Styrkespotting 2: Led efter det, der styrker

Af Mads Bab, gnist.com

Styrkespotting handler om at afdække, hvad der styrker dig selv og andre. Dernæst handler det om at forstå hvordan styrkerne bedst anvendes til at lykkedes med det man ønsker.

Husk at ”styrker” ikke er det vi er gode til, ikke nødvendigvis. Styrker er det der styrker os, det der giver os energi til at gøre lidt mere og robustheden til der gør at man hviler mere i sig selv.

Værdien af at sætte spotlight på styrker i organisationen er ret klar – forskning viser nemlig at mål nås hurtigere og med en større oplevelse af mening. Når det forholder sig sådan er de især fordi styrkerne viser os vejen til at forstå vores indre motivation – et emne du kan læse mere om her (link til forrige artikel)

I videoen nedenfor introducerer jeg de 24 styrker, der udgør en af verdens mest anvendte tilgange til at arbejde med styrker. De blev identificeret da et stort hold af internationale forskere i 1998 satte sig for at afdække menneskelige styrker på tværs af kulturer. Siden har forskning bekræftet at mennesker der har deres stærkeste styrker, de såkaldte signaturstyrker, i spil dagligt, i højere grad oplever deres job som et kald. Måske endnu vigtigere, mennesker der oplever deres job som et kald, er typisk mere passionerede, engagerede og samtidig i balance, så de oplever mindre pres og stress.

Resultatfremgang på op til 46%

Forskerne Harter, Schmidt og Hayes har påvist, at muligheden for dagligt at arbejde med det, som er mest energigivende, dvs. at bruge vores karakterstyrker, er afgørende for vores engagement, som igen er afgørende for omsætning, produktivitet, overskud og kundetilfredshed. Forskerne fandt frem til, at parametre, som f.eks. om vi bruger vores karakterstyrker eller ej, er forbundet med en resultatfremgang på 34% i de afdelinger, hvor medarbejderne er mest engageret, sammenlignet med de afdelinger, hvor medarbejderne er gennemsnitligt engageret. Resultatet er en fremgang på hele 46% ved sammenligning af de mest engagerede afdelinger med de mindst engagerede. 

Når man tager udgangspunkt i de 24 styrker viser min erfaring at man får nemmere ved at spotte det, der styrker andre. Man får simpelt hen noget at lede efter, noget at holde øje med.

Styrkespotting

Styrkespotting handler om at lede efter det der styrker dig selv, dine medarbejdere eller kolleger. Få nogle spændende perspektiver fra Mads Bab, der er stifter af virksomheden Gnist samt forfatter til bogen Gnisten i arbejdslivet.

Styrkespotting 1: Den bedste motivation kommer indefra

Styrkespotting 2: Led efter det, der styrker

Styrkespotting 3: Den gratis styrkeprofil

Styrkespotting 4: Fem styrkende spørgsmål

Styrkespotting 5: Hvad taler i om?

Mads Bab har gennem 10 år arbejdet med styrkebaseret udvikling og udvikler løbende værktøjer, der anvendes af virksomheder, skoler, vejledere og coaches i Danmark og udlandet.

Han har en master i anvendt positiv psykologi og er stifter og direktør i virksomheden Gnist.

Mads er tilknyttet Master i Positiv Psykologi uddannelsen ved Aarhus Universitet som ekstern lektor, vejleder og censor.

Læs mere på gnist.com.