Selvforskyldt ledighed og gyldige grunde

Selvforskyldt ledighed uden gyldig grund, kan give dig karantæne i 3 uger – ved arbejdsophør, afslag på formidlet arbejde, eller udeblivelser fra møder på Jobcenter.

3 ugers karantæne

Du får tre ugers karantæne for selvforskyldt ledighed, hvis du uden en gyldig grund:

• opsiger dit arbejde
• afslår et formidlet arbejde
• afslår eller afbryder jobcentrets tilbud om aktivering eller omskoling
• afslår at være med til at udarbejde eller revidere jobplan om aktivering
• accepterer for kort opsigelsesvarsel. 

I karantæneperioden kan du ikke få dagpenge fra a-kassen.

Du bør altid kontakte os og høre om konsekvenserne, inden du afslår eller ophører i arbejde eller tilbud. 

Gentagelsesvirkning og selvforskyldt ledighed

Har du fået en karantæne for selvforskyldt ledighed, og du igen inden for 12 måneder er selvforskyldt ledig, mister du din dagpengeret, indtil du har fået indberettet 300 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister inden for en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger eller 276 løntimer inden for en sammenhængende periode, der dækker 12 uger.

Gyldige grunde fritager for straf

Du er ikke selvforskyldt ledig, hvis du har en gyldig grund til afslag, ophør eller udeblivelse.

Bemærk at visse af de gyldige grunde fritager dig for karantæne - men ikke nødvendigvis fra at miste dagpengeretten, fra du udebliver fra et møde, til du igen tager kontakt med mødeindkalderen.

Kan du ikke komme til et møde, er det derfor vigtigt, at du melder afbud inden mødet, og at du kontakter os for at høre om konsekvenserne af afbuddet. 

Jobsamtaler eller arbejde er en gyldig grund til at udeblive fra et møde

Du er ikke selvforskyldt ledig, hvis du udebliver fra et møde, fordi du skal til en jobsamtale eller skal på arbejde denne dag. Husk at gemme dokumentation på jobsamtalen. Det er en betingelse, at du straks kontakter den, der har indkaldt dig til et møde. 

Andre gyldige grunde

Der findes forskellige gyldige grunde, der kan gøre, at du ikke bliver selvforskyldt ledig, hvis du udebliver fra et møde eller afslår eller opsiger et arbejde. 

Fælles for alle de gyldige grunde er, at grunden skal tidsmæssigt ligge forud for den begivenhed, der kan udløse selvforskyldt ledighed. 

Helbred

Du kan f.eks. afslå eller opsige et arbejde eller et tilbud uden at få karantæne, hvis du har dokumentation fra en læge på, at arbejdet giver dig helbredsmæssige problemer. Det er et krav, at du har forsøgt at få et andet arbejde på arbejdspladsen. 

Transport

Hvis din transporttid udgør mere end 3 timer om dagen, kan du afslå et tilbud. I nogle tilfælde skal du dog acceptere mere end 3 timers transport om dagen, eksempelvis hvis du bor et sted, hvor det er nødvendigt med længere transporttid end sædvanligt. 

Pasning af familie

Hvis du ikke har pasningsmulighed for børn eller andre plejekrævende medlemmer af husstanden, kan du afslå eller opsige et arbejde eller tilbud uden karantæne. 

Ægtefæller eller samlever flytter for at overtage arbejde

Du kan også opsige et arbejde uden karantæne, hvis din ægtefælle eller samlever flytter for at overtage arbejde af mere end 5 ugers varighed eller påbegynde uddannelse (af mere end 18 måneders varighed) eller påbegynde selvstændig virksomhed i mere end 30 timer om ugen. 

Du har selv fundet et arbejde

Du kan opsige et arbejde, hvis du skal overtage et arbejde af mere end 5 ugers varighed eller påbegynde et studie af mere end 1 års varighed eller begynde selvstændig virksomhed i mere end 30 timer om ugen. 

Der findes flere andre muligheder for at blive friholdt for karantæne. Vi anbefaler, at du kontakter a-kassen, før du opsiger eller afslår et arbejde eller et tilbud og får nærmere vejledning, da reglerne er mange og indviklede. Eksempelvis kan du risikere, at hvis du siger et arbejde op på grund af, at du mangler pasningsmulighed til dit barn, at vi da ikke kan anse dig for at være til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed have ret til dagpenge.