Netværk dig til det gode studiejob

Et stærkt netværk kan hjælpe dig med at finde et godt studiejob. Men det kræver en aktiv indsats fra dig selv.

DecorativeEn undersøgelse blandt studerende viste for få år siden, at næsten fire ud af 10 studerende (38,3 %) har fået studiejobbet via deres netværk.

Både mænd og kvinder finder i stort omfang jobbet via netværk, selvom der er en tendens til, at mændene i højere grad får jobbet via deres netværk – 44,2 % af de mandlige studerende får studiejob via netværket, mod kun 33,2 % af de kvindelige studerende.

Bruger du selv dit netværk?

De fleste job via netværk kommer i stand ved, at en studerende i en virksomhed skaffer sine studiekammerater ind, hvis der bliver ledige studiejobs. Måske er du heldig og får et job uden selv at være udfarende. Men du øger din chance, hvis du aktivt bruger dit netværk.

Dit netværk er ikke kun andre studerende - men derimod alle de personer, der kender dig og ved, hvad du står for - i store træk. Både familie, venner, bekendte og tidligere kollegaer møder andre, som alle kan være dig til støtte og hjælp i din jagt på det 'rigtige' studiejob, der kan give dig den ønskede erfaring.

Lav en liste over dit netværk og dem, der eventuelt kan hjælpe dig til det gode job. Sørg for, at de relevante personer i netværket kender til din interesse for den jobtype, som netop de kommer i forbindelse med. Tænk på, at ikke alle ved, hvad du kan, og hvad du er interesseret i. Fortæl om dine kvalifikationer, så netværket forstår det.

Sådan kommer du videre med at netværke

 1. Hvis ikke du synes, at du har et særligt stærkt netværk i dag, så handler det om at få identificeret dit nuværende netværk og se på, hvordan du kan udvikle det. Tag et blankt stykke papir. Skriv navnene ned på de personer, som du kender godt, både venner, familie, kolleger etc. De udgør dit 1. kontaktniveau. Vi antager for nemheds skyld, at der er 30 personer på dit første kontaktniveau. 
   
 2. Tal med personerne fra dit 1. kontaktniveau og find ud af, hvem de kender, som du kunne have gavn i processen. De udgør dit 2. kontaktniveau. Få dine kontaktpersoner til at hjælpe dig med at komme i kontakt med de relevante fra 2. kontakt niveau. Hvis vi antager, at dit netværk også hver kender 30 personer, vil du dermed kunne have op til 900 kontaktpersoner på 2. kontaktniveau.
   
 3. Tal med nogle af kontaktpersonerne på 2. kontaktniveau. Fortæl om, hvad du leder efter, men hav også fokus på, om du kan hjælpe disse med noget. Forsøg at få 2. kontaktniveaupersonerne til at hjælpe dig med relevante kontakter til deres netværk, hvilket er dit 3. kontaktniveau. Hvis også 3. kontaktniveau har 30 kontakter hver, vil potentialet af kontakter på det 3. kontaktniveau være op til 27.000 kontakter. Da der naturligvis er gengangere på de forskellige niveauer, vil det reelle tal ofte være noget lavere, men selv med under halvdelen er der et stort potentiale.
   
 4. Sideløbende med at du opbygger dit netværk, skal du naturligvis også synliggøre dig selv: Hvad du står for, hvad du søger, og hvad du selv kan bibringe dit netværk. Lav en kort præsentation (max 2 minutter) af dig selv, som du kan give verbalt, når der er brug for det (også kaldet ”elevatortalen”).
   
 5. Brug evt. sociale medier som Facebook eller et virtuelt netværk som LinkedIn til at organisere dit netværk. Det øger overblikket, hvis du har dine kontakter samlet et sted, og du samtidig kan se deres netværk.
   
 6. Vær tålmodig. Tingene kan gå utroligt hurtigt, når du netværker, men omvendt kan du også komme i en situation, hvor du oplever at få en masse kontakter, der ikke kan bibringe dig det, du søger, her og nu. Men hvis du hele tiden dyrker dit netværk, vil nye muligheder opstå løbende.
 7. Dyrk dit netværk. At dyrke dit netværk vil sige, at du taler – eller skriver løbende – med en del eller flere af dine kontaktpersoner. Husk på, at netværk handler om, at man gensidigt kan bruge hinanden, så du skal være klar til både at give og tage. Jo mere aktiv du er, jo nemmere vil du alt andet lige at huske, når nogen i dit netværk får brug for dine kompetencer.