Netværksguiden i 9 punkter

Netværksguiden er et praktisk værktøj til dig, der ønsker at planlægge og målrette din opbygning af dit netværk

Netværksguiden præsenterer en række spørgsmål og overvejelser, som kan bringe dig videre.

Afklaringsfasen

 • Dine behov
  Hvorfor netværker du, og hvad vil du bruge dit netværk til på kort og lang sigt?
  Ønsker du f.eks:

  Mange kontakter?
  Mulighed for erfaringsudveksling og læring?
  At skabe tæt kontakt og fællesskab?
   

 • Dine mål
  Kontakter inden for bestemte brancher, funktioner eller geografiske områder?
  Mange kontakter vs. få kontakter?
   
 • Kortlæg dit netværk
  I forhold til dine behov og mål: Hvem har du i dit netværk, og hvor kan du dyrke nye netværksmuligheder? Husk, at dit netværk ikke kun består af, hvem du selv kender og har kontakt til, men også disse personers netværk. Faktisk består dit netværk af flere niveauer, som kan karakteriseres i nedenstående skema. Skemaet kan bruges til at kortlægge dit eksisterende netværk samt dine muligheder for udvidelse.

Netværk

 • Niveau 1
  Hvem kender du?
   
 • Niveau 2
  Hvem kender dine kontaktpersoner?
   
 • Niveau 3
  Hvem er to niveauer fra dig? (Illustreres nemt ved brug af virtuelle platforme som f.eks. LinkedIn)

Tætte netværk

 • Familie
 • venner

Nære netværk:

 • Kollegaer
 • Studiekammerater
 • Kontakter fra foreninger
 • Interessegrupper etc.

Professionelle netværk:

 • Forretningsforbindelser
 • Folk du møder ved konferencer, via kurser, events etc.

Virtuelle netværk:

 • Faglige fora, communities, sociale medier herunder LinkedIn og Facebook.   

Netværksudvikling

 • Hvilke kontaktgrupper bør du særligt intensivere din kontakt til?
  Analysér dit netværk, enten med baggrund i kortlægningen i punkt 3 eller med baggrund i f.eks. grupperingerne af dine kontaktpersoner på din LinkedIn konto.
 • Brancher
 • Stillingstyper og stillingsniveau
 • Uddannelsesbaggrunde
 • Geografi
   
 • Udbyg antallet af kontakter
  Hvordan vil du udvide dit netværk, hvordan vil du komme i kontakt med nye kontaktpersoner?
   
 • Via din deltagelse i organiserede netværksgrupper, f.eks. i foreninger eller hos private udbydere?
 • Via kontakt og netværk på studiet med andre studerende og undervisere?'
 • Via aktiv deltagelse i foreningsarbejde hos studieforeninger o.l.?
 • Ved at netværke med kollegaer på jobbet og samtidig komme i kontakt med deres netværk?
 • Ved at udnytte netværksmuligheder gennem deltagelse på kurser og supplerende uddannelse?
 • Via deltagelse på konferencer, gå-hjem-møder m.v.?
 • Via dit netværk på Facebook, LinkedIn og andre virtuelle medier?
   
 • Indsats og tid
  For nogle falder det at netværke naturligt i hverdagen, for andre kræver det målrettet planlægning. Hvis du synes, at du bør blive bedre til at udvide og dyrke dit netværk, bør du spørge dig selv om:
   
 • Hvor meget tid du vil bruge om ugen på at udbygge og dyrke kanaler – både virtuelt og personligt?
 • Hvilke faste tidspunkter booker du ind i din kalender til at dyrke og udbygge dit netværk?

Din kontakt til netværket

 • Personlig kontakt og opfølgning
  Du bør beslutte dig for, i hvilken udstrækning du ønsker at dyrke den personlige kontakt til dit netværk. Er der enkelte personer eller grupper af personer, som du målrettet ønsker at tage kontakt med? I den forbindelse bør du naturligvis overveje:
   
 • Kontaktform – følger du op telefonisk, via sociale medier, pr. mail eller via organiserede netværksmøder?
  Hvad ønsker du at følge op omkring? Der kan være flere engangsvinkler alt efter dine ønsker, men nogle af de gængse konkrete anledninger til personlig kontakt kan være ønsket om:

       - Faglig sparring
       - Mentoring om karriere
       - Du ønsker at bidrage med noget
       - Drøftelse af fremtidige jobmuligheder

 • Dit bidrag til og udbytte af netværket
  Hvis dit netværk skal fungere, skal du være indstillet på at bidrage til dit netværk. Så udover at tænke på og melde ud, hvad du søger i netværket, bør du også melde ud, hvad du kan bidrage med:
   
 • Hvad kan jeg tilbyde netværket? Qua din viden/faglige kompetencer, din personlighed, dit øvrige netværk etc.
 • Det søger jeg i netværket – jeg søger sparring, ny viden eller … ?
   
 • Dit personlige aftryk
  Uanset om du arbejder med elevatortaler eller ej, så bør du grundigt overveje, hvad det er folk skal vide om dig, når du møder dem. Nøgleordene er:
   
 • Hvem er du?
 • Hvad kan du bidrage med?
 • Hvad søger du?
 • Hvilket positivt kendetegn kan du formidle videre?