Pause i betaling af efterlønsbidrag

Er du født den 1. januar 1976 eller senere, kan du holde pause i indbetaling af efterlønsbidrag

Er du født før den 1. januar 1976, kan du være berettiget til såkaldte bidragsfrie perioder. Læs mere om bidragsfri perioder her. 

Hvis du har haft en indtægt på mindst 228.348 kr. inden for de seneste tre år. Her kan du tjekke din efterlønsalder.

Hvornår, hvor lang tid, og af hvor mange gange

Du kan ikke starte med at holde pause. Du skal således betale til efterlønsordningen i mindst en dag, før du kan holde pause i indbetalingen. Men når du først har betalt til ordningen, bestemmer du selv, hvornår du vil holde pause – hvor lang tid du vil holde pause - og om du vil dele din pause op i flere perioder. 

Du skal dog være opmærksom på, at du tidligst kan holde pause i indbetalingen fra det tidspunkt, vi modtager din skriftlige anmodning. Vi kan ligeledes tidligst genoptage opkrævningen af efterlønskontingent, når vi har modtaget din skriftlige anmodning om dette. 

Vi anbefaler, at du udfylder en fravalgsblanket AR 252, når du vælger at holde en pause i din indbetalnig, da der på denne blanket er den relevante vejledning. Du kan dog også anmode om at holde pause ved at sende os en mail på ca@ca.dk

Dit eget ansvar

Når du har valgt at holde pause, er det dit eget ansvar at melde dig til igen. Vi anbefaler, at du, i forbindelse med at du anmoder om at holde pause i indbetalingen, giver os en dato for, hvornår vi skal genoptage opkrævningen af efterlønskontingent. På den måde undgår du at miste din ret til efterløn, fordi du glemmer at melde dig til igen. 

Hvis du holder for lang pause

Hvis du holder pause i så lang tid, at du ikke kan nå at betale efterlønskontingent i 30 år, før du fylder 62 år, vil det begrænse din ret til efterløn. Det fraråder vi på det kraftigste. 

Du kan dog nå at få det optimale ud af efterlønsordningen, hvis efterlønsalderen når at stige så meget, at du kan betale i 30 år, før du når efterlønsalderen. 

Holder du pause i så lang tid, at du ikke kan nå at betale i 30 år, før du fylder 67, mister du helt din ret til efterløn – også selvom efterlønsalderen i fremtiden skulle stige. 

Hvis du ikke har ret til efterløn, kan du under visse betingelser gøre brug af fortrydelsesordningen. Læs mere om fortrydelsesordningen her.