Selvledelse kræver ledelse

Ole Strand, CA

Selvledelse handler om udviklingsmuligheder og personaleledelse, men også om strategisk ledelse, mener CBS-forsker. Middelfart Sparekasse arbejder målrettet med at uddanne medarbejdere og ledere til selvledelse, fordi det giver værdi til kunderne.

”En tur rundt i staldene” – Alice Ohmeyer er ikke i tvivl, når hun bliver spurgt, hvad hendes arbejde som økonomi- og administrationschef i Middelfart Sparekasse går ud på.

Med 12 selvledende medarbejdere i sin afdeling, er Alice Ohmeyer ikke meget involveret i den daglige drift. Medarbejderne kender rammerne for deres arbejde, og de kender virksomhedens værdier, og ud fra det klarer de stort set selv deres arbejdsopgaver uden indblanding og kontrol fra hendes side.

”Hvis du får givet et ansvar, tager du også ansvar. Hvis du selv ved, at du er den sidste instans, og du ved, at der ikke er nogen, der tjekker dig, så vil du også være helt sikker på, at du ikke har lavet fejl. Vi gør os simpelthen mere umage, når vi selv har ansvaret”, siger Alice Ohmeyer. Men at medarbejderne klarer tingene selv, betyder ikke fravær af ledelse, mener hun.

”Jeg er her jo. Jeg sidder i kontorlandskab med resten af afdelingen, så det ligger dem frit for at spørge mig, hvis der er nogle ting, de er i tvivl om. Men hovedprincippet er, at man netop ikke behøver spørge mig, men selv kan operere inden for de rammer, der er. Og det kan de jo også i 95 % af tilfældene”, siger Alice Ohmeyer.

I stedet går jobbet som chef primært ud på at understøtte og coache medarbejderne i deres arbejde.

”En leder med selvledende medarbejdere er nødt til at være på banen hele tiden og også være meget skarp på, hvordan hver enkelt medarbejder har det hver eneste dag. Ellers er det laissez-faire ledelse, hvor medarbejderen er overladt til sig selv. Jeg går rundt i staldene – ud i kontorbåsene – og hører om folk har det godt. Beroliger folk, hvis de har travlt. Foreslår måske, at prøve at skære elefanten i små bidder, så er det som regel ikke så uoverskueligt”, siger Alice Ohmeyer.

Kunsten at sige fra

Selvledelse kan være noget af en udfordring, når man starter i sit første job. Det oplevede Henriette Johansen, der som nyuddannet cand.oecon. fik job som økonomimedarbejder i Middelfart Sparekasse i juli 2009.

Fra starten har Henriette Johansen fået ansvaret for sine egne opgaver i økonomi- og administrationsafdelingen, blandt andet de solvensberegninger, som sparekassen skal indberette til Finanstilsynet. Første gang lavede hun solvensindberetningen sammen med Alice Ohmeyer, der er hendes chef. Men siden da har chefen kun tjekket indberetningerne og hendes øvrige opgaver, hvis Henriette Johansen selv har bedt om det.

”Du finder hurtigt ud af, at du står meget på dine egne to ben, og at det også forventes, at man gør det. Det er helt ok at sige, jeg har lige brug for hjælp til det her, men der er enormt meget tillid til, at det, man afleverer, er i orden”, siger Henriette Johansen, der lige skulle vænne sig til det nye ansvar.

”Min største udfordring i starten var nok min selvtillid, for man har ikke så meget praktisk erfaring og bliver bare kastet ud i arbejdet. Men jeg arbejder bedst med selv at finde ud af tingene, så det passer mig rigtig fint. Jeg kan godt se, at det kan være udfordrende, hvis man ikke er særligt selvstændig, for der er rigtigt meget ansvar, og hvis man har det svært med at håndtere det, så kan man få problemer. Jeg synes bare, at man ret hurtigt får banket det ind i knolden, at man kan tillade sig at sige fra”, siger Henriette Johansen.

Selvledelse presser balancen

At sige fra er ikke altid så enkelt, når man leder sig selv, mener adjunkt Anders Raastrup Kristensen, der forsker i selvledelse ved Copenhagen Business School (CBS).

”Balancen mellem arbejde og fritid kan ofte være svær at finde. Vi skal selv være i stand til at sætte grænser og sige fra. Men hvad nu, hvis medarbejderen ikke kan det. Hvis du som medarbejder ved, at det er meget vigtigt for arbejdsgiveren, at du er proaktiv og selvledende, og at du kan slå til. Hvordan skal du så kunne sige fra? Så du skal hele tiden kunne sige fra og slå til, men på de rigtige tidspunkter. Og det stiller mange medarbejdere i vanskelige situationer. Derfor gælder det for lederen om at forholde sig proaktivt til balancen og spørge ind til det, før det bliver til problemer”, siger Anders Raastrup Kristensen.

Lederens balancegang

Selvledelse er en balancegang for lederen, for det handler ikke om mere eller mindre ledelse, men om en anden form for ledelse, mener Anders Raastrup Kristensen.

”Medarbejderne vil ikke have Micro Management, hvor lederen står og kigger dem over skulderen og blander sig i arbejdet og prioriteringen deres opgaver – hvis de vel at mærke ikke selv har bedt om det. For de vil godt have en leder, der kan give dem svar, når de selv kommer. En leder, som kan hjælpe med at prioritere, når de har behovet, og som kan sætte tingene i perspektiv for dem, så de ved, hvad de kan arbejde ud fra. Og så vil de i høj grad gerne have ledere, der ikke er berøringsangste, men gerne vil lede dem. Men det er så udfordringen, at lederen hele tiden skal finde ud af, hvordan hver enkelt medarbejder helst vil ledes, og hvordan de helst ikke vil ledes”, siger Anders Raastrup Kristensen.

Den strategiske dimension

Når talen falder på selvledelse, handler det oftest om medarbejderudvikling og om, at vi selv kan få lov at planlægge vores arbejde. Men for Anders Raastrup Kristensen fra CBS er det lige så vigtigt for virksomhederne at tænke strategisk ledelse ind i selvledelse.

”Selvledelse er ikke kun personaleledelse eller personlig udvikling. Selvledelsen skal hele tiden have et strategisk sigte. Det gælder om at sørge for, at hver medarbejder ved, hvordan de leverer mest mulig værdi til kunderne, og at de planlægger deres arbejde med det mål for øje”, siger Anders Raastrup Kristensen.

Det er Herbert Sørensen, der er HR-direktør i Middelfart Sparekasse, helt enig i.

”Vi arbejder med selvledelse, fordi det udvikler medarbejderne, men også fordi det er godt for kunderne. Når vi ude at handle, vil vi gerne betjenes af den, som kan svare på de spørgsmål, vi har. Det samme gælder i Sparekassen. Vi lever af at præstere i nuet i mødet med kunden. Du er nødt til at være til stede 100 % og kunne træffe dine beslutninger, uden at du lige skal ind og spørge chefen. Hele vores projekt med selvledelse handler i bund og grund om at gøre medarbejderne så selvstændige, at de er helt selvkørende”, siger Herbert Sørensen.

Uddannet til selvledelse

Men de selvledende medarbejdere er ikke kommet af sig selv.

”Hvis man vil have selvledende medarbejdere, så skal man også sørge for at give medarbejderne ansvaret og redskaberne til at håndtere at være selvledende. Og redskaber til at sige, ’Det her kan jeg ikke finde ud af. Jeg er nødt til at have hjælp på denne opgave.’ For man kan ikke bare melde ud, at nu kører vi selvledelse i hele organisationen, uden at sørge for at klæde medarbejderne på – ikke mindst på det personlige plan – så er det uansvarligt”, siger Herbert Sørensen.

Middelfart Sparekasse har siden 1996 brugt mange ressourcer på at uddanne medarbejderne til at være selvledende. Alle nye medarbejdere bliver sendt på kurser om selvledelse og om personlig kommunikation, så de lærer, hvordan de forventes at kommunikere og være selvledende. Der er også interne kurser i ’Kunsten at sige fra’.

”9 ud af 10 gange handler det om manglende selvtillid. Det bankmæssige har de jo styr på, og det ved de også godt. Derfor har vi trænet alle vores medarbejdere i at blive mere selvtillidsfulde, at blive mere i stand til selv at tage stilling til de opgaver, de møder på deres vej. Tro på, at det, de gør, er rigtigt. For det er det jo næsten altid. Det går opgaven som leder så ud på. Simpelthen bygge medarbejderne op, så de selv tager ansvaret for det, de laver”, siger HR-direktør Herbert Sørensen.


Fakta om ...

Middelfart Sparekasse
Middelfart Sparekasse blev kåret til Danmarks bedste arbejdsplads i den årlige undersøgelse ’Great place to work’ i 2005, 2008 og 2009. Kåret som Europas næstbedste mellemstore arbejdsplads i 2009 – hvor der netop blev lagt vægt på medarbejdernes mulighed for selvledelse. www.midspar.dk

Anders Raastrup Kristensen.
Adjunkt ved CBS. Er med i et tre årigt forskningsprojekt om Ledelse af selvledelse på CBS. Udgiver ny bog i november 2010 om det grænseløse arbejdsmarked og selvledelse i forhold til arbejdsliv. Udgiver desuden bog om strategisk fokus på selvledelse i januar 2011. Begge på Gyldendal. www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-politics-and-philosophy