swipegesture

CV og ansøgning - sådan får du jobbet

Dit CV og din ansøgning er afgørende for, om du fanger opmærksomheden og får det gode job. Få de gode tips, så du får jobbet.

Artikel 10 Min.
af CA Karriererådgivning

CV'et er bagudrettet, og viser de erfaringer og kompetencer, du har opnået tidligere. Ansøgningen skal derimod være fremadrettet, og forholde sig til, hvordan du vil løse opgaverne i det job, du nu søger. Tilsammen er et struktureret CV og en god ansøgning din adgangsbillet til jobsamtalen og til jobbet.

Dit CV skal sælge varen

Du har cirka 30 sekunder til at kvalificere dig til at blive udvalgt til samtale. Så lang tid bruges der typisk på at scanne hvert CV i ansøgningsbunken. Derfor skal dit CV være målrettet og vise de kvalifikationer, som gør dig til den rette til jobbet. Dit CV skal sælge varen!

Brutto-CV kun til eget brug

Dit brutto-CV er din totale levnedsbeskrivelse. Her beskriver du alt det, der opsummerer dit arbejdsliv, din uddannelse og dine øvrige kvalifikationer. Brug A-O-R modellen, hvor du for hver kompetence/erfaring beskriver :

 • hvilket Ansvar du har haft,
 • hvilke Opgaver du har løst, og
 • hvilke Resultater du har opnået. 

Men send aldrig dit brutto-CV til en arbejdsgiver. Der er alt for meget information, som ikke er relevant for jobbet, du søger.

Målret dit CV til jobbet

Tilpas dit CV og din ansøgning til det job, du søger. Er der et jobopslag, så vurdér, hvilke af dine kompetencer og erfaringer, der er relevante. Det er dem, der skal fremhæves i CV'et, så arbejdsgiveren nemt og hurtigt kan se, om du har det, som han/hun har brug for. 

Struktur på dit CV

Når du kun har 30 sekunder til at fange opmærksomheden, skal dit CV være struktureret og overskueligt. Det må godt være på flere sider, når blot det er overskueligt, og læseren kan danne sig et indtryk over dine væsentligste data. Du kan strukturere CV'et kronologisk eller efter dine kompetencer. Arbejdsgiverne har størst erfaring med at læse et kronologisk CV. Hvis du laver et kronologisk CV, skal du altid skrive det nyeste først, og arbejde dig tilbage i tid. Det er nemlig dine seneste erfaringer, som interesserer læseren mest.

Kronologisk CV

Det kronologiske CV deles normalt op i forskellige kategorier, for eksempel:

 • Kort intro med personlige data og kontaktoplysninger.
 • Uddannelse og kompetencegivende kurser. Fremhæv de relevante kompetencer du har opnået på studiet.
 • Erhvervserfaring. Beskriv de job du eventuelt har haft. Uddyb de relevante ting.
 • Sprogkundskaber. Hvilke sprog, niveau i skrift og tale.
 • IT. Niveau.
 • Udland, hvis du har udenlandske erfaringer med studie eller job.
 • Fritidsinteresser.
 • Eventuelle referencer, hvis virksomheden har bedt om det i annoncen.

Rækkefølgen kan være forskellig fra person til person.  Har du en bred erhvervserfaring, vil du måske prioritere erhvervserfaring før uddannelse.

Kompetence-CV

Kompetence-CV'et kaldes også for et funktionsopdelt CV, fordi ideen er, at du fokuserer på forskellige funktioner frem for ansættelsessteder og uddannelsesområder.

Fokusér på de 3-5 kompetenceområder, som efter din vurdering er de vigtigste for at få succes i jobbet.  Og beskriv dine kompetencer og erfaringer på disse områder.

Udover kompetencerne skal et kompetence-CV selvfølgelig også indeholde personlige data og kontaktoplysninger.

Du kan også overveje at supplere kompetencerne med en kort kronologisk oversigt over uddannelse og erhvervserfaring. Det giver læseren en mulighed for at bevare det fortløbende overblik, som ellers kan være ulempen ved et kompetence-CV.

Ansøgningen - Hvorfor er du den rette?

Hvor dit CV fortæller om dine kvalifikationer, skal ansøgningen fortælle, hvordan du kan løse de arbejdsopgaver, der ligger i jobbet, og hvorfor du dermed er den rette til jobbet.

Læs stillingsopslaget grundigt, og forhold dig til de krav/ønsker, som virksomheden har til kandidaten.

Husk at annoncen er en ønskeseddel, men ikke nødvendigvis en kravspecifikation. Du kan godt søge et job, selvom du ikke opfylder alle ønsker i annoncen. Her er der store kønsforskelle. Kvinder vil ofte kun søge en stilling, hvor de opfylder 110 %, mens mænd tager chancen og søger, hvis bare de opfylder 70 %.

Ansøgningens struktur

 • Indledning. Fortæl i hvilket medie, du har set jobbet og hvornår, og at du søger jobbet.
 • Din motivation for at søge jobbet.  For eksempel arbejdsopgaverne, virksomheden, branchen.
 • Præsentation af det, du konkret kan bidrage med i jobbet.
 • Personlige kompetencer, der er relevante i forhold til jobbet.
 • Afslutning.
 • Skriv det vigtigste først. I første eller andet afsnit skal du fange interessen og vise, hvorfor du er bedst egnet til jobbet.

Overskuelig og enkel

Det er ikke en ugebladsroman, men en ansøgning, hvor læseren hurtigt skal kunne finde det væsentlige. Så skriv korte sætninger med et aktivt og fængende sprog, og hold den samlede ansøgning nede på en side. Så er ansøgningen let at læse og overskue.

Uopfordrede ansøgninger

Gør dit forarbejde ordentligt, inden du søger uopfordret. Hvis du vil søge i en bestemt virksomhed, så undersøg først, hvad dens behov er, og hvem du skal henvende dig til.

De store virksomheder har helt fastlagte procedurer for uopfordrede ansøgninger. Du kan også ringe virksomheden op, og finde den rette modtager af din ansøgning. Ikke personaleafdelingen, men helst den person, du skal referere til, hvis du får jobbet.

Send et målrettet CV og en kort motiveret ansøgning, hvor du:

 • præsenterer det, du kan bidrage med.
 • fortæller, hvorfor du ville passe lige ind hos dem.
 • tydeliggør deres behov for netop dig.
 • afslutter og skriver, at du kontakter dem - behold initiativet!

Tænk på, at læseren ikke forventer at høre fra dig og måske heller ikke har et job parat. Du skal derfor med det samme gøre klart, hvorfor du søger job, og hvad du kan tilføre virksomheden af kompetencer, og hvorfor de skal ansætte dig.