swipegesture

Brug test til at få indsigt og udvikling i dit arbejdsliv

Testværktøjer bruges ofte i rekruttering til at finde det rette match. Men du kan også bruge test til at få indsigt i dine styrker og udfordringer i dit eget arbejdsliv.

Artikel
af Lane Markholdt Hansen

Personprofil, personlighedstest, intelligenstest, case interviews og færdighedstest. Det er svært at komme uden om en form for test, når man i dag skal igennem et rekrutteringsforløb.

Men du kan også bruge personprofiler og test til at blive klogere på dig selv og dit arbejdsliv, fortæller Anne-Mette Ærenlund, der er karriererådgiver i CA Karrierepartner og a-kasse med mange års erfaring med rekruttering og test.

Test giver dig indsigter om dig selv

”En logisk test giver et nuanceret billede af dine færdigheder og intelligens, og kan afdække dine evner inden for bl.a. strategi og problemløsning. En personprofil giver et indblik i din adfærd og handlemønstre i konkrete situationer. Det kan bruges i rekruttering, men også af dem der gerne vil udvikle sine styrker og tackle sine udfordringer,” siger hun.

De forskellige test kan hjælpe, hvis du fx har brug for et personligt servicetjek og for at blive skarpere på, hvem du er, hvad du kan, og hvad du står for.

”Du behøver ikke at være i et rekrutteringsforløb for at tage en test. Hvis du tager en personlighedsanalyse, får du god selvindsigt og viden om egne præferencer, styrker og svagheder. Det kan være interessant for dig selv og for din chef,” siger Anne-Mette Ærenlund.

Et øjebliksbillede

Testen er også et øjebliksbillede af en persons kompetencer og personlighed. 

Derfor anbefaler Anne-Mette Ærenlund også, at man venter med at tage testen, hvis man er i en periode med svære omstændigheder og derfor ikke kan skabe et retvisende billede af sig selv her og nu. 

Personprofilen – hvem er du som menneske?

En personprofil giver et overblik og en dybere indsigt i dit potentiale.

Den kan anvendes på alle niveauer af rekruttering og er ideel til rekruttering, personlig udvikling og som ledelsesværktøj.

”Personprofilen er et dialogværktøj, hvor man i rapporten får et bud på, hvordan en person agerer i forskellige situationer. Så kan man altid spørge mere ind under samtalen og få en dybere fornemmelse af, bl.a. hvor stor selvindsigt kandidaten har, hvor opmærksomme de er på deres adfærd og fordele og ulemper i forskellige situationer,” fortæller Anne-Mette Ærenlund.

Men du kan også selv bruge personprofilen til at få større selvindsigt og få sat ord på dig selv.

”Nogle roller ligger mere naturligt til os end andre, men er vi bevidste om, hvilke kompetencer vi ønsker at udvikle og blive bedre til, er det absolut muligt, så længe vi øver os igen og igen,” siger Anne-Mette Ærenlund.

En personprofil kan også bruges til at finde ud af, om du passer til det job, du allerede har.

”Hvis du har et job, der kræver kompetencer, som ikke ligger naturligt til dig. Så belaster du dig selv og skaber dårlige arbejdsvilkår for dig selv. På den måde kan testen bruges som et redskab til at finde nye retninger og andre jobmuligheder, hvor ens naturlige præferencer matcher bedre, og som vil give langt mere energi i hverdagen,” siger Anne-Mette Ærenlund.

Logisk test - hvordan arbejder du?

Med en logisk test kan man måle dine kognitive evner og dit mentale potentiale.

Med en logisk test får arbejdsgiveren et billede af, om kandidaten har de rette kompetencer og dermed fagligt kan håndtere kravene til den pågældende rolle.

Hvis du vil forbedre sine resultater i intelligens- og færdighedstest, anbefaler Anne-Mette Ærenlund, at du øver sig igen og igen, for det er muligt at øge effekten og dermed resultatet.

Jo mere man træner at tænke i bestemte logiske baner, jo bedre bliver man til at løse disse opgaver. Man kan både træne talrækker, bogstavsrækker, rebusser og labyrintspil og øve sig i at gennemskue logikken i matricer. Udover CA's logiske test findes der flere gratis intelligens- og færdighedstest på nettet bl.a. hos Mensa.dk.

Test må ikke stå alene i rekrutteringsprocessen

Anne-Mette Ærenlund er stor tilhænger af at bruge test, både når hun rekrutterer, og når hun rådgiver medlemmer.

”En grundig rekrutteringsproces med brug af test kan både hindre en dyr fejlrekruttering og en opslidende proces for kandidaten. Samtidig ligger der masser af udvikling i det,” siger hun.

Det er imidlertid vigtigt, at en test ikke får lov til at stå alene, men altid bliver brugt som et supplement til den øvrige rekrutteringsproces og den personlige samtale.

”En test skal ses som et værktøj, hvor kandidaten kan blive klogere på sig selv – men også hvor virksomheden og den kommende leder kan blive klogere på, hvordan den kommende medarbejder skal ledes bedst muligt for at trives, udvikles og skabe gode resultater,” siger Anne-Mette Ærenlund.