Sæt ord på dine kompetencer

Af Lars Ulrik Jeppesen

Jo før du kan blive afklaret på dine ønsker til din karriere, jo nemmere vil det være for dig senere at få dine ønsker opfyldt.

Tænk 10 år frem

Hvis du er uafklaret med dine ønsker til din fremtidige karriere, så kan det være en idé at tænke lang tid frem. Hvad drømmer du om, at du laver om 10 år? Hvad siger dine venner, familie, kollegaer om dig? Hvordan er du kommet derhen? Med andre ord, begynd at regne baglæns. Hvis du kunne tænke dig en given situation om 10 år, hvad har du så gjort om 8 år, 6 år, 4 år, 2 år og nu for at nå derhen? Det kan ofte være en hjælp at bruge en ven eller en coach til at guide dig igennem disse tanker. Husk, at når du tænker karriere, bør du også tænke dit liv som helhed igennem. Hvad er dine ønsker til ’work-lifebalance’, hvilke værdier skal præge dit arbejdsliv etc.

Hvad kan du?

Dernæst handler det om at få sat ord på dine kompetencer, for at få identificeret dine muligheder og/eller dit behov for at tilegne dig nye kompetencer. Kompetencer er noget, vi samler hele livet igennem. Ofte kan mange af dem overføres fra kontekst til kontekst. Vi ser dog ofte, at studerende og nyuddannede ikke er opmærksomme på dette, ”Ja, men jeg har jo ingen erfaring. Jeg har bare taget en uddannelse, og så har jeg haft forskellige studiejobs.”Underkend ikke dig selv: Som studerende har du fået en masse ballast fra dine akademiske bestræbelser i projektarbejder, præsentationer, eventuelt udenlandsophold og/eller internships, konkurrencedeltagelse eller frivilligt arbejde.

Flere typer af kompetencer

Husk, at der findes forskellige typer af kompetencer. Du kan f.eks. arbejde med: 

  • Faglige teoretiske kompetencer, der er opsamlet via dit studium eller anden uddannelse. Det kan være kompetencer, som for eksempel gør dig i stand til at gennemføre en regnskabsanalyse, udforme en kommunikationsstrategi eller forholde dig til en kompleks kontrakt.
  • Praktisk erfaring, der er opsamlet gennem tidligere job, praktik, foreningsarbejde eller andet frivilligt arbejde. Husk, at selv om et job ikke har været relevant, vil det med stor sandsynlighed have tilført dig nogle kompetencer, som du kan bruge fremadrettet.
  • Personlige kompetencer er det, der skal få det hele til at hænge sammen i jobbet. Hvordan anskuer du tingene, hvordan agerer du, og hvordan samarbejder du med andre?? Brug eksempelvis studiekammerater og kolleger til at fortælle dig om, hvad de ser.

Competence Score Card

Hvad afgør dine karriereplaner? De kompetencer, som du besidder i dag, eller de ønsker, som du har til din fremtidige karriere? Ved at lave et Competence Score Card, evaluerer du dine kompetencer i forhold til dine jobønsker. Dermed kan du identificere, hvad der skal til for at ramme den kompetenceprofil, der matcher dine jobønsker. Med kortet scorer du dine nuværende kompetencer i forhold til de påkrævede kompetencer i dit ønskejob. På den måde kan du få et overblik over:

  1. Hvilke kompetencer du har behov for at udvikle
  2. Hvordan du bør prioritere udviklingen af dine kompetencer

Når du laver kortet, sætter du ord på de kompetencer, som du vurderer, der skal til for at udfylde den rolle, du ønsker dig. Bemærk, at du kan lave kortet som kortsigtet – dit udgangspunkt er det job, som du ønsker lige efter studiet – eller langsigtet – dit udgangspunkt er det job, som du ønsker om en årrække.

HENT DIT COMPETENCE SCORECARD HER

Lav en plan

Når du har evalueret dine kompetencer og sammenholdt dette med dine karriereønsker, så har du et godt udgangspunkt for at planlægge, hvad næste skridt skal være i din proces. Det kan være, at du skal have et job, hvor du skal tilegne dig praktisk erfaring inden for et område, det kan være, at du skal deltage i nogle kurser, hvor du kan få styrket dine personlige kompetencer, eksempelvis præsentationsteknik. I din planlægning skal du minimum definere:

  • ’Mål jeg skal nå’
  • ’Hvad jeg vil gøre for at nå mine mål’
  • ’Aktiviteter jeg skal arbejde med for at øge mine valgte kompetencer’

Planer kan både være langsigtet og kortsigtet. Den kortsigtede plan sigter måske kun på dit næste job, mens den langsigtede plan også inkluderer de mere langsigtede perspektiver i din karriere.

Husk, at planer skal kunne ændres undervejs, såfremt det er muligt eller nødvendigt.

Kommuniker dine kompetencer optimalt

En væsentlig del af at have en god karriereplatform er også at kunne kommunikere dine kompetencer optimalt. Kunsten er at få kommunikeret dem til modtageren i modtagerens verden. Alle virksomheder, der ansætter, skal du betragte som en potentiel køber af din arbejdskraft. De sidder og spørger sig selv: ”What’s in it for us?” Derfor skal du oversætte dine erfaringer til udbytte/merværdi for virksomheden. Denne proces skal DU som jobsøgende hjælpe virksomheden med.

Hvad kan du tilføre?

I salgsverdenen bruges EFU-modellen ofte til at vise denne kommunikationsproces. E for Egenskab, F for Fordele og U for Udbytte. Du skal altså tage alle de egenskaber (erfaringer), du ønsker at fremhæve omkring dig selv, og få dem oversat til, hvad de skaber af udbytte for virksomheden.

EFU-skemaet

Kunsten er at vende EFU om til UFE, når du skal kommunikere til en potentiel arbejdsgiver: Start med at definere, hvilket udbytte de får ud af at ansætte dig, og underbyg det derefter med de fordele og de erfaringer, som du bygger din argumentation på.

Så …

Kom i gang med at definere din karriereplatform. Få sat ord på dine ønsker, kortlæg dine kompetencer og lav en plan. Og hav fokus på, at dine kompetencer også skal kommunikeres, så modtageren klart forstår udbyttet ved brug af dine kompetencer. Du trænger bedst igennem, når du sender på modtagerens frekvens. Tænk bredt – det er både fra studiet, jobs, frivilligt arbejde, i bestyrelsesarbejdet samt på udvekslingsopholdet, at ‘guldet’ ligger begravet.


Læs flere artikler og inspiration om Kompetenceafklaring >