenge’ i 30 uger inden for de seneste 104 uger. Hver uge, hvor du har færre end 37 løntimer, tæller med i de 30 uger, hvis du får udbetalt dagpenge i måneden.

Er din ret til supplerende dagpenge udløbet, kan vi ikke udbetale dig dagpenge for uger, hvor du efterfølgende har lønarbejde. 

Du kan få ret til supplerende dagpenge i nye 30 uger, hvis du indenfor 12 sammenhængende måneder har haft 6 måneder, hvor du har haft mere end 146 løntimer.

Betingelser for at modtage supplerende dagpenge

Hvis du har et deltidsarbejde, og du har et opsigelsesvarsel, må vi kun udbetale supplerende dagpenge til dig, hvis din arbejdsgiver har underskrevet en frigørelsesattest.

Send frigørelsesattest inden 5 uger

Du skal sende frigørelsesattesten til os, så vi har modtaget den senest fem uger efter, at ansættelsen er begyndt. Den dag, du starter ansættelsen, tæller med i 5-ugers fristen. Er du ansat fra en onsdag, skal vi altså have attesten senest tirsdag fem uger senere. Modtager vi ikke attesten til tiden, vil du tidligst kunne få dagpenge fra den dag, vi modtager attesten.

Hvad er en frigørelsesattest?

En frigørelsesattest er en attest, hvor din arbejdsgiver skriver under på, at du med dags varsel – på trods af dit opsigelsesvarsel – kan stoppe på dit job for at starte i et andet job med længere arbejdstid. 

Arbejdsgivergodtgørelse (G-dage) medfører fradrag

Når du bliver ledig, er arbejdsgiveren forpligtet til at betale arbejdsgivergodtgørelse - også kaldet G-dage - for de 2 første ledige dage. Godtgørelsen svarer til dine dagpenge.

Er du ansat uden opsigelsesvarsel, skal din arbejdsgiver udbetale G-dage til dig hver gang, du har arbejdet 74 timer inden for 4 uger.

Er du ansat med opsigelsesvarsel, skal du have G-dage, når du bliver ledig, hvis du ikke selv har sagt jobbet op.

Som hovedregel skal arbejdsgiver udbetale G-dage, hvis du arbejder mindst 74 timer inden for 4 uger.

Her kan du læse mere om G-dage