swipegesture

3 tips til de dumme dilemmaer i CV'et

Når du skriver CV, kan du støde på nogle problemstillinger, som det er værd at tænke nøjere over. Fx mange korte ansættelser eller huller i dit CV ...

Artikel 3 Min.
af Sanne Juel
Når du er i gang med at skrive dit CV, kan du undervejs støde på nogle problemstillinger, som det er værd at tænke nøjere over.

Det handler om, at du på bedste vis får præsenteret dig, så arbejdsgiveren får lyst til at se dig til samtalen og synes, dit CV er interessant.

De Dumme Dilemmaer kan handle om:
  1. At du er blevet fyret eller selv har sagt op

  2. Mange korte ansættelser

  3. Der er 'huller' i dit CV

Fyret

Er du blevet fyret, skal du kunne beskrive det uden indebrændte følelser.

Gik din tidligere arbejdsgiver konkurs, eller flyttede virksomheden til en anden by/land, er der ingen grund til at skjule det. Det kan ske for hvem som helst og er en helt naturlig begrundelse for fyring. Ligeledes hvis der var nedskæringer pga. finanskrisen eller generel omstrukturering i virksomheden.

Hvis du derimod er blevet fyret på grund af samarbejdsproblemer, uoverensstemmelse med din chef/kollegaer, skal du nøje overveje, hvad du skriver.

En begrundelse kunne være, at jobbet ikke levede op til dine forventninger, at de opgaver, du fik, ikke var det, du var blevet lovet og videre i den stil.

Når du selv har sagt op

Det handler om at kunne begrunde hvorfor. En god begrundelse:

Fx ”Blev forelsket og flyttede over til min kæreste i Jylland, imens jeg ledte efter mit næste drømmejob” eller ”Ville prøve noget nyt i en anden branche, som jeg gennem længere tid har brændt for”.

Det handler om, at arbejdsgiveren ikke må sidde med en fornemmelse af, at du i virkeligheden ikke gider arbejde, at du stikker af, så snart presset stiger, eller det ikke lige kører, som du ønsker det hele tiden.”

Mange korte ansættelser

Det kan gøre en arbejdsgiver lettere bekymret.

”Hvorfor har du skiftet job hele tiden? Er du en ustabil arbejdskraft? Eller laver du ballade på dine jobs, så du bliver afskediget hele tiden?”

Du kan forklare dig. Skriv kort, hvorfor du er stoppet i de forskellige job.

Fx ”Søgte nye udfordringer med større ansvar” eller ”Nedskæringer pga. finanskrisen, derfor søgte jeg videre til xxx”.

Du kan også forklare, at det var et vikariat, barselsvikariat, en kontraktansættelse med fast periode/projektansættelse/tidsbegrænset ansættelse.

Det kan være med til at skabe overblik og forståelse hos din nye arbejdsgiver.

Løntilskudsjob og praktik

Kan du ikke lide at skrive dit sidste job har været et løntilskudsjob eller en praktik periode, (gælder virkelig også som en erfaring på dit CV) så kan du skrive, at det var en tidsbegrænset ansættelse.

Huller i CV’et

At have 'huller' i sit CV er ikke nødvendigvis negativt. Så længe der er en god forklaring. Forklaringen skal du dog ikke give i CV’et, men gemme til jobsamtalen.

Du skal bare være bevidst om, hvad du vil svare.

Der er for eksempel ikke noget forkert i at have et par huller, som er brugt til barselsorlov, plejeorlov eller uddannelsesorlov, det kan du roligt skrive på CV’et.

Har du haft længerevarende sygdom, været ledig i lang tid eller andet, som opfattes negativt, skal du ikke skrive det i CV’et (eller i ansøgningen), men blot lade hullerne være. I mange tilfælde kan du “skjule” hullerne ved at undlade at skrive måneder på og i stedet kun bruge årstal:

Eksempel med huller

Januar 2018 – september 2018: Controller
December 2016 – august 2017: It-medarbejder
November 2014 – januar 2016: Controller

Eksempel uden huller

2018 - : Controller
2016 – 2017: IT medarbejder
2014 – 2016: Controller

Længerevarende huller

Har du et hul på to til tre eller flere år i ét stræk, kan det godt få panderynkerne frem hos en arbejdsgiver.

Derfor er det vigtigt, at du hele tiden holder dig i gang med forskellige aktiviteter. Det kan være alt lige fra frivilligt arbejde, studier til fritidsinteresser, som kan være erhvervsrelevante. Det gælder især, hvis dit hul er opstået på grund af længerevarende ledighed. Vis, at du er aktiv og udvikler dine kompetencer.