swipegesture

Godt i gang som leder i et nyt job

30 % af alle ledere i ny stilling fejler. Erfaringer fra ledende erhvervspersoner peger på fem enkle redskaber, som dramatisk kan nedsætte risikoen.

Artikel 5 Min.
af Lars Bo Hansen, Partner i Copenhagen Consulting Company

30 % af alle ledere i ny stilling fejler. Erfaringer fra ledende erhvervspersoner peger på fem enkle redskaber, som dramatisk kan nedsætte risikoen.

Overgangsperioden, som er den betegnelse, jeg bruger for de første 100 dage i din nye lederrolle, er en speciel periode, fordi du er i en midlertidig tilstand af inkompetence. Uafhængigt af hvor dygtig du er, så er det et faktum, at du ikke har styr på det. Faktisk starter dine 100 dage med at erkende det. 
 

Fem redskaber kan nedsætte risikoen

Der er gode, men også dårlige måder at bruge overgangsperioden på. Din situation er speciel og unik – men andre har været i den før. Og du kan komme godt igennem de 100 dage - men du kan også dumme dig, så derfor er der god grund til at lytte til dem, der har gjort det før dig. Mange gange og med succes. Jeg spurgte en række erfarne skandinaviske ledere – direktører, bestyrelsesformænd, kapitalfonde og en enkelt minister – om deres erfaringer og råd til den nye leder. De pegede på fem centrale redskaber. De beskrives kort nedenfor.
 

Råd 1. Du skal have en plan for dine 100 dage.

En god plan, som du kan kommunikere, afstemmer forventningerne med dine interessenter. Du kan fortælle dem, hvordan du vil bruge tiden – og hvad de skal forvente af dig. Det behøver ikke være en fin GANT plan. Den skal blot fortælle, hvor du har dit fokus på den kommende tid – hvem du skal tale med, hvilke steder du vil besøge, om du vil tage rundt og deltage i møder rundt omkring i organisationen og i det hele taget, hvordan du prioriterer din tid. Planens mål er at sikre, at ingen bliver overrasket.
 

Råd 2. Du skal sætte dit ledelseshold

Den vigtigste opgave i de første 100 dage er at sammensætte den gruppe af personer, som du fremover skal arbejde sammen med – dit ledelseshold. Det er altså de personer, som refererer til dig. Det kan være, der er nogle fra det tidligere hold, som ikke i holdninger eller kompetencer passer med det, du vil fremover. Og i så fald skal du handle tidligt og hurtigt og ikke lade det trække ud. Der er i de første måneder et åbent vindue for forandring i organisationen – mange forventer jo, at der sker noget, og vil dermed i højere grad acceptere forandringer, og det vindue skal du udnytte.
 

Råd 3. Du skal kommunikere

Noget forenklet sagt er ledelse det samme som kommunikation. I de første 100 dage skal du struktureret kommunikere alt, hvad du kan. Brug så mange kanaler som muligt – blog, opslag, møder, kantinen, en-til-en møder, frokostmøder osv. Og sørg for, at der er mulighed for dialog. For selvom du er i centrum i de første 100 dage, så er du ikke centrum. Det skal være et vigtigt princip for dig, at din kommunikation skal skabe tillid til dig.
 

Råd 4. Du skal melde en retning ud for, hvad du vil.

Brug de første 100 dage til at sætte dig ind i, hvad organisationen egentlig laver – hvem kunderne er, konkurrenter, ydelser, produkter, økonomi, leverandører, personale, ledere mv. Det er den eneste periode, du vil få til at skabe dig et overblik. Så brug den. Eksempelvis gennemførte Mats Jansson 130 interview af 2 timer med kunder, bestyrelse, medarbejdere, leverandører mv., da han tiltrådte som koncernchef for SAS. Det gav ham det nødvendige overblik, så han overbevisende kunne melde en retning ud. Fortælle hvad han mente, der skulle til. Du skal også melde en retning ud i form af prioriteter, fokus, fremtidige temaer mv., når du er gennem din analyse.
 

Råd 5. Du skal træffe en beslutning.

Det er vigtigt, at du tager dig god tid, inden du melder noget ud. Du skal ikke haste store beslutninger igennem, for organisationen har endnu ikke tillid til, at du helt forstår organisationen. En for hurtig og for kraftig udmelding er dermed ikke troværdig. Men på den anden side skal du i løbet af de første 100 dage træffe en beslutning, som viser, at du er den nye leder. Kig efter beslutninger med stor symbolsk effekt, men lille risiko. Det kan eksempelvis være et stort projekt, som har kørt for længe, en organisatorisk forandring eller en anden måde at kommunikere på.