Skal du ringe før du søger jobbet?

Af Sanne Juel, karriererådgiver i CA

Der findes desværre ikke nogen patentløsning på, om det er en god idé at ringe til en kommende arbejdsgiver inden, du søger et jobbet.

Det afhænger af, hvad du i virkeligheden ønsker at få ud af samtalen.

Eller om der er noget, der er uklart for dig i stillingsannoncen, der har afgørende betydning for, om du ønsker at søge jobbet.

Hvis du vælger at ringe, så vær godt forberedt.

Planlæg dine spørgsmål, og hav dem skrevet ned inden, du ringer.

Du skal være klar og præcis og ikke tage deres tid med ligegyldig ”sniksnak” blot for at blive hørt. Det efterlader et dårligt indtryk.

Tænk over, hvilke spørgsmål der kan give dig værdifuld viden. Så du også får lagt et godt ”mentalt visitkort” hos modtageren.

Her er et par eksempler på, hvad du kunne spørge om;

Spørg IKKE ind til dem alle, men vælg de spørgsmål, der har værdi for DIG.

En tre-fire spørgsmål er nok, så du virker målrettet, kun forstyrrer kortvarigt og har relevante og interessante spørgsmål der gør, at de husker dig.

 • Hvad er succeskriteriet i stillingen?
 • Hvem vil jeg referere til i dette job?
 • Hvilke opgaver er vigtigt at få løst først?
 • Er der andet, der er vigtigt for mig at vide?
 • Er stillingen nyoprettet eller en genbesættelse?
 • Hvilke menneskelige egenskaber sætter I højest?
 • Hvilken faglig baggrund har de øvrige medarbejdere?
 • Hvordan ser afdelingen ud? (størrelse og organisatorisk placering)
 • Hvilke ressourcer er de vigtigste at få tilført virksomheden?
 • Hvordan vægter I de forskellige kompetencer, der efterspørges?
 • Er der rejsedage – og hvis ja, hvor mange dage om året er det estimeret til?
 • Hvordan prioriterer i de nævnte ”områder/opgaver” (vægtning i tid/betydning)

Sørg for at tage noter undervejs. Læg mærke til deres behov. Både fagligt og menneskeligt. Hvilke ord bliver der brugt. Genkend sprogbrugen, og genbrug vendinger og ordvalg i din ansøgning.

Mærk stemning, toneleje og fornem, hvem det er, du skal stile din ansøgning til. Du kan evt. Google personen inden, du sender af sted.

Sørg for, at dit CV er tip top før, du sender det af sted. Send det gerne som vedhæftet PDF fil.


I CA har du mulighed for at få hjælp til din jobsøgning med kurser, karriererådgivning og meget mere