swipegesture

9 grunde til at du får for lidt i løn

Går du glip af selv små lønstigninger i løbet af i din karriere, kan det blive til store summer over tid. Her er 9 grunde til at det kan gå galt ved din lønforhandling – og hvordan du undgår dem og får styr på dine argumenter til lønforhandlingen.

Artikel 4 Min.
af Sanne Juel

Får du nok i løn? Vil du godt have mere? Det vil vi nok alle.

Men får du egentlig en fair løn? Det kan være svært at gennemskue.

Og det er ærgerligt, fordi du risikerer at snyde dig selv for rigtig mange penge. Går du glip af selv små lønstigninger i løbet af i din karriere, kan det blive til store summer over tid.

Her er 9 grunde til at du får for lidt i løn - og hvordan du håndterer dem, så du får et godt resultat ved din lønforhandling:  

1. Du ved ikke, hvad kollegerne får i løn

De færreste taler om deres løn med kollegerne. Det kan være pinligt at spørge – og pinligt at svare. Det er stærkt tabuiseret.

For hvad nu, hvis I laver det samme, men du får mindre i løn end kollegaen? Eller mere?

Det kan vække stærke følelser, misundelse, skam eller blufærdighed. For den, der tjener mindst, men også for den der tjener mest.

Derfor lader vi som regel være. Men løntabuet og tavsheden om løn er mest til fordel for arbejdsgiveren.   

Hvis I er åbne om lønnen, finder I hver især ud af, om der er urimelige forskelle og om der er ’mere at hente’.

Med indsigt i dine kollegers løn, ansvar, opgaver og performance har du en vigtig viden ift. om du selv får en fair løn. 

I din lønsamtale med chefen kan du fx spørge ind til, hvad der ligger til grund for din lavere løn og hvad der skal til for, at du kommer på niveau med kolleger med samme opgaver/ansvar.

Du skal selvfølgelig have dine argumenter og beviser i orden, men åbenhed om løn og goder er første step til samme fair løn for samme opgaver og performance.

2. Chefen siger ”kassen er tom”, der er ikke er råd til lønstigninger

Virksomheden ønsker at overleve og vækste. Og det kræver dygtige medarbejdere. Derfor er der også en villighed til at fastholde og tiltrække de dygtigste og mest effektive medarbejdere. Det er et godt afsæt for dine argumenter til lønforhandlingen. 

Du skal fortælle, hvordan du kan bidrage til yderligere vækst, større effektivitet og nye innovationstiltag.

Eller måske er du ”limen”/diplomaten/ kulturbæreren, der skaber større trivsel og har en positiv effekt på hele arbejdspladsen.

Aftal en samtale og tag dialogen, selvom de siger ”kassen er tom”. Du har ikke noget at miste. Tværtimod. Du har sået et lille frø, så du står stærkere ved den næste lønsamtale.

3. Du er nyuddannet – har ingen erfaring

Drop ordet nyuddannet – du er uddannet! Du kommer med den nyeste faglige viden og høj motivation for at lære mere.

Giv eksempler på, hvordan du kan bidrage med aktuel viden og nye metoder til at løse konkrete opgaver og problemstillinger.

Vend dine negative overbevisninger til støttende overbevisninger.

Drop tanker om at ”Jeg er uerfaren og skal bare være taknemmelig for, at nogen vil give mig chancen. Jeg må tage, hvad de tilbyder”.


Træn i stedet dig selv i at tænke – og sige højt: ”Jeg har erfaring (gerne med eksempler) og jeg har en uddannelse, Jeg fik høje karakter og er piv dygtig. Jeg er fuld af gå-på-mod og kan formes”.

Læg grunden til dit fremtidige lønniveau tidligt i din karriere.

4. Du er usikker på, hvad du kan forlange

Det er en skidt forhandlingsteknik at forlange.

Lær i stedet at forhandle ud fra interesser. Både dine egne og arbejdsgivers interesser. Det skaber en win-win situation med to vindere.


Find ud af, hvad der er vigtigt for dig. Undersøg så, hvilke særlige interesser virksomheden har. Så kan I skabe en fælles forståelse for begges interesser og være kreative i jeres løsninger.

Brug lønstatistikker, fx CA Løntjek, til at undersøge lønniveauet. Husk, at løn er mere end kroner og ører. Kig på alle dine muligheder i lønpakken.

5. Dit udspil om løn tages ikke seriøst

"Risikerer jeg at blive fravalgt, latterliggjort eller lagt på is, hvis jeg kommer med et for højt udspil til løn og andre goder? Og kan jeg tillade mig at komme med et ambitiøst oplæg?"

