swipegesture

Sådan får du dit team til at fungere optimalt

Samarbejde i grupper og projektarbejde er en vigtig del af både arbejdsliv og studieliv. Brug forventningsafstemning og kendskab til hinandens persontyper til at få det bedste ud af jeres samarbejde.

Artikel 7 Min.
af Anette M. Pierce

Har du arbejdet sammen med andre om et projekt eller i en studiegruppe, har du sikkert også prøvet at sidde og rive dig i håret over, at de andre ikke har samme tilgang til tingene som dig selv.

Det er fint, at hende Maria er så sprudlende og fuld af gode ideer. Men kunne hun måske være lidt mindre sprudlende og lidt mere arbejdsom? Og lade være med konsekvent komme 10 minutter for sent til møderne?

Og det er rigtig godt, at ham Christian gerne vil have struktur og orden i tingene. Men skal alle aftaler virkelig skrives ned i et excelark, som ikke kan fraviges, om det så gjaldt hans liv?

Drop klonerne i dit team

Det ville sikkert være nemmere, hvis du arbejdede sammen med kloner af dig selv, men det skal du ikke ønske dig. Når folk ligner hinanden, bliver de alt for hurtigt enige og tænker alt for meget i samme spor.

Det kan være svært at arbejde sammen med personer, som gør tingene på en helt anden måde. Det kræver rummelighed og tålmodighed for at få tingene til at fungere. Men det giver også bedre resultater, fordi flere aspekter vendes og drejes, og der kommer flere forskellige input på opgaven.

De fire grundlæggende persontyper

Der findes mange personlighedsudviklingsværktøjer, som opdeler folk i forskellige persontyper. De fleste opdeler os i fire grundlæggende persontyper. 

 • Entusiasten er begejstret, følelsesladet, udadvendt, influerende, eksperimenterende og spontan.
 • Supporteren er følsom, indlevende, imødekommende, harmonisøgende, tålmodig og søger fællesskabet.
 • Implementeren er styrende, resultatorienteret, effektiv beslutningstager, pragmatisk, direkte og utålmodig.
 • Analytikeren er velovervejet, systematisk, pligtopfyldende, rationel, kritisk og formel.

Hvis du fx samler alle entusiasterne i en gruppe, får du ofte en million gode ideer, men det kan være svært at få dem til at gå fra ide til virkelighed.

Hvem tager ansvar for at undersøge tingene nærmere? Hvem sørger for at drive processen frem? Hvem sørger for at understøtte processen og samarbejdet?

Det er andre typer bedre til, og derfor er der brug for alle kompetencer for at nå et komplet resultat",

Vær bevidst om persontypernes forskelligheder

Når du er bevidst om de forskellige typer, der er i gruppen, kan du også bedre forstå og respektere forskelligheden - eller tage højde for, hvis alle i gruppen er samme type.

Selvom en bestemt adfærd er dominerende i en person, kan vi selv vælge, hvad vi gør og siger.

Vi kan benytte adfærd fra forskellige typer, og tilpasse os hinanden i større eller mindre grad.

Man kan også få succes i en gruppe med ens typer, hvis man er bevidst om, hvilke kompetencer, de er mindre stærke på, og sørger for at kompensere for det.

Afstem forventningerne

Hvis du vil have en succesfuld projektgruppe, er det vigtigt at afstemme forventninger og lave aftaler for samarbejdet. Ellers kan du hurtigt sidde med fornemmelsen af, at du selv sidder med alt arbejdet, mens de andre kører frihjul.

Det kan være en berettiget fornemmelse, men det kan også bