swipegesture

Leder for første gang

Ledelse kan vanskeligt læres gennem studier, uddannelser og skoleøvelser. Læser du store lederes biografier, så vil du hurtigt opdage, at de har lært deres ledelse ved at handle.

Artikel 5 Min.

Ofte vil du blive udnævnt til leder uden nogen forudgående træning eller oplæring i ledelsesrollen. I stedet bygger din udnævnelse ofte på en række uudtalte forventninger fra din chef. Du har fx fået ansvaret for en afdeling eller et team og skal træffe dine egne beslutninger

Chefens forventninger til dig

Chefen forventer, at du med din faglighed og indsigt i jobbet kan træffe nogle gode og fornuftige beslutninger, som får dine medarbejdere til at fungere og udvikle sig, så produktionen i dit område styrkes.


Chefen forventer, at du varetager dit tildelte ansvarsområde, så chefen kan koncentrere sig om sit eget arbejde uden også at skulle kontrollere eller bekymre sig om dit ansvarsområde.

Chefen måler dig ikke på, hvordan du udøver din ledelsesrolle, men alene på dit områdes resultater og på de fejl der begås, og som chefen selv kommer til at stå til regnskab for.

Det kræver personligt engagement at blive en god leder

Ledelse kan vanskeligt læres gennem studier, uddannelser og skoleøvelser. Læser du store lederes biografier, så vil du hurtigt opdage, at de har lært deres ledelse ved at handle.

 • At blive en god leder sker gennem personlig engagement og gennem de beslutninger, du træffer, og de erfaringer du efterfølgende samler op.
 • Ledelse er at få personlig indflydelse på, hvad der sker i dit ansvarsområde, og hvad der fremover skal ske.
 • Du må ikke forvente, at chefen har en køreplan og manual til dig. Du skal tage ledelsen. Du får den ikke bare foræret og beskrevet. Du skal skabe din egen ledelseshistorie.
 • Du skal lære at se, hvad der foregår i dit område. Du skal også lære at finde metoder til at være med i arbejdet, både når du er til stede, og når du ikke er.
 • Du skal kunne have et overblik over, hvad der sker i dit team eller afdeling og turde handle på det. Det gælder, både når det handler om positive og konfliktfyldte begivenheder.

Gode råd til dig der er ny i lederrollen

 • Præsenter dig overfor dine medarbejdere, og fortæl, hvorfor du har taget jobbet som leder.
 • Afstem dine og medarbejdernes forventninger.
 • Aftal med medarbejderne, hvordan du bedst kan hjælpe og støtte dem i deres arbejde. Gennem aftalerne lærer du dine medarbejderes kapacitet og personlighed at kende, så du ved, hvad du kan forvente af dem.
 • Sørg for at holde din chef orienteret om, hvad der er sket i en foregående periode, men orienter også om, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Lad ikke chefen høre, hvad der sker i dit område, fra andre. Den, der kommer først til chefen, vil altid få chefens opbakning.
 • Vær velvillig indstillet, når chefen ønsker at lægge yderligere opgaver i din afdeling. Men pas på ikke at blive overbebyrdet. Kommer nye opgaver ind i afdelingen, så må andre nødvendigvis gå ud.
 • Lad vær med at læne dig op ad management værktøjer – brug dem i stedet med omtanke. Brug, og træn i stedet din egen dømmekraft gennem egne beslutninger og handlinger.
 • Husk, at ledelsesopgaver tager tid, og den tid skal du tage fra dit oprindelige arbejde, som, chefen stadig forventer, bliver gjort. Din opgave er at give plads til ledelse ved at give noget af dit arbejde til medarbejderne.

Og husk – du er udvalgt, fordi nogen tror på dig

Du er blevet udnævnt til leder, fordi andre har set dit potentiale og dine evner. Du skal varetage opgaver, som du ikke har prøvet før. Der er ingen, der forventer, at du som ny leder er den perfekte leder. Du er blevet udnævnt, fordi chefen tror, at du udvikler dig til en rigtig god leder. Lav fejl, og lær af dem. Det vigtigste er at turde.