At tackle kritik – konstruktivt

Af Sanne Juel, karriererådgiver, CA

Du får skæld ud. Bliver irettesat. Kaldt til orden. Kritiseret. Hvordan lærer du at tackle kritik konstruktivt, så du bevarer dit selvværd?

Uanset om kritikken kommer som lyn fra klar himmel, eller den er ventet, så er grundreglen: At bevare roen og overblikket.

Øv dig i at slappe af. Vær til stede. Vent med at forsvare dig eller forklare. LYT i første omgang. Det har den fordel, at 'afsenderen' får lettet trykket, falder til ro og dialog bliver mulig. Lær at adskille den professionelle fra den personlige og den private kritik ved at have fokus på emnet og løsningen.

Tre former for kritik

 1. Verbal kritik
  Her står kritikeren ofte ved sit budskab og siger det højt.

 2. Aggressivt toneleje
  Opfattes ofte som kritik uanset hvad der bliver sagt.

 3. Nonverbal kritik (indirekte)
  Kan forekomme ondskabsfuld i form af 'rullende øjne', et stirrende blik, opgivende hovedrysten, sarkasme, ironi eller i tilfælde hvor tonefald og ord ikke passer sammen. Det bedste er at forstå, at kritikeren IKKE tør stå ved sin kritik. Kritikeren ønsker, at du skal føle dig magtesløs. Dialog er ofte svær her, fordi tingene er usagte. Det bedste er at huske, kritikeren ofte er en svag person, som spiller hård eller stærk for at få mere magt. Bedste råd: spørg ind til, hvad det handler om eller undgå helt at tage kritikken til dig.

Step by step guide i "kritiske" situationer:

 1. Lyt oprigtigt til kritikken
  Kunne der være noget rigtigt i det, afsenderen siger? Tag det i første omgang til dig og LYT. I første runde tager du energien ud af din kritiker og undgår yderligere optrapning. Gransk din hjerne for, om der bare er en lille bitte sandhed i det, der bliver fortalt. Giv afsenderen en lille smule ret.

 2. Lad være med at reagere med dine følelser. Brug hovedet
  Ofte er den første indskydelse at gå til modangreb eller i forsvarsposition. Forsøg at kombinere fornuft og følelser. Måske får du noget vigtigt at vide. Når afsenderen er faldet mere til ro og ved, at du lytter og tager det alvorligt, så har du plads til at stille spørgsmål. Hvis du går i forsvarsposition, giver du din kritiker gode kort på hånden til at fortsætte kritikken. Vær opmærksom på dit kropssprog og tonefald. 55 % af vores kommunikation er via vores kropssprog, 38 % via tonefaldet og kun 7 % via vores ord.

 3. Hvad handler det om? Dybest set
  Hvad er intentionen og hensigten med kritikken? Træd et skridt tilbage. Brug helikopter perspektiv – se det oppefra. Flyt fokus fra dig selv til SELVE PROBLEMET. Hvad handler det dybest set om? Bed om uddybning. Få din kritiker til at tale om, hvordan tingene kan gøres anderledes. Og hvilke motiver kan der ligge bag kritikken? Brug dine tanker til at lytte og observere.

 4. Stil spørgsmål
  Her er spørgsmål dit bedste redskab. Det åbner for en dialog. Spørg for eksempel: ”Hvordan ville du ønske, at jeg reagerede i en tilsvarende situation?” eller ”Hvordan forestiller du dig, det kan løses?” Spørg ind til du forstår. Hvad, hvordan, hvornår.

 5. Gentag budskaberne
  En super simpel og super effektiv øvelse. Formuler med dine egne ord over for afsenderen, hvordan du forstår kritikken. Du får på den måde bekræftet, om du har forstået kritikken rigtigt. Samtidig får afsenderen bekræftet, at kritikken bliver taget alvorligt.

 6. Lav aftaler
  Følg op på kritikken. Lav aftaler om, hvad I kan gøre anderledes næste gang noget tilsvarende sker. Indrøm, hvis du har lavet en bommert. Du har lov til at begå fejl. Indrøm kun på din adfærd og ikke på din personlighed. Sig det kort og godt ”Du har ret, det var ikke så smart. Undskyld.”

 7. Øvelse gør mester
  Træn. Øv dig i at lytte på en anden måde, som skaber ro hos dig. Lyt først, forstå og tænk dig om. Kom evt. tilbage til emnet, når der er faldet ro på, og du har fundet en god måde at gå videre i dialogen på.

 8. HUSK: Anerkendelse er det vigtigste i enhver dialog
  At anerkende andre betyder: påskønnelse, bekræftelse, accept, ros og at vise respekt. Konstruktiv kommunikation bygger på, at parterne anerkender hinanden og deres individuelle holdninger

Husk: Objektivt set, er det ofte sådan, at mennesker, der skælder ud, er ude af sig selv på grund af noget, som intet har at gøre med dig. Tillykke med din nye måde at håndtere kritik på!

Giv mig tålmodighed til at finde mig i ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre ting, jeg kan ændre, og klogskab til at skelne det ene fra det andet
- Friedrich Christoph Oetinger / Reinhold Niebuhr