Kontingent

Hvad koster det at være medlem af CA a-kasse?

I 2018 er basiskontingentet til CA 1.455,00 kr. i kvartalet, hvilket svarer til 485,- kr om måneden, der opkræves forud for et kvartal ad gangen. Størstedelen af dit kontingent betaler vi direkte videre til staten.

Du kan desuden betale efterlønsbidrag, hvis du vil være med i efterlønsordningen. Efterlønsbidraget er i 2018 på 1.506,00 kroner i kvartalet. Både basiskontingent og efterlønsbidraget kan trækkes fra på din selvangivelse, og vi oplyser automatisk SKAT om det.

Se evt. også CA's priser sammenlignet med andre: Billig a-kasse med ekstra mange fordele.

Kontingent for dagpengeforsikrede medlemmer

pr. kvartal 2018 pr. kvartal 2019

Fuldtid uden efterlønsbidrag

1.455,00 1.467,00

Deltid* uden efterlønsbidrag

1.104,00 1.113,00

Fuldtid med efterlønsbidrag

2.961,00 2.991,00

Deltid* med efterlønsbidrag

2.106,00 2.127,00

 

Kontingent for studiemedlemmer  
Under 30 år GRATIS*
Er du over 30 år gælder nogle særlige krav for at kunne blive gratis studiemedlem Læs mere her

*Man kan dog maksimalt være gratis medlem i 5 år.
 

Kontingent for medlemmer på efterløn

pr. kvartal 2018 pr. kvartal 2019

Fuld tid - på efterløn 

1.434,00 1.446,00

Deltid - på efterløn

1.089,00 1.098,00

 

Kontingent for seniormedlemmer

pr. kvartal 2018 pr. kvartal 2019

For medlemmer over 65 år

402,00 402,00

 

Hvor meget betaler man til a-kassen? Og hvor meget går til staten?

Hvad består kontingentet af (eksempel med fuldtidsforsikret medlem)

pr. kvartal 2018 pr. kvartal 2019

Statsbidrag

1.032,00 1.044,00

ATP

21,00 21,00

Administrationsbidrag til CA a-kasse

402,00 402,00

Efterlønsbidrag til staten (kan fravælges)

1.506,00 1.524,00

 I alt

2.961,00
 
2.991,00

Indbetaling af kontingent

Tilmeld dit kontingent til Betalingsservice. Du kan altid foretage kontingentindbetalinger til vores bankkonto reg. 5010 konto 1129042. Hvis du indbetaler direkte til vores konto, skal du huske at skrive dit cpr. nummer eller medlemsnummer på, så vi ved hvem pengene kommer fra.

Indberetning til Skat

Vi meddeler automatisk de betalte kontingentbeløb og efterlønsbidrag til SKAT.

Er medlemskabet af en a-kasse fradragsberettiget?

Ja, både kontingentet til a-kassen og efterlønsbidraget er fradragsberettiget på selvangivelsen.

Skal man betale til a-kassen, når man er ledig?

Ja, du skal fortsat betale dit kontingent, mens du er ledig. Hvis du ikke betaler dit kontingent, skal a-kassen opsige dit medlemskab. Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, kan du ikke få dagpenge.

*Deltidsmedlemskab

Deltidsmedlemskab er aktuelt, hvis du ikke længere vil eller kan stå til rådighed for et fuldtidsarbejde på 37 timer om ugen. Som deltidsforsikret skal du søge arbejde på op til 30 timer om ugen, og du kan få op til 12.422,- kr./md. i dagpenge. Som fuldtidsforsikret skal du søge arbejde på fuld tid, dvs. 37 timer om ugen, og du får op til 18.633,- kr./md. i dagpenge.

Arbejder du mere end 30 timer om ugen skal du være fuldtidsforsikret. Arbejder du 30 timer eller mindre kan du vælge at forblive fuldtidsforsikret, men du kan også vælge at blive deltidsforsikret.

Du skal søge skriftligt ved at sende en mail til ca@ca.dk om ændring af forsikringskategori.