swipegesture

Forbered dig i rigtig god tid, når du skal forhandle løn.

Uden forberedelse, ingen lønstigning. Du skal have helt styr på dine resultater, din udvikling, dine ønsker og din strategi længe inden du skal til lønsamtale med din chef.

Artikel

Mange forbereder sig på lønsamtalen dagen før.

Men forberedelserne til den næste lønsamtale starter i princippet, når den aktuelle lønsamtale er afsluttet.

Notér derfor i løbet af året, hvad du laver af resultater og den feedback, som du får fra chefen, kunderne og kollegaerne.

Så skaber du et godt fundament til en succesfuld lønforhandling.

De fleste lønreguleringer fastsættes et stykke tid inden selve lønsamtalen. Derfor bør du gøre din chef opmærksom på ønsker om større lønstigninger i god tid før samtalen.

Med andre ord – den reelle lønforhandling kan ligge langt før den årlige og formelle lønsamtale.

6 gode råd, så du er godt forberedt

Din præsentation til forhandlingen er som enhver anden. Det er svært at være overbevisende og troværdig, hvis du ikke er forberedt.

Vi anbefaler, at du som minimum har overvejet de følgende punkter, inden du starter forhandlingen.

1. Hvad siger markedet?

Find ud af lønniveauet for stillinger som din og få et bedre kendskab til din markedsværdi.

Det kan du gøre fx på flere måder fx gennem dit netværk, kolleger, jobsamtaler, lønstatistikker eller med en lønberegner som CA Løntjek.

2. Se på hele lønpakken

Løn er mere end kroner og øre. Der kan være store lønforskelle på to personer med den samme månedsløn, hvis kun den ene har arbejdsgiverbetalt pension, frokost og telefon.

Så tjek alle de elementer, der indgår i lønpakken, fx overarbejdsbetaling, resultatløn, pension, ferie, ferietillæg m.m.

OBS: Med CA Løntjek kan du sammenligne din samlede lønpakke, ikke kun din månedsløn.

3. Hvad er din plan B?

Det er en god idé at have tænkt i alternativer, hvis din chef ikke kan imødekomme dit ønske i kroner og øre. Her skal du have en plan B parat.

Det kan fx være, at du i stedet vil bede om uddannelse, betaling for overarbejde, hjemmearbejdsdage eller noget helt andet. 

Så kan du holde gang i forhandlingen ved at bringe dine alternativer i spil, hvis du bliver mødt af et nej.

4. Notér din udvikling og dine succeser – og dine planer for fremtiden

Din lønstigning afhænger af de resultater, du skaber - og den værdi du skaber for virksomheden. 

Så lav en liste med dine resultater i løbet af året - og hvad det har betydet for afdelingens eller virksomhedens mål.

Du kan også lave en anden liste over de projekter, som du gerne vil tage ansvar for i fremtiden, og hvordan det kan gavne virksomheden.

Du kan bruge resultat- og forhandlingsskemaerne i CA’s lønguide, som du kan downloade her.

5. Hjælp din chef med forberedelsen

Hvis du vil have mere i løn, så forbered din chef på det i god tid inden lønsamtalen, så det ikke kommer bag på ham/hende ved samtalen, hvor den største del af lønsummen måske allerede er fordelt.

Send også gerne chefen listen med dine succeser, så chefen har mulighed for at tænke over, hvad du har præsteret, og hvordan det kan belønnes.

6. Din smertegrænse og dit forhandlingsudspil

Før du går ind til forhandlingen, skal du gøre dig klart, hvad er den laveste løn, du vil acceptere – din smertegrænse? Det beløb skal du ikke fortælle til chefen.

Dit faktiske lønudspil derimod må gerne være sat højere, end det du gerne vil have – for så er der noget at forhandle om.

Vær realistisk, og husk at dit bud aldrig kan stå alene, det skal altid begrundes.

Hvis du vil vide mere om lønforhandling

I denne artikel har du fået en kort gennemgang af, hvad du skal være forberedt på inden lønsamtalen

Den er baseret på CA's Lønguide, hvor de gode råd til forberedelsen er uddybet. Her kan du også læse om, hvordan du tackler selve lønsamtalen, og hvordan du skal følge op. Her finder du også et nyttigt forhandlingsskema.