swipegesture

Få en bedre profil på LinkedIn - din bedste ven i jobsøgningen

LinkedIn er vigtig i din jobsøgning. Det er dit online CV og dit ansigt udadtil. Derfor skal du gøre dig klart, hvad du vil kommunikere til omverdenen. Hvilken retning skal din profil pege i og hvilken kontekst skal den læses og forstås?

Artikel 9 Min.
af John Brøndum

LinkedIn er verdens største erhvervsnetværk, og din personlige profil er dit ansigt udadtil i dit arbejdsliv og i din jobsøgning. 

For uanset om du selv er aktiv på LinkedIn, kan du være sikker på, at fremtidige
kunder, mulige samarbejdspartnere, rekrutteringsfolk og arbejdsgivere tjekker din
profil på LinkedIn for at få et indtryk af dig.

Derfor er det vigtigt, at din LinkedIn-profil viser dig fra din bedste side. 

Optimer din profil på LinkedIn

De fleste opretter en profil, når de kommer på LinkedIn, men glemmer at vedligeholde og opdatere den.

Tjek din profil på LinkedIn og vurder, om der er behov for at opdatere den, og om profilen giver det rette indtryk af dig.  

Dit profilfoto og baggrundsbillede

Profilfotoet og baggrundsbilledet er din mulighed for visuelt at afspejle din personlige og faglige identitet. Der er forskel på brancher og fagligheder, så vær bevidst om dine valg. Sørg under alle omstændigheder for god øjenkontakt og et dynamisk udtryk.

Din overskrift/headline

Det, du skriver i din overskrift/headline, er dit første signal til læseren om, hvad de kan forvente af din profil.

Det kan være din titel efterfulgt af relevante nøgleord, som peger på primære kompetencer i forhold til den retning din LinkedIn-profil skal bære dig.

De ord, du vælger, er meget vigtige, da det har stor betydning for den måde andre finder dig på.

Dit resume/summary

Du sætter dagsordenen for din profil i dit resume/summary.

  • Hvad er dine kernekompetencer, og hvordan skaber du værdi?
  • Hvad er din motivation, og hvor ligger din sult?

Igen er dine ordvalg og kernekompetencer vigtige. LinkedIn er en søgemaskine og sætter pris på gentagelser af nøgleord hele vejen gennem din profil.

Skal du have en profil på flere sprog?

Hvis det er relevant at blive fundet på såvel danske som engelske søgeord, kan du oprette din profil på flere sprog. Vær opmærksom på, at ændringer i din ene profil ikke automatisk opdateres på alle profiler.

Hvilke søgeord vil du findes på?

Brug dit netværk og relevante jobopslag til at klarlægge, hvilke søgeord det er relevant at din profil indeholder. Måske har du allerede kompetencerne; men er vant til at betone dem på en anden måde. Brug et sprog og mindset, som modtageren forstår.

Fortæl om dine succeser og resultater

I beskrivelsen af din erhvervserfaring er det vigtigt, at du er tydelig med dine ansvarsområder, kompetencer og ikke mindst resultater. Gør det let for modtageren at forstå, hvad du står for.

Du kan også uploade eksempler på dit arbejde i form af dokumenter, foto, video og lignende og det kan være en god måde at give en visuel forståelse af dine resultater.

Opbyg, udbyg og vedligehold dit netværk på LinkedIn

Hvis din LinkedIn-profil lider under ikke at være blevet løbende vedligeholdt, er det bare med at komme i gang.

LinkedIn er ikke en oversigt over dine bedste venner og familie; men et professionelt netværk og det er aldrig for sent at få samlet op på tidligere kolleger, konkurrenter og samarbejdspartnere.

Fra i dag husker du at få samlet de mennesker du møder på din vej ind på din LinkedIn-profil.

Når du sender en kontakt-invitation, så skriv lige et par ord som reminder om jeres forbindelse:

”hyggeligt at støde ind i dig til seminaret i dag” eller ”spændende at høre om dit projekt og held og lykke med det.”

Det er lettere at huske dig mellem alle kontakterne, hvis der har været nogle ord at hæfte dig op på helt fra starten.

Når du nu er ved at være en regelmæssig bruger med et vist netværk, så husk vigtigheden af at holde det ved lige. Sig tillykke med nye jobs, udnævnelser og overståede eksaminer, og giv et ”held og lykke med jagten på den næste udfordring”, hvis jobbet pludselig er væk igen.

Vær synligt til stede

Jo mere aktiv du er på LinkedIn, jo lettere er det at få øje på dig.

Du bliver belønnet for at bidrage med din aktivitet, ved at LinkedIn rykker dig længere op i de søgninger, hvor din profil opfylder søgekriterierne.

Del artikler du finder interessante og kom med relevante og professionelle kommentarer til andres opslag. Det er en god måde at få vist på, hvem du er, og hvad du fagligt står for.

Følg virksomheder/grupper på LinkedIn

Find virksomheder du er interesseret i, og begynd at følge dem. Et stadigt stigende antal virksomheder bruger LinkedIn som deres primære kilde til rekruttering, og det er en god måde at følge med i deres øvrige aktiviteter på.

Find også relevante, faglige grupper og følg med i de toneangivende debatter og videndeling inden for dit område. Det er et godt sted at holde sig orienteret og samtidig en fremragende netværksplatform.

Opnå synlighed og skab interesse om dig selv ved at deltage i diskussionerne og dele dine tanker med andre i gruppen.

I grupper kan man i øvrigt se hinandens fulde profiler uden at være connected og sende et vist antal interne beskeder om måneden.

Søgemuligheder på LinkedIn

LinkedIns søgemuligheder er din nye bedste ven. Hvad enten du søger job, mulige kontaktpersoner eller bare et overblik over dit eksisterende netværk og de muligheder det rummer, så er det hér du rigtig kan mærke, at LinkedIn er en søgemaskine.

LinkedIn giver dig et glimrende overblik over dit netværk: Hvor er de ansat i dag, hvad laver de, hvad interesserer dem og hvem kender de?

Mange i dit netværk vil formentlig være mennesker, du ikke er i løbende kontakt med og du har derfor heller ikke noget overblik over, i hvilket omfang de vil kunne hjælpe dig. Det overblik giver søgemulighederne i LinkedIn dig.

Et godt tip til udvidelse af søgemulighederne er at bruge de fra andre søgemaskiner velkendte; AND, OR og NOT samt (). Fx:

  • Novo AND Carlsberg
  • Novo OR Carlsberg
  • (Novo OR Carlsberg) NOT Unilever
  • Controller AND (Carlsberg OR Novo)

Du kan altid gemme din søgning og derved oprette en jobsøgningsagent. Hvis du fx har lavet en søgning på en bestemt stillingskategori hos specifikke virksomheder i et givent geografisk område, kan du gemme søgningen og bede LinkedIn dagligt eller ugentligt sende dig en mail med seneste søgeresultater ud fra dine søgekriterier.

Brug LinkedIn i fredstid

LinkedIn er under konstant udvikling og mulighederne for at optimere din profil ændres hele tiden. Der kommer nye knopskydninger til, efterhånden som LinkedIn får flere muskler og enten selv udvikler eller opkøber nye funktionaliteter.

Nye Apps, som er dedikeret fildeling og jobsøgning, kører parallelt med den velkendte platform og det er altid værd at holde øje med deres opdateringer.

Og når du så har fundet et job gennem LinkedIn, så husk at blive ved med at bruge det i ”fredstid”. Stil dig selv og din viden til rådighed for andre og ræk selv ud efter den viden og erfaring dit netværk på LinkedIn repræsenterer.