Kontingent

I 2016 er basiskontingent til CA 1.422,00 kr. i kvartalet. Det svarer til 474,00 kr. om måneden, der opkræves forud for et kvartal ad gangen. I 2017 vil basiskontingentet blive justeret til 1.443,00 kr. i kvartalet, hvilket svarer til 481,- kr om måneden. Størstedelen af dit kontingent betaler vi direkte videre til staten.

Du kan desuden betale efterlønsbidrag, hvis du vil være med i efterlønsordningen. Efterlønsbidraget er i 2016 på 1.464,00 kroner i kvartalet - i 2017 er det på 1.485,00 kroner i kvartalet. Både basiskontingent og efterlønsbidraget kan trækkes fra på din selvangivelse, og vi oplyser automatisk SKAT om det.

Se evt. også CA's priser sammenlignet med andre: Billig a-kasse med ekstra mange fordele.

Kontingent for dagpengeforsikrede medlemmer

pr. kvartal (2016) pr. kvartal (2017)

Fuldtid uden efterlønsbidrag

1.422,00 1.443,00

Deltid* uden efterlønsbidrag

1.080,00 1.092,00

Fuldtid med efterlønsbidrag

2.886,00 2.928,00

Deltid* med efterlønsbidrag

2.055,00 2.082,00

 

Hvad består kontingentet af

pr. kvartal (2016) pr. kvartal (2017)

Statsbidrag

1.002,00 1.020,00

ATP

24,00 27,00

Administrationsbidrag til CA a-kasse

396,00 396,00

Efterlønsbidrag til staten (kan fravælges)

1.464,00 1.485,00

 I alt

2.886,00 2.928,00

 

Kontingent for studiemedlemmer  
Under 30 år GRATIS
Er du over 30 år gælder nogle særlige krav for at kunne blive gratis studiemedlem Læs mere her

 

Kontingent for medlemmer på efterløn

pr. kvartal (2016) pr. kvartal (2017)

Fuld tid - på efterløn 

1.398,00 1.416,00

Deltid - på efterløn

1.065,00 1.074,00

Indbetaling af kontingent

Tilmeld dit kontingent til Betalingsservice. Du kan altid foretage kontingentindbetalinger til vores bankkonto reg. 5010 konto 1129042. Hvis du indbetaler direkte til vores konto, skal du huske at skrive dit cpr. nummer eller medlemsnummer på, så vi ved hvem pengene kommer fra.

Indberetning til Skat

Vi meddeler automatisk de betalte kontingentbeløb og efterlønsbidrag til SKAT. Begge bidrag er fradragsberettiget på selvangivelsen.

*Deltidsmedlemskab

Deltidsmedlemskab er aktuelt, hvis du ikke længere vil eller kan stå til rådighed for et fuldtidsarbejde på 37 timer om ugen. Som deltidsforsikret skal du søge arbejde på op til 30 timer om ugen, og du kan få op til 557,- kr./dag i dagpenge. Som fuldtidsforsikret skal du søge arbejde på fuldtid, dvs. 37 timer om ugen, og du får op til 836,- kr./dag i dagpenge.

Arbejder du mere end 30 timer om ugen skal du være fuldtidsforsikret. Arbejder du 30 timer eller mindre kan du vælge at forblive fuldtidsforsikret, men du kan også vælge at blive deltidsforsikret.

Du skal søge skriftligt ved at sende en mail til ca@ca.dk om ændring af forsikringskategori.