Prisfastsættelse for freelancere

Hvordan beregner du timepris for freelancearbejde?

Når du arbejder som freelancer og fakturerer timer, er der flere ting, som ikke indgår i din løn. Som eksempelvis:

  • Pension
  • Feriepenge/Ferie med løn
  • ATP
  • Arbejdsskadeforsikring
  • Sundhedsforsikring
  • Løn under barsel
  • Løn under sygdom

Brug skemaet og sæt en realistisk timepris

Det kan betyde, at din timeløn som freelancer skal være næsten dobbelt så høj som den, du ville have modtaget ansat som funktionær. I det nedenstående skema kan du se tre eksempler på beregning af timepris. De tre eksempler tager udgangspunkt i månedslønninger på henholdsvis 30.000, 40.000 og 50.000 kroner. 

Når man tager højde for de lønmodtageromkostninger, som arbejdsgiveren normalt betaler, skal du i følge skemaet fakturere 50.350 kroner om måneden, for at du får en løn, der svarer til kr. 40.000 om måneden som funktionæransat. 

Da du sandsynligvis ikke kan fakturere timer svarende til en fuldtidsansættelse (37 timer pr. uge), er der i eksemplet regnet med en fakturering på 1.200 timer p.a. Det svarer til, at du er beskæftiget 2/3 af året med 150 fakturerbare timer om måneden. Du skal i det tilfælde tillægge ca. 85% for at opnå den ønskede timeløn.

Grundløn pr. måned som funktionæransat 30.000 kr.  40.000 kr.  50.000 kr. 
Beregnet timeløn 37 t./uge 187 250 312
       
Ved freelancearbejde i egen virksomhed      
Variable lønelementer      
Arbejdsgivers pensionsbidrag 12% 3.600 4.800 6.000
Feriepenge 12,5% (5 ugers ferie) 3.750 5.000 6.200
Faste lønelementer      
ATP 200 kr./md. 200 200 200
Arbejdsskadeforsikring 100 kr./md. 100 100 100
Sundhedsforsikring 200 kr./md. 200 200 200
Samlet beløb for grundløn + lønelementer 37.900 50.350 62.800
       
Minimum timeløn 37 t./uge 236 314 392
       
Timeløn ved 1.200 fakturerede timer årligt 347 462 576
Timelønsfaktor* ved 1.200 fakturerede timer årligt 1,86 1,85 1,85

*Du ganger timelønsfaktoren med din ønskede nettotimeløn for at finde den optimale fakturerede timepris.

Vi gør opmærksom på, at skemaet udelukkende er et eksempel på beregning og ikke en beregningsmodel. Omkostninger og faktorer er variable efter den enkeltes behov, og du bør naturligvis tage højde for markedsniveauet på den ydelse, som du leverer. 

DecorativeRABAT PÅ KONTORPLADSER

Læs her, hvordan du gennem CA får rabat på kontorpladser i Odense.