Ja, det kan du, hvis du har forberedt dig grundigt, har argumenterne i orden og kan levere det overbevisende.

Det er situationsafhængigt og handler samtidig om både timing, forståelse for modpartens situation samt dine egne ambitioner/ønsker.

Nogle gange bliver I måske ikke enige og må gå hver til sit. Dvs. enten bliver ansættelsesforholdet ikke til noget, du vælger at sige op eller du accepterer en lavere løn i en periode.

Men det skal ikke afholde dig fra at forsøge. Igen tjek op på virkeligheden. Og hvis dine resultater, din erfaring og dine kompetencer berettiger til en høj løn eller en god, individuel lønpakke, så gå efter det til senere lønsamtaler. Evt. et andet sted, hvor du bliver taget seriøst.

6. Du sælger dig selv for billigt

Hvis du starter på for lav en løn, forfølger det dig i årene fremover: Din pensionsindbetaling og lønstigning vil være lavere. Føler du dig ikke værdsat og betalt, som du har fortjent, risikerer du at blive utilfreds og umotiveret i jobbet.

Dit selvværd og din selvtillid kan risikere at blive forringet, især hvis du sammenligner dig med dine venner med samme uddannelse eller andre i samme stilling, som tjener mere.

Tro på dig selv og forhandl dig til en fair løn.

7. ”De opdager nok, at jeg er dygtig og giver mig mere i løn”

Sådan er virkeligheden ikke. De opdager nok – eller har opdaget – at du er dygtig, men du får ikke mere i løn, før du selv siger noget. Drop tilbageholdenheden, giv udtryk for dit værd og dine resultater.

Vær tydelig om, hvad du forventer at få for dine evner, din indsats og de resultater, du skaber for virksomheden. Tag hul på lønsamtalen med din nærmeste leder, hellere i dag end i morgen.

8. Du er kvinde

Hvis du som kvinde tror, du får mindre i løn end dine mandlige kollegaer, så har du højst sandsynligt ret.

Generelt er der et løngab mellem mænd og kvinder – selv i samme stillinger, med samme ansvar og samme titel. Så som kvinde kræver det faktisk, at du lægger ekstra tryk på din forberedelse.

Forbered dig med lønstatistikker, undersøg hvad andre med samme baggrund, uddannelse, erfaring og i samme job som dig får i løn og lønpakke.

Løngabet inkl. pension og goder kan blive til mange penge i årenes løb, så tag udfordringen op ved lønforhandling. Ellers risikerer du at gå glip af millioner af kroner.

9. Du forhandler kun om løn én gang om året

Nej, der er lønforhandling hver dag. Hele året rundt. Vent ikke, til du bliver ”kaldt” ind. Du kan når som helst tage en snak med din nærmeste leder.

Du kan ikke bare regne med, at det sker den kommende måned. Men få gang i snakken – tag hul på forhandlingen. Giv løbende dine resultater videre til din chef og følg op på dem. Skaber du stærke resultater er det selvsagt gode argumenter for mere i lønningsposen. 

Når du starter dialogen tidligt, så er chefen forberedt. Det kan ofte være en god ide, at sige lidt henkastet: ”Nå, chef, jeg glæder mig til vores snak i næste uge, hvor vi skal tale om hvor mange tusind kroner min løn stiger med”. Smil med charme.

Så har du allerede sat en forventning i hovedet på din chef. Sæt barren højt for forhandlingen. Så giver du også din chef mulighed for at undersøge rammerne og evt. søge godkendelse højere oppe i hierarkiet.

Spring ud i lønforhandling – øv dig!

I CA ved vi, at det kan være svært at tage hul på snakken om løn og indlede en seriøs lønforhandling med en arbejdsgiver – og især hvis du ikke har prøvet det før. Uanset om det er din nuværende eller en ny arbejdsgiver.

Men hvis du forhandler ud fra interesser og forbereder dig godt, så har du taget et vigtigt første skridt. Derefter gælder det om at øve sig.

Og som med så meget andet, så bliver det lettere jo flere gange du prøver det. Hold dig ikke tilbage – gå efter din egen individuelle optimale lønpakke – når du lønforhandler.

Tip: Sammenlign din løn med CA Løntjek

 

E-bog

Lønguiden

Hvor meget skal du stige i løn? Og hvad er din plan B, hvis det ikke lykkes? CA's Lønguide er din læsning til forberedelsen, som giver dig gode råd og øvelser. Så kan du gå til din næste forhandling eller jobsamtale med overblik, klare mål og skarpe argumenter.