swipegesture

Få 3 gode råd til at matche dine faglige kompetencer med jobbet

Når du søger job, er det vigtigt at starte med at afklare, hvilke faglige kompetencer du har – og hvordan du skal beskrive dem i CV og ansøgning, så du viser at du matcher jobbet.

Artikel 4 Min.
af Inge Simonsen

Uanset hvor du er i dit karriereforløb, så starter jobsøgning med en personlig afklaringsfase. Afklaringsfasen giver et bevidst overblik over dine færdigheder, både de faglige og de personlige kompetencer. Det er en meget givende og konstruktiv proces at arbejde med kompetence­afklaring, og det udgør et godt fundament for dit brutto CV.

En anden vigtig dimension i forhold til jobsøgning er at vide, hvad du vil. Det er immervæk nemmere at finde det, du leder efter, hvis du ved, hvad det er. Derfor handler afklaringsfasen også om at få defineret, hvad du vil – og ikke kun, hvad du kan!  

Få overblik over dine faglige kompetencer

Start med at lave en totalliste, som skal give et detaljeret overblik over alle dine kompetencer. Listen skal ikke være prioriteret, den er udelukkende et arbejdsredskab – din personlige reol.

Skriv alt ned. Find dine eksamens- og kursusbeviser frem samt stillingsbeskrivelser, funktionsbeskrivelse eller jobprofil, hvis du har dem. Brug tid på, helt ukritisk, at skrive alting ned. Husk også IT og sprogkundskaber. Hvilke IT-systemer har du kendskab til, på hvilket niveau og hvilke sprog taler du?

Det kan være en fordel at arbejde struktureret og arbejde kronologisk med de ansættelser, du har haft. Hvilke arbejdsopgaver har du løst, hvilke resultater har du været med til at nå? Start med den seneste ansættelse.

Sæt ord på dine faglige kompetencer

Dine faglige kompetencer er det, du har arbejdet med: De omfatter de områder, du har beskæftiget dig med i din arbejdskarriere, dit studie eller din fritid.

Det kan være kompetencer, som du har fået fra frivilligt arbejde, fra tillidsposter eller fra idrætssammenhænge. Skriv hele sætninger og sæt ord på funktioner, færdigheder, teorier, processer og analysemetoder.

Det er også værdifuldt at konkretisere dine erfaringer ved at kvantificere arbejdsopgaver og ansvarsområder. Det synliggør bredde og dybde i dit erfaringsgrundlag.

Vi oplever ofte nyuddannede, der siger "Jeg synes altså ikke rigtig, jeg har nogle kompetencer...”.

Men prøv at tænke hele din uddannelse og dine generelle erfaringer igennem. Du vil garanteret kunne liste kompetencer a la disse:

  • Strukturering – en bid af gangen, logisk

  • Projektorganisering og ledelse, sammensætning af teamet

  • Undersøgelser og design – interview, surveys, spørgeskemaer, fokusgrupper, sms-afstemninger

  • Sammenholde store datamængder – analysere, filtrere, udvælge, formidle

  • Evaluering – kvalitative & kvantitative metoder

  • Skabe modeller over noget komplekst – grafiske illustrationer…

  • Innovation, metoder, brainstorming, illustrere idéer

  • Kulturforståelse, brancher, miljøer, regioner, lande

  • Gruppeindsigt, indsigt i egne præferencer og evner, rollefordeling: Indpisker, overbliksindehaver, igangsætter, opsamler, socialt talent, optimist

Identificer dine faglige spidskompetencer

Se dine kompetencer i en ny kontekst og identificer dine spidskompetencer. Læs din totalliste grundigt igennem og fjern eventuelle gentagelser.

Strukturer dine erfaringer ved at lave en ny oversigt, denne gang funktionsopdelt. Vælg et antal relevante overskrifter, der går på tværs af dine arbejdserfaringer. Skab orden i din personlige reol.

Omorganiser dine erfaringer og kompetencer under hver overskrift og se, hvad der sker. 

Denne proces giver et rigtigt godt overblik over dine spidskompetencer, men den åbner også mulighed for at eksperimentere lidt med kompetencerne, hvis du for eksempel vil skifte spor.

Eksempel:

Måske har du et ønske om at undervise, men har ikke tidligere haft en stilling som underviser.

Lav en overskrift med undervisning og noter alle erfaringer, der kan relatere sig til undervisning. Det kan være udarbejdelse af vejledninger, introduktion af ny tiltag, formidling af budskaber, udarbejdelse af præsentationer, træning af nye medarbejdere osv.

Du vil blive overrasket over, hvor meget viden du har om undervisning. Det er værdifuldt at se sine egne kompetencer i en ny kontekst, det kan åbne nye muligheder. Og det er relevant dokumentation til dit CV, hvis du søger job inden for undervisning.

Tip: Læs også artiklen Dine personlige kompetencer

E-bog

Jobbet er dit

Stå stærkere i din jobsøgning. Start din kompetenceafklaring og få øvelser og inspiration til at skrive en træfsikker ansøgning og bliv klar til kommende jobsamtaler og tests.