swipegesture

Brug dine personlige kompetencer til at få jobbet

Det er de personlige kompetencer, du sætter i spil for at opnå dine resultater. Derfor er de faglige kompetencer din adgangsbillet til jobsamtalen, men i sidste ende bliver du ansat på dine personlige kompetencer.

Artikel 2 Min.
af Inge Simonsen og Lars Ulrik Jeppesen

Det er svært for mange at sætte ord på sine personlige kompetencer, nogle får en fornemmelse af at prale, men det er OK.

Det har stor betydning for din jobsøgning, at du er bevidst om, hvem du er, og hvad du kan levere.

Hvis du tvivler på dig selv, er det også svært at overbevise andre om, hvilke personlige kompetencer du kan tilbyde.

Hvis du ser tilbage på tidligere ansættelser eller på din studietid eller fritidsliv og tænker på, hvad din chef, dine kolleger, dine venner eller din partner vil fremhæve som de væsentligste egenskaber og kompetencer hos dig, hvad ville de så sige?

Lav tankeeksperimentet for dig selv, eller vælg at spørge dine venner, familie eller kolleger direkte. Du vil sandsynligvis få forskellige svar, fordi de personlige kompetencer, du sætter i spil, også er kontekstbestemte.

Sæt fokus på dine succeser

Dine succeser fortæller noget om dine personlige kompetencer. Du kan have succes i mange sammenhænge både i arbejdsliv og privatliv. Prøv, om du kan identificere nogle af dine succeser:

  • Hvilken problemstilling, opgave eller hvilket projekt havde du?
  • Hvilken action tog du?
  • Hvad var din rolle?
  • Hvad blev resultatet?

Det er en meget enkel måde at identificere forskellige succeser på.

Når du har fundet eksempler, så tænk på og mærk efter, hvilke personlige kompetencer du satte i spil for at nå resultatet.

Du kan med fordel finde mange eksempler fra dine tidligere ansættelser eller fra dine fritidsaktiviteter. Jo flere succeshistorier jo bedre!

Der vil sandsynligvis være en klar tendens. Der hvor du har skabt succes, har du brugt sider af dig selv, hvor du trives. Ved at identificere dine succeser og sætte ord på de personlige kompetencer, bliver du meget mere afklaret.

Når du har arbejdet struktureret med din kompetenceafklaring, er du langt mere bevidst om, hvilke af dine kompetencer du vil arbejde med i fremtiden. Du bliver mere bevidst om, hvad du vil gøre mere af, og hvad du vil gøre mindre af.

Fundamentet for din jobsøgning

Både din personlige og din faglige kompetenceafklaring er fundamentet for din jobsøgning. Den gør dig langt mere bevidst om dine kompetencer, så du kan træffe et bevidst valg om, hvilke kompetencer du vil sætte i spil. Din mentale rygrad har fået et eftersyn.

Når du har arbejdet systematisk med din kompetenceafklaring, tegner der sig et klart billede af din profil.

Du kan skrive et skarpt resume i dit CV, og du har klarlagt dine kompetencer, så du kan målrette dit CV afhængig af, hvilke stillinger du søger.

Man kan sige, at du har overblik over din personlige kompetencereol, der er orden og struktur, så det er nemt at finde på hylderne, hvad du har brug for til dit CV.

Tip: Læs også artiklen Få 3 gode råd til at matche dine faglige kompetencer

E-bog

Jobbet er dit

Stå stærkere i din jobsøgning. Start din kompetenceafklaring og få øvelser og inspiration til at skrive en træfsikker ansøgning og bliv klar til kommende jobsamtaler og tests.