swipegesture

Er du klar til elevatortalen?

Ingen jobsamtale uden spørgsmålet ''vil du fortælle lidt om dig selv?''. Det er en god anledning til at få styr på din elevatortale.

Artikel 4 Min.
af Jimmy Buchmann

Ingen jobsamtale uden spørgsmålet ''vil du fortælle lidt om dig selv?''. Det er en god anledning til at få styr på din elevatortale.

Du har måske ikke hørt udtrykket ’elevatortale’ før. Ganske enkelt lyder en af anekdoterne om elevatorsamtalen sådan her:

”Du arbejder i en stor virksomhed. Du er lige gået ind i elevatoren, og du ser, at du står ved siden af virksomhedens CEO. Du vil gerne præsentere dig selv bedst muligt, og du har nu 30 sekunder...”

Altså er elevatortalen den korte, præcise og relevante præsentation af dig selv – og til jobsamtalen må den som regel gerne vare flere minutter.

Hvordan forbereder du så elevatortalen? Du kan f.eks. bruge denne guide:

Trin 1 - Få styr på det essentielle

Din præsentation af dig selv bør naturligvis være tilpasset den enkelte jobsamtale, stillingen og virksomheden.

Bestem dig for, hvad det væsentligste er i forhold til at præsentere dig bedst muligt, og lav en bruttoliste ud fra: 

 • De vigtigste ting, som du har at byde på af relevant erfaring i forhold til stillingen.
 • Hvad kan du bidrage med via dine personlige egenskaber?
 • Dine vigtigste faglige kompetencer.
 • Hvordan vil du kunne bidrage til en stærk holdånd i afdelingen?
 • Hvad vil du kunne levere af resultater?

Evt. idéer til virksomheden, som er relevante ift. stillingen.

Trin 2 – Find USP’erne

Sæt dig i modtagerens sted. Hvis du var din kommende chef, hvad ville du så allerhelst høre?

Prioritér din bruttoliste ud fra, hvad du tror, der vægter mest hos din kommende arbejdsgiver. Dermed får du et overblik over de vigtigste ’Unique Selling Points’, som SKAL være med i din elevatortale.

Trin 3 – Gør elevatortalen klar

Strukturér rækkefølge og indhold i din elevatortale, f.eks. med:

 • Hvem er du?
 • Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?
 • Hvilken erhvervserfaring har du?
 • Hvad kendetegner dig?
 • Hvad kan du tilføre virksomheden, hvilken forskel vil du gøre?
 • Hvorfor bør de vælge dig?

Planlæg din elevatortale, så den både kan laves i en kort version på et par minutter og i en lidt længere version på 5-6 minutter, alt efter hvad der lægges op til ved jobsamtalen.

Trin 4 – Træn din personlige præsentation

Jo mere du øver dig, jo mere sikker bliver du, og jo bedre bliver du til samtalen. Så aktiver videokameraet i din Smartphone og brug dette som sparringspartner. Træn, til du bliver tilfreds! Eller hvis muligt, træn din præsentation ved at få personlig feedback fra en, du kender.

Held og lykke!