Personlighedstest - hvad, hvordan og hvorfor?

Af Thomas Plesner, Senior Marketingprojektleder, CA
Interview af (tidligere, red.) udviklingschef, Lars Moesgaard, CA

Personlighedstest er et stærkt værktøj, både i rekrutteringen af nye medarbejdere og i udviklingen af den enkelte eller et team. Vi har spurgt en ekspert for at høre lidt mere om, hvad personlighedstest kan og ikke kan.

Hvad er en personlighedstest?

Lars Moesgaard, (tidligere, red.) afdelingschef i CA's Job & Karriere-afdeling: "Lad mig lige starte med at sige, at det er OK for nu at kalde den for personlighedstest, for det er en gængs term. Men i virkeligheden er det i mine øjne ikke en test, for der er ikke noget facit, rigtigt og forkert. Det er en analyse, der tegner et billede af din personprofil.

Personprofilen benyttes i dag i en række sammenhænge. Mest udbredt er nok i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. Men de kan faktisk også være gode værktøjer i din egen selvudvikling eller i udviklingen af et team."

Hvordan virker en personlighedstest?

Lars: "Helt grundlæggende baserer den type personlighedstest, som vi benytter os af, sig på Jungs teorier om menneskets psykiske struktur og personlighed, som han udmøntede i en række arketyper. Testen giver dig indblik i, hvilke grundlæggende præferencer og drivkræfter du har som person. Den bringer dig tættere på en bevidstgørelse og forståelse af dine egne præferencer, og dermed hvad der motiverer dig, hvad der kan virke drænende for din energi, hvordan du arbejder bedst sammen med andre, og hvilke opgaver der vil falde dig naturligt."

Kan man snyde med en personlighedstest?

Lars: ”Selvfølgelig kan man det, forstået på den måde, at man ved at svare anderledes kan fremstå med en anden profil. Men hvad skulle formålet være? Du ved formentlig ikke, hvilken profil virksomheden søger, for det afhænger i høj grad af virksomhedens kultur og de kommende kollegaer, som man skal arbejde sammen med."

"Nej, og hvis du så skulle få jobbet, kan du nemt risikere ikke at ville trives enten på grund af kulturen, eller fordi arbejdsgiveren havde andre forventninger til dig. Du kan risikere at ende med at øve vold på dig selv ved hele tiden at skulle løse opgaver, der i bund og grund dræner dig for energi, og måske er selve processen i sig selv også demotiverende for dig", tilføjer Lars.

Hvorfor bruge personlighedstest?

Lars: "I rekrutteringsøjemed er det et værdifuldt støtteværktøj. Man ser ofte, at en medarbejder bliver ansat på sine kompetencer, men fyret på sin personlighed, fordi vedkommende ikke passer ind i organisationen eller teamet. Her kan en personprofil måske belyse nogle ting, som intervieweren skal være opmærksom på at komme rundt om og spørge ind til. Men det er og bliver kun et støtteværktøj, der giver intervieweren nogle stikord til samtalen og til hans samlede indtryk og vurdering af ansøgeren."

Lars runder af med: "Udover rekrutteringen skal man ikke underkende, hvor stærkt et støtteværktøj det kan være i din personlige udvikling eller i udviklingen af et team. Du kan f.eks. bruge den til":

  • At få klarhed over, hvilke områder du er stærk på og hvor der er udviklingsmuligheder.
  • Hvilke typer opgaver, der falder dig naturligt, og hvilke du ikke har det godt med.
  • Hvad der motiverer dig, og hvad der dræner dig for energi.
  • Hvordan du vil kommunikeres til, og hvordan du kommunikerer med andre.
  • Hvordan et team er sammensat, hvordan opgaverne skal fordeles og kommunikeres.

Er du interesseret i, at blive bedre til at kommunikere og samarbejde, så tilbyder CA gratis personprofilanalyse og IQ-test til alle medlemmer.