swipegesture

Lær at bruge dit netværk

Det kan være familie, tidligere kolleger, venner, naboer studiekammerater og lærere … eller bekendte fra den lokale sportsklub. Med andre ord: Personer som du kender godt nok til at du kan ringe dem op og snakke med dem.

Artikel 3 Min.
af Lars Ulrik Jeppesen

Kortlæg dit netværk

Start med at lave en oversigt over dit netværk. Så opdager du sikkert allerede efter de første 10-20 personer, at du kan dele dem op i to-tre-fire eller flere forskellige grupper med faglige områder og erhvervsmuligheder.

Gør dig synlig for netværket

Lad være at med at skjule for netværket, at du søger job eller nye udfordringer. Hvis dit netværk ved, at du er parat til nye udfordringer, så er sandsynligheden også større for, at de tænker på dig, hvis de hører om relevante jobåbninger. En udmelding på LinkedIn kan f.eks. føre til helt konkrete jobmuligheder. Læs mere på ledig på LinkedIn.

Sparring med netværket

Når du kontakter en fra dit netværk, skal du forklare om din situation. Men gør det klart med det samme, at du ikke ringer til dem i forventning om, at de kan skaffe dig et job her og nu. Brug netværkspersonen som sparringpartner og undlad at bringe dem i forlegenhed, for det er sjældent at dine direkte kontaktpersoner har mulighed for at ansætte dig.

Få mere viden

Sig i stedet, at du gerne vil ind på det nye område, og gerne vil høre, om han/hun kan hjælpe dig med viden og kontakter på området. Din kontakt vil som regel kunne give nogle nye input og kontakter, som du ellers ikke var opmærksom på. På den måde udvider du dit netværk henad vejen.

Viden kvalificerer jobsøgningen

Der er ingen garanti for, at du får job via netværket. Men du kan også bruge dit netværk til at indsamle oplysninger om brancher, kvalifikationskrav, kommende udvidelser og mulige jobåbninger. Det giver måske ikke direkte et job, men det vil helt sikkert bidrage til at gøre din jobsøgning mere kvalificeret.