Seniorjob

Du kan få seniorjob gennem kommunen, hvis din dagpengeret udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen - og du opfylder betingelserne for at gå på efterløn. 

Det vil sige:

  • hvis du kan gå på efterløn, når du fylder 62 år, kan du få et seniorjob, hvis din dagpengeret udløber, efter du er fyldt 57 år.
  • hvis du først kan gå på efterløn, når du er 63 år, kan du få et seniorjob, hvis din dagpengeret udløber, efter du er fyldt 58 år.

Du kan tidligst starte i seniorjob, den dag din ret til dagpenge udløber.

Seniorjob på overenskomstmæssige forhold

I et seniorjob bliver du ansat i din kommune til overenskomstmæssig løn, og du kan kun opsiges, hvis du ikke overholder aftaler, som er indgået med arbejdsgiveren. Seniorjobbet fortsætter frem til du går på efterløn. Bliver stillingen nedlagt, skal kommunen tilbyde dig et nyt seniorjob.

Du skal selv søge seniorjob

Du skal selv søge om et seniorjob i din kommune. Det kan du gøre 3 måneder inden dagpengeretten ophører og senest 2 måneder efter.

Kommunen har pligt til at ansætte dig i et seniorjob senest 2 måneder efter din ansøgning, dog tidligst fra den dag din ret til dagpenge udløber. Da kommunen således har 2 månder til at finde et seniorjob, er det en rigtig god idé, at du kontakter dem, så snart der er 3 måneder, til din dagpengeret udløber.

Ansættelsen skal så vidt muligt tage hensyn til dine forudsætninger og interesser, men kommunen har ikke pligt til at finde et job, der matcher tidligere job og erfaringer.

Du skal være til rådighed for formidlet arbejde, mens du arbejder i seniorjobbet, og du skal fortsætte med at betale a-kasse kontingent og efterlønsbidrag. Du optjener ikke ny ret til dagpenge i seniorjobbet.