Styrkespotting 5: Hvad taler I om?

Prøv at tænke nærmere over den virksomhed, du arbejder for, og forestil dig de mange evalueringer, bedømmelser og samtaler i relation til jeres præstationer, som sker hver eneste dag året rundt.

Du skal ikke kun tænke på de formelle vurderinger, men også de uformelle samtaler efter et projekt, hvor et team evalurer et givent resultatet. Forestil dig medarbejderne tale om, hvordan disse samtaler stimulerer dem, hvor meget de ser frem til samtalerne og hvordan de inspirerer dem, engagerer og fylder dem med passioneret energi. En energi der gør at de på god vis for dem selv og virksomheden stræber efter nye målsætninger og større visioner.

Det er imidlertid ikke sådan, det ser ud i mange virksomheder. Tværtimod vurderes
flere og flere møder og samtaler om løsning af kerneopgaven, som spild af tid, meningsløse
og til tider decideret ødelæggende. Så hvad er der galt med disse ellers praktisk evaluerende samtaler? Hvorfor føler medarbejderne sig i fortvivlende grad mere uengagerede frem for engageret? Hvordan gør man samtalerne interessante, nyttige og måske oven i købet fornøjelige?

En del af svaret ligger gemt i vores grundlæggende tilgang til at lære af det der virker. Her er et lille tankeeksperiment jeg skriver om i min bog Gnisten i Arbejdslivet.

Forestil dig at dit barn kommer hjem med følgende karakterer (har du ikke børn, kan du sikkert godt forestille dig situationen alligevel):
• Dansk 10
• Historie 10
• Engelsk 10
• Matematik 4
Hvilken karakter spørger du mest ind til?

Hvis du er ligesom flertallet, svarer du matematik 4. Faktisk viser undersøgelser, at 77 % fokuserer mest på 4-tallet.

Hvad gør du så ved 10-tallene?

Lad mig give et andet eksempel.

Prøv at tænke på din arbejdsplads, og hvornår I i din afdeling sidst oplevede en succes, noget I gjorde godt, og hvor resultatet var, som I ønskede det eller bedre.

Hvad gjorde I? Hvis I er som de fleste andre afdelinger, så gjorde I enten ikke noget eller fejrede det med kage eller slik – og hvis succesen var rigtig stor så måske med champagne!

Prøv igen at tænke på din arbejdsplads og en situation hvor I i din afdeling sidst lavede en større fejl, eller et vigtigt resultat udeblev, eller I blev konfronteret med et problem. Hvad gjorde I da?

Hvis I igen er som de fleste, så blev der indkaldt til møde, og på mødet blev der sikkert diskuteret, analyseret, vejet og vurderet. Ja, der blev talt og fokuseret på problemet.

Hvorfor gør vi ikke det samme og i samme udstrækning, når vi oplever en succes? Hvorfor reagerer vi ikke på samme måde, når vores børn kommer hjem med gode og dårlige karakterer – hvorfor gør vi det ikke i de ”snakke”, vi har med os selv?

Resultatet af dette manglende fokus er heldigvis ikke, at du eller andre ikke har nogen styrker – du har masser – det er blot, at du som de fleste andre ikke er særlig bevidst om dine styrker og kan redegøre for dem på en meningsfyldt måde.

 

 

Kig med i videoen og få lidt flere perspektiver på det at dyrke ens egen eller andre styrker. Ikke for en flygtig feel-good fornemmelse, men ganske enkelt fordi at vi ved at lære af det der styrker, finder frem til de faktorer der gør at vi lykkedes bedre.

 

Styrkespotting

Styrkespotting handler om at lede efter det der styrker dig selv, dine medarbejdere eller kolleger. Få nogle spændende perspektiver fra Mads Bab, der er stifter af virksomheden Gnist samt forfatter til bogen Gnisten i arbejdslivet.

Styrkespotting 1: Den bedste motivation kommer indefra

Styrkespotting 2: Led efter det, der styrker

Styrkespotting 3: Den gratis styrkeprofil

Styrkespotting 4: Fem styrkende spørgsmål

Styrkespotting 5: Hvad taler i om?

 

Mads Bab har gennem 10 år arbejdet med styrkebaseret udvikling og udvikler løbende værktøjer, der anvendes af virksomheder, skoler, vejledere og coaches i Danmark og udlandet.

Han har en master i anvendt positiv psykologi og er stifter og direktør i virksomheden Gnist.

Mads er tilknyttet Master i Positiv Psykologi uddannelsen ved Aarhus Universitet som ekstern lektor, vejleder og censor.

Læs mere på gnist.com.