Mentoring – Lær spillereglerne

Af Ole Strand, kommunikationskonsulent, CA karrierepartner og a-kasse

Der er masser af mentorprogrammer - internt i virksomheder, på tværs af virksomheder, eller drevet af faglige organisationer. Man kan også selv finde en mentee eller mentor. Men der er nogle spilleregler, som er afgørende for mentorforholdets succes, mener Kirsten M. Poulsen, der har skrevet bogen Mentor+Guiden.  

Der er mentorprogrammer for utilpassede unge, kriminelle, magistre, djøfére, ledige, nye ledere, kommunale ledere, ansatte i lægemiddelbranchen, kvinder på vej, ansatte med anden etnisk baggrund, og mange mange andre.

Luksus at have en mentor

Mentoring giver en mentee mulighed for at tilegne sig viden og trække på sin mentors erfaringer inden for et bestemt område. Det kan være den nye leder, den nyuddannede, indvandreren uden kendskab til den kultur og de koder, der findes på det danske arbejdsmarked. Og det er grunden til, at alle forsøger sig med mentoring, for det kan være hamrende effektivt, fortæller Kirsten M. Poulsen, der er forfatter til bogen Mentor-Guiden.

”Det er en luksus at få en mentor, fordi du får adgang til en viden og en erfaring, som ellers kun kan tilegnes på den hårde måde ved ’Learning by doing’. Som mentee har du mulighed for en individuelt tilrettelagt lærings- og udviklingsproces, og det er noget som rigtig mange efterspørger i dag, for alle vil gerne udvikle deres talenter og få en neutral sparringpartner, som ikke har nogen aktier i, om jeg vælger det ene eller det andet eller gør det tredje eller fjerde”, siger Kirsten M. Poulsen.

Desuden er den store fordel ved mentoring frem for f.eks. coaching, at der i mentoring er udviklingspotentiale og fokus på udvikling for både mentee og for mentor.

”Mentoring er en gensidigt lærende relation, hvor mentor kan give coaching, og samtidig giver feedback og gode råd og vidensdeling og sparring og så videre. Så det er meget mere gensidigt. I en mentoring-situation lærer begge noget, og du får skabt nogle relationer på tværs af en virksomhed, branche eller forening, som ellers ikke ville være skabt. Samtidig får deltagerne et større netværk i forhold til deres karriere, deres læring og deres videre udvikling”, siger Kirsten M. Poulsen.

Mentor udvikler kompetencer

Der er nok ikke nogen, der er i tvivl om, at en mentee kan have stort udbytte af at deltage i en mentorordning, men det gælder i høj grad også for mentor, mener Kirsten M. Poulsen.

”Som mentor får du mere indsigt i dig selv. Du får trænet dine kompetencer, og får mere indsigt i, hvordan du tænker om dig selv, om ledelse, og om karriere for den sags skyld.  Er du mentor for en dimittend, så kan du ikke lade være med også at komme til at tænke på, hvad der sker i din egen karriere. Alt det som du sidder og hjælper den anden person med, vil også få dig til at reflektere over din egen situation. Er du mentor for en ny leder, får du hele tiden perspektiveret dit eget lederskab i forhold til, hvad det er en ny leder har brug for”, siger Kirsten M. Poulsen.

Og netop udviklingen af ens egne kompetencer bør være den væsentligste motivationsfaktor, mener Kirsten M. Poulsen.

”For at være en god leder i dag, skal du være god til at spotte og udvikle andre folks talenter. Der er så meget fokus på talentudvikling, og det er netop den kompetence, du udvikler som mentor. Når du skal hjælpe din mentee med at udvikle sig, så får du hele tiden trænet dit øje for, både hvad den enkelte gerne vil, men også hvad personen faktisk kan, og hvordan du som mentor kan hjælpe med det”, siger Kirsten M. Poulsen.

I mentorrollen kan man ikke bruge den formelle autoritet, man måske ellers har som leder, hvor man kan tage beslutninger på folks vegne, og kan fortælle dem hvad de skal gøre. Og det er heller ikke altid den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på,

”Chefen, der fortæller, hvad og hvordan tingene skal gøres, er slet ikke det, som medarbejderne efterspørger i dag af deres ledere. De efterspørger talentudvikleren og coachen. Og som mentor får du trænet i en situation, hvor du ikke har formel magt, og får lært de færdigheder, du skal bruge, for at blive en god moderne leder, der kan spotte og udvikle den enkelte persons talenter”, siger Kirsten M. Poulsen.

Læs også 8 spilleregler, der gør mentorforholdet til en succes

Læs mere på www.kmpplus.dk 

Decorative

Kirsten M. Poulsen er forfatter til bogen Mentor-Guiden.