swipegesture

De gode intentioner er ikke nok - lav en plan med klare mål

Har du lagt planer for din karriere og dit arbejdsliv? Karrieredrømme har det ligesom alle andre gode intentioner med at smuldre eller blive glemt, hvis du ikke sætter dig nogle helt konkrete mål - og følger op på dem.

Artikel
af Ole Strand

Nogle gange er det en god ide at stoppe op, se tilbage og gøre status. Hvordan er det gået i det sidste halve eller hele år. Nåede du det, du gerne ville? Hvad vil du gerne nå eller gøre anderledes i det nye år?

Hvis du er som folk flest, har du sikkert haft planer og drømme, som du ikke lige nåede at indfri, som blev udskudt eller bare løb ud i sandet. 

Det er ikke så mærkeligt, for gode intentioner og karrieredrømme har det med at smuldre eller blive glemt, hvis du ikke sætter dig nogle helt konkrete mål.

Du skal behandle dine drømme og karrieremål lige så håndfast, som du gør i dit arbejde, når der fastsættes mål for dig, dit team og virksomheden:

 • Hvad er målet for den næste måned, det næste kvartal eller det kommende år
 • Hvad skal der gøres for at nå målet?

Problemet er bare, at dine drømmme og mål i dit privatliv og for din karriere sjældent er lige så klare og målbare som de mål, du skal leve op til i dit arbejdsliv.

Det er SMART, fordi det virker

Du kan fx bruge SMART-modellen, som blev udviklet af George T. Doran i 1981 til effektiv målsætning i virksomheder og organisationer.

SMART står for ’Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound’, som er de 5 forudsætninger, der ifølge Doran skal være opfyldt for, at en målsætning er effektiv:  

 • Specific
  Mål skal være klart definerede og præcise. I stedet for at sætte et vagt mål som "Jeg vil være sundere" eller ”Jeg skal ikke arbejde så meget over”, skal du definere, hvad det præcist betyder for dig.

  I stedet for "sundere" kan dit mål fx være "Jeg vil løbe 5 km tre gange om ugen" eller "Jeg vil spise frugt og grønt hver dag". Eller i forhold til overarbejde: ”Jeg vil registrere min arbejdstid”.

 • Measurable
  Målene skal være målbare, så du kan holde øje med din fremgang, fx med kvantitative målinger af hvor meget, hvor mange, eller hvor ofte.

  Det kunne fx være  "Jeg vil tabe 5 kg" eller ”Jeg vil løbe 5 km på 25 minutter, ”jeg skal nå en omsætning på X kr.” eller ”Jeg vil max arbejde X timer om ugen i snit”.

 • Achievable
  Målene skal være realistiske og opnåelige for dig med de ressourcer du har til rådighed. 

  Et mål som "Jeg vil gå fra sofakartoffel til at vinde Berlin Marathon om 1 måned" er fx ikke realistisk, men "Jeg vil tale med min chef om forfremmelse/lønforhøjelse inden for de næste seks måneder" kan være et opnåeligt mål.

 • Relevant
  Målene skal være relevante for dig og dine personlige værdier, interesser og livsmål.

  Hvis et mål ikke har betydning for dig eller ikke bidrager til dine overordnede mål, vil det være sværere at forblive motiveret.

 • Time-bound
  Der skal være en klar tidsramme for at nå målet, som kan motivere dig til at planlægge og prioritere.

  Fx, "Jeg skal tabe de 5 kilo ved at løbe inden for de næste seks måneder.” eller ”Jeg vil lægge en plan for min udvikling og efteruddannelsen inden sommerferien”.

Med SMART-modellen kan du skabe klare og handlingsorienterede mål, som er lettere at fokusere på og opnå.

Få motivation til at nå dine mål

Selvom du får sat nogle smarte mål, kan det være svært at holde gejsten og motivationen oppe.

Men der er god hjælp, at hente hos motivationscoach Henrik Mærsk, der peger på, hvordan du kan nå dine mål med 8 enkle trin. Her får du den korte beskrivelse, men de er uddybet grundigt i CA’s e-bog Nå dine mål, hvor du også får gode råd fra Henrik om, hvordan drive, dedikation og disciplin hjælper dig til at holde motivationen oppe.  

8 enkle trin til at nå dine mål

1. Drøm, tænk stort, og visualiser det, du ønsker dig allermest

Skriv alle dine gode intentioner, ønsker og drømme ned. Ingen begrænsninger, bare skriv løs. Listen kan være lang, og det er okay.

2. Prioriter dine mål. Hvilke mål er de vigtigste?

Hvis du sætter dig for mange mål, ender det ofte med middelmådige resultater inden for alt for mange områder. Derfor skal du prioritere blandt alt det, du drømmer om.

Lav en ny liste i prioriteret rækkefølge. Og vælg de 2-3 mål, som er de allervigtigste for dig.

3. Hvorfor vil du opnå det, du vil? Og hvilke fordele vil det give dig?

Hvad er dine følelsesmæssige begrundelser for at nå dine mål? Hvorfor er netop dette vigtigt for dig? Hvad vil det give dig at nå dem? Hvilke følelser vil det frembringe i dig?

Når du ved, hvorfor du gerne vil opnå dit mål, er du også meget mere motiveret for at nå det.  

Så skriv din motivation ned for hver enkelt af dine prioriterede mål.

4. Hvordan? Hvad skal du gøre for nå i mål?

Find ud af hvilke ting, du konkret skal gøre for at nå dit mål. Skriv de 3-5 vigtigste ting ned i den rækkefølge, du skal gøre dem. Og sæt nogle delmål/milepæle undervejs.

5. Hvornår? Lav en tidslinje og en deadline

Et mål uden en deadline er kun et ønske – du mangler at forpligte dig. Vær realistisk, men også lidt modig, når du vælger en dato for dit mål.

6. Lav en måltavle

Lav en måltavle med nogle enkle parametre, som du kan bruge til at måle din fremgang, fx med dine milepæle.

Hæng måltavlen et sted, hvor den er synlig for dig, så du hele tiden har fokus på, hvad du har sat dig for at gøre, og om du bevæger dig hen imod dit mål.

7. Følg op

Hold jævnligt korte møder med dig selv og dem, der eventuelt indgår i dit team eller deler mål med dig, hvor I evaluerer på målopfyldelsen:

 1. Hvad skulle du/I have gjort siden sidst? Hvordan er det gået?
 2. Se på måltavlen: Lær af succeser og fiaskoer.
 3. Ny plan: Definer nye forpligtelser frem til næste møde.

8. Hvem kan hjælpe?

Kan du få hjælp fra andre til at nå dit mål nemmere og hurtigere?

Det kan være venner, familie eller fagpersoner. Skriv deres navne ned sammen med de ting, de kan hjælpe med.

Kilde: Henrik Mæsk i e-bogen Nå dine mål

E-bog

Nå dine mål

Når du dit mål? Få værktøjer, der sikrer dig fremgang og arbejdsglæde. Det handler om målsætning og mindset. Så du holder motivationen hele vejen i mål.

Med denne e-bog får du 

 • Viden om, hvordan du sætter mål - og opnår dem gennem "målsætningens 8 essentielle trin"
 • Indsigt i hvad der motiverer dig, og hvordan du holder motivationen oppe
 • Viden om, hvordan drive, dedikation og disciplin hjælper dig
 • 7 konkrete vaner, der sikrer dig fremgang