swipegesture

Hvad kendetegner en god leder

Nøgleordene er balancegang og at være sig selv. Lederskab er en svær størrelse i dag, idet det kræver modsatrettede styrker af én og samme person; at evne og have øje for både proces og individ samtidigt.

Artikel 5 Min.
af Sanne Juel

Nøgleordene er balancegang og at være sig selv. Lederskab er en svær størrelse i dag, idet det kræver modsatrettede styrker af én og samme person; at evne og have øje for både proces og individ samtidigt.

En god leder balancerer mellem:

 • Kontrol og inspiration
 • Beslutningskraft og samarbejde
 • Gennemslagskraft og inddragelse
 • Struktur og fleksibilitet

Derudover kræver dygtig lederskab samtidig disse evner:

 • Sætte klare mål og visioner
 • Engagere og motivere
 • Formidle og kommunikere
 • Håndtere relationer og forskellige kulturer

De 'nye' bløde værdier

I takt med informationsudviklingen, de nye markedsforhold og de teknologiske muligheder forandres verden og omgivelserne i et hastigt tempo. Nye markeder og kulturelle forskelle kommer tættere på. Flere fusioner, nye samarbejdsformer og landegrænser der ophæves. I videntunge firmaer er medarbejderne vant til at tænke selv og ofte uvante med direkte ordrer (gamle lederroller). 

Det kræver en ny type lederrolle, som forstår de bløde værdier:

 • Dialog og evnen til at lytte
 • Coaching (få medarbejderne til selv at løse problemer ved at stille spørgsmål)
 • Konflikthåndtering
 • Åbenhed, ærlighed og nærvær
 • Evnen til at skabe trivsel for både gruppen og individet

Succesfulde ledere viser, at de er i stand til at:

 • Vise retning
 • Forestille sig hvilke forandringer, der sandsynligvis kan fremkomme eller opstå (visionær)
 • Gode til at være præcise mht. hvad der kræves af den enkelte medarbejder
 • Skabe en fælles vision, og at hver enkelt individ forstår og accepterer sin rolle 

Spørgsmål til din kommende leder

At kunne stille de 'rigtige' spørgsmål til sin kommende leder ved jobsamtalen kan betyde, at du får en bedre fornemmelse af vedkommende, og at du er opmærksom på ledelsesstil og mennesket bag. Det giver dig mulighed for større trivsel, tilpasning og succes, samt at vurdere om det er den rigtige arbejdsplads/leder for dig.

 1. Hvad er din bedste egenskab som leder?
 2. Hvad vægter du højest hos dine medarbejdere? Egenskaber og faglige kvalifikationer.
 3. Hvordan er din lederstil vedr. frihed og ansvar?
 4. Hvilke beføjelser/ansvar følger med dette job?
 5. Hvilke ting er vigtige for dig i et godt samarbejde?
 6. Hvordan foretrækker du vores daglige kommunikation? Mail, mundtligt, ugentlige møder eller andet?
 7. Hvor ofte taler vi mål og visioner? Opfølgning på opgaver?
 8. Hvad skal der i dine øjne til, for at jeg er en succes?

Kan man selv lære at blive en god leder?

Stil dig selv spørgsmålene:

 • Hvorfor skulle nogen ønske at blive ledet af mig?
 • Hvorfor ønsker jeg at blive leder?

Værktøjer til den nye leder

 • Gør dig helt klar hvilke forretningsmæssige mål, du skal nå, og om det er noget, der kan måles
 • Forventningsafstemning med din nærmeste leder - hvornår du er en succes?
 • Find dig en mentor (en erfaren leder, som du kan spørge til råds).
 • Hvilke redskaber har du brug for i din leder værktøjskasse?
 • Har du behov for yderligere lederuddannelse?
 • Lav din egen oversigt over, hvad god ledelse er. Fx 10 punkter for god ledelse iflg. mig selv
 • Netværk med andre ledere for at sparre og dele viden
 • Snak med hver enkelt medarbejder om deres styrker og deres yndlingsarbejdsopgaver

Tips og tricks til den nye leder

Skriv dagbog om din ledelse, og inkluder altid disse fire punkter:

 1. Hvad går godt? Hvad gør du helt præcist, når noget går godt?
 2. Hvilke forbedringer kunne du tage hånd om?
 3. Hvem har du rost i dag?
 4. Hvilke handlinger har du foretaget, der har manifesteret, at du er trofast over for dine egne personlige værdier?