Vend den negative energi til positivt udbytte

Af Susanne Bruhn, karriererådgiver i CA

Fokusér på det, du har indflydelse på - ikke på de ting, der sker omkring dig

Alt for mange af os ryger straks ind i en negativ spiral, når der enten sker nogle store ændringer i vores liv, eller når vi er stressede. Det kan fx være en fyring, der typisk forekommer spontant, men det kan også være en eksamen eller et projekt, der stresser os så meget, at vi ikke kan komme i gang med forberedelserne.

Fortolkning af Aima Instituttet.Selvom det virker lettere sagt end gjort, er det vigtigt, at du fokuserer på det, du har indflydelse på og ikke på de ting, der sker omkring dig. Alt det, der betyder noget for dig og påvirker dig, kaldes interessesfære. Den del af interessesfæren, som du selv har indflydelse på, og derfor kan ændre, kaldes indflydelsessfæren. Som Stephen R. Covey selv definerer det:

”Koncentrer dig om det, du kan gøre noget ved, i stedet for alt det, du ikke kan gøre noget ved” (De 7 gode vaner, 1989)

Vi har en tendens til at fokusere på alt det blå i modellen, som vi slet ikke har indflydelse på, fx finanskrise eller det at gå til eksamen, som er en obligatorisk del af at tage en uddannelse. Hvis vi bruger al energi og kraft på at forstå og tænke på interessesfæren, så forbliver vi i en negativ spiral og kommer ikke videre, fordi vi slet ikke kan influere på lige præcis denne sfære.

Hvad gør man så, når vi forholder os til stress eller store ændringer? I stedet kan vi arbejde med at gøre den orange kerne større og dermed have større indflydelse på det, der påvirker os – kort sagt, skal vi være proaktive.

Fokus-modellen

Denne model handler om din indstilling til livet, eller hvor du har dit fokus. Den skelner mellem to roller: skaber-rollen og offer-rollen.

Skaber-rollen

Har fokus på nutid og fremtid og tænker i

 

 •   Mål
 •   Ressourcer
 •   Strategier
 •   Personligt ansvar
 •   ”jeg vil…”

Fremtiden styrer her (vi er på tæerne)

Offer-rollen

Har fokus på nutid og fortid og tænker i

 

 • Årsager
 • Skyld
 • Begrænsninger
 • ”jeg ville ønske…”

Fortiden styrer her (vi er på hælene). Vi fralægger os ansvar

Sapiens Consulting, 2009

Man kan også sige, at skaber-rollen er proaktiv, og offer-rollen er reaktiv. Selvom vi objektivt er klar over, at der er forskel i måden,vi håndterer situationer og projekter, er der risiko for, at vi ’går i selvsving’, hvis vi forbliver for længe i offer-rollen. Alle oplever på et eller flere tidspunkter i deres liv at havne i offer-rollen, hvor det, der ER sket (fortiden), styrer tankerne. Offer-rollen er bestemt heller ikke sund for os, hvis vi vil undgå stress og dårligt selvværd på længere sigt.

Arbejd aktivt med Fokus-modellen

Det er vigtigt, at du opdager og er klar over de perioder, hvor du befinder dig i offer-rollen for at kunne ændre på indstillingen. Du skal aktivt arbejde dig ud af offer-rollen for igen at blive motiveret til at fuldføre din eksamen, komme i job, samarbejde om et projekt, eller hvad din udfordring må være. Drag selv parallellen til det, der optager dig lige nu og det, der skyldes, at du befinder dig i offer-rollen. Vigtige spørgsmål du skal overveje:

 • Hvornår havner du i offerrollen?
 • Hvordan opdager du det?
 • Hvad sker der?
 • Hvad gør du for at komme ud af den?
 • Hvad er din motivation for jobsøgning/eksamen/projektet lige nu? - væk fra/hen imod?
 • Hvad kan du gøre anderledes?

DecorativePositiv energi og motivation

Motivationstrappen er et visuelt værktøj, som du kan printe ud og hænge på dit køleskab eller gemme som baggrund på skrivebordet. Brug den, når du vil ændre indstilling til det, der plager dig!