swipegesture

Lær at spotte stress hos medarbejderne

En leder skal ikke være terapeut, men er nødt til at forholde sig til stress, for det kan koste medarbejderen, arbejdspladsen og samfundet dyrt, hvis der ikke gribes ind i tide.

Artikel 6 Min.
af Thea Bouttrop Petersen

Lederne skal helt gentænke deres rolle, når der skal forebygges stress hos medarbejderne. Sådan lyder det fra Pernille Steen Pedersen, der har skrevet bogen "Slip stress ud af skammekrogen", som giver både ledere og medarbejdere indsigt i, hvordan stress kan håndteres tidligere.

Lederen skal ikke være terapeut

Det er ikke lederens opgave at fjerne eller behandle stress. Det er en helt igennem urealistisk idé, slår Pernille Steen Pedersen fast.

"En leder skal ikke være terapeut. Men lederen skal stadig forholde sig til stress, fordi det kan koste medarbejderen, arbejdspladsen og samfundet dyrt, hvis der ikke gribes ind i tide," siger Pernille Steen Pedersen.

Stress skal ud af skammekrogen

Pernilles Steen Pedersens forskning viser, at skam er en væsentlig faktor i forbindelse med stress-sygemeldinger.

"Lederen er nødt til at øve sig iat genkende stress, fordi vi i dag typisk opdager stressreaktioner for sent. Vi er gode til at gemme stressreaktioner, fordi de kan føles som et nederlag. Det gør det selvsagt svært for lederen at støtte sine medarbejdere," siger Pernille Steen Pedersen.

Pernille Steen Pedersen understreger vigtigheden af, at følelser hører med til det at være menneske, og det skal vi ikke skamme os over på arbejdspladsen.

"Det er kendetegnet for det sunde arbejdsfællesskab, at vi anerkender de svære følelser. De svære samtaler om stress er ganske enkelt en del af ledergerningen, og hvis vi skammer os, kan vi ikke tale om dem," fortæller Pernille Steen Pedersen.

Hun mener, at en leder må betragte sine medarbejdere som hele mennesker − inklusive stress og personlige kriser. Men lederen skal også tydeligt sætte grænser for, hvilke problematikker han eller hun går ind i. Det er ikke alt, man som leder kan eller skal hjælpe med.

Hvilke kort har en leder på hånden?

Det gør det ikke nemmere for lederen, at vi ikke alle reagerer ens på stress.

"At forholde sig til stress handler først og fremmest om at anerkende, at mennesker er forskellige, og det samme er vores reaktioner på stress. Derfor kan symptomerne være svære at få øje på," siger Pernille Steen Pedersen, der har brugt sit ph.d.-studie til at kortlægge de reaktionsmønstre, som kendetegner os i stressede situationer.

Vi har nemlig brug for værktøjer til at forholde os til stress. I bogen "Slip stress ud af skammekrogen" giver Pernille Steen Pedersen konkrete eksempler på stressreaktioner, som giver lederen et værktøj til at aflæse sine medarbejdere og deres signaler på stress. Netop den øvelse er starten på forebyggelsen af sygefravær.

Problemløsere og relationsmestre

Der er meget stor forskel på, om vores skamfølelse er knyttet til andre menneskers syn på os, eller om vi i højere grad er tynget af vores eget syn på os selv. Pernille Steen Pedersen peger i sin forskning på to reaktionsmønstre

Problemløserreaktioner udløses af en angst for ikke at præstere godt nok. Den stressramte søger ind i sig selv for at finde løsninger og tankerne kredser om de ufuldstændige præstationer og opgaverne, der tårner sig op. Medarbejderen bliver fåmælt, afviser hjælp udefra og kæmper med en skjult mindreværdsfølelse. Spørger man, hvordan det går, vil svaret typisk være, at ”det går fint”.

Relationsmesterreaktioner er knyttet til en angst for ikke at være en anerkendt del af arbejdsfællesskabet. Den stressramte søger udad for hjælp og støtte, hvilket kan være kilde til mange misforståelser, da omverdenen ikke nødvendigvis forstår behovet for at delagtiggøre andre i sine bekymringer. Indtrykket vil være, at medarbejderen opsøger og dyrker problemer i sit arbejdsliv frem for at gøre sit arbejde.

Pernille Steen Pedersen uddyber:

"Vi må tage højde for, at mennesker reagerer forskelligt og derfor også skal behandles forskelligt. Der er altså nogle, der trives med det, som får andre til at bukke under. Ved at være bevidste om, hvilket reaktionsmønster, der er i spil, kan alle parter på en arbejdsplads blive bedre til at tage højde for hinandens behov og få et fælles udgangspunkt for at håndtere stressreaktioner, så man undgår et sygefravær."

Fordomme om stress

Pernille Steen Pedersens bog er ikke ment som en facitliste af scenarier, der forholder sig til virkeligheden i forholdet 1:1, men som en kilde til inspiration og et oplæg til at tænke nye tanker om, hvordan vi håndterer stress. For der er meget at lære for ledere såvel som medarbejdere. Både fordi lederrollen favner bredere og bredere, men også fordi der er fordomme, som skal udfordres, hvis vi vil sygefraværet til livs.

Blandt de største fordomme er, at stress er et spørgsmål om at have for meget at lave. Men stress kan lige så vel være knyttet til at have for lidt lave, at have for lidt ansvar.

"En stor del af vores identitet er i dag hængt op på vores arbejde og stillingsbetegnelse, og vi har brug for mere og mere ros og anerkendelse og ja, kærlighed i arbejdsregi. Uden klare mål og opgaver kan det være svært at få den bekræftelse i tilstrækkelig grad," siger Pernille Steen Pedersen.

En anden fordom er, at stress starter og slutter hos medarbejderen.

"Der er i dag en udbredt efterspørgsel på robuste medarbejdere, der kan håndtere og modstå udfordringer. Men det er fejlagtigt at tro, at man kan sende sine medarbejdere på kurser i "mental robusthed" for l at undgå stress. Det at håndtere stress er ikke en opgave, der ligger ene og alene hos medarbejderen," siger Pernille Steen Pedersen.

Tre gode råd til lederen

Sæt tid af, hvis du vil gøre en forskel. Udfordringen omkring sygefravær og stress er ikke noget, man gennemgår på et morgenmøde. Det er en vedvarende indsats og et langvarigt fokus. Alle skal være om bord. Ideelt set er forebyggelsen en del af kulturen i virksomheden.

Husk, at du ikke har fejlet som leder, fordi dine medarbejdere er ramt af stress. Eller fordi du har svært ved at tackle dem af netop den grund. Stressreaktioner er både naturlige, uundgåelige og udfordrende.

Vær varsom med at have tiltro til menneskers evne til at træffe fornuftige beslutninger, når de er stressede. For når vi er stressede, tænker vi ikke klart. Derfor er det oftest en kortsigtet løsning at tilbyde coaching til stressede medarbejdere, da de ikke er et sted, hvor de tænker realistisk om sig selv og sine omgivelser.
Kilde: Pernille Steen Pedersen

Pernille og bogen

Pernille har gennem 10 år arbejdet med sygefravær i Beskæftigelsesministeriet og præsenterer i sin nye bog lederen såvel som medarbejderen for gode råd og værktøjer til at forebygge stress på arbejdspladsen. Bogen er et produkt af ph.d.-afhandlingen "Udkast til et nyt copingbegreb − en kvalifikation af ledelsesmuligheder til at forebygge stressrelateret sygefravær”.

Du kan læse mere om Pernille Steen Pedersens resultater på sundledelse.dk og finde bogen her: Slip stress ud af skammekrogen.

 

Vidste du, at du også kan bruge CA til stresshåndtering?

Stress er et voksende problem på det danske arbejdsmarked. Både for dem der er i job og for de ledige. Derfor hjælper CA med stresshåndtering og stressforebyggelse.

Få flere redskaber til at gå fra stress til ro, så det er dig der styrer stressen - og ikke omvendt.

Bestil CA's e-bog og bliv klogere på stress