Sådan får du praktikstillingen

Af Lars Ulrik Jeppesen

En praktikplads er en god måde at få praktiske erfaringer på og samtidig øge dine kompetenceområder – og dermed som studerende stå stærkere i konkurrencen om jobs.

Praktikpladser er ofte ulønnede, så når du tager fra 10 uger til et helt semester ud af din kalender, så er det væsentligt, at du gør op med dig selv, hvorvidt du har råd til det. Dog er der eksempler på, at man som praktikant får en symbolsk betaling, og nogle af dem er ligeledes lønnede (i stil med at have en tidsbegrænset elevstilling).

Så med økonomien ude af billedet, så er det mere forventninger til udbytte, læring, udvikling og erfaringsvækst, du skal fokusere på.

Hvad bruger virksomhederne praktikanter til?

Når det er en praktik-position, så siger det sig selv, at det ikke nødvendigvis er de ’tungeste’ opgaver, du bliver sat til. Det betyder dog ikke, at du helt skal undlade at stille krav og have forventninger til, hvad du skal have ud af at være praktikant.

Set med virksomhedens øjne, så er en praktikstilling naturligvis en måde at få løst nogle opgaver på og måden at afprøve potentielle kandidater til fuldtidsstillinger. Det er desuden velkendt, at virksomheder (fx i den finansielle sektor) prøver studerende af i en praktikstilling for at vurdere, om de ’har det der skal til’ for at blive fastansatte efter afsluttet uddannelse.

Hvor finder du de spændende praktikstillinger?

Der findes desværre ikke kun én super-webside, hvor alle praktikstillinger i Danmark slås op. Derfor må du være kreativ og ’om dig’ for at finde de spændende stillinger og få dem søgt i tide.

Selvom, at mange virksomheder er interesseret i at finde gode praktikanter, så slår de ikke nødvendigvis deres praktikstillinger op på store jobportaler, da de ofte modtager mange ansøgninger, der kræver tid og ressourcer.

Men hvad gør du så? En måde at finde frem til ledige praktikstillinger er derfor at følge forskellige virksomheder på forskellige jobportaler som fx graduateland.dk eller på LinkedIn.

Hvad er det, der tæller, når du søger en praktikstilling?

Der er ikke forskel på at søge en praktikstilling sammenlignet med at søge et studiejob eller fuldtidsstilling. Du skal tage dit ansøgningsarbejde alvorligt og skrive et professionelt udformet og fokuseret CV plus en ansøgning, ’der sælger varen – nemlig dig selv’. Det kan dog godt være at rekrutteringsprocessen ikke er helt så lang for en praktikstilling. Men det er de samme ting, der afgør, om du kommer i betragtning til praktikstillingen – gode resultater på din uddannelse, gode erfaringer fra job, projekter samt ikke mindst kompetencer.

Ansøgningen bygger du op ved hjælp af AIDA modellen:

 • Attention (den gode og fængende overskrift)
 • Interest (et godt velskrevet motivationsafsnit)
 • Desire (det er vigtigt, at dine kompetenceafsnit ikke bliver en endeløs ene-fortælling – husk at tale til modtageren på en måde, der vækker deres nysgerrighed og fremstår desirable)
 • Action (få ansøgningen afsluttet på en måde, så læseren får lyst til at foretage den rigtige handling – invitere dig til et jobinterview).

Læs mere om at skrive ansøgninger her.

Og hvad med at ansøge uopfordret?

Hvem siger, du skal vente på, at den spændende praktikstilling viser sig på en jobside? Det kan være, at du kommer virksomheden i forkøbet på kommende praktikstillinger, at deres ledige praktikstillinger ikke er slået op, hvor du har kigget eller, at virksomheden ikke har haft tid og ressourcer til at slå en stilling op - men måske godt kunne bruge dig. 

Når du har fået din praktikstilling, så husk på disse ting (inspireret af fra PH.D. Randall S. Hansen):

 • Personlig målsætning - formuler klare mål for, hvad du skal opnå med din praktikstilling
 • Hav jævnlige møder med din supervisor – så du hele tiden er sikker på, at du er ’on track’
 • Vis entusiasme og en positiv attitude - undgå at være negativ og kritisk – du er der for at suge læring til dig, for at udvikle dig og for at øge dine kompetencer, og det sker bedst med en positiv tilgang
 • Læring–læring-læring – brug alle de muligheder, du får for at lære mere om virksomheden, forretningsområdet og branchen
 • Eksponering – jo mere du kan komme rundt i forskellige afdelinger, jo mere lærer du, og jo større netværk skaber du
 • Vis intiativ – jo flere initiativer du kan vise, jo bedre er det, men alt med måde (vær initiativrig – ikke opportunistisk)
 • Netværk-netværk-netværk – brug din tid til at udbygge og styrke dit netværk, som du med garanti får brug for senere
 • Synlige resultater når du stopper – hav fokus på at have skabt gode og synlige resultater 
 • Hav det sjovt og spændende

Mulige veje til Internships

www.jobindex.dk
www.stepstone.dk
www.graduateland.com
www.jobbank.dk
www.goabroad.com/intern-abroad 
www.theinterngroup.com
www.aiesec.org

Sådan får du job via praktik og løntilskud

Se fire korte videoer og lær, hvordan du kommer i fast job - enten gennem et praktikforløb eller en ansættelse med løntilskud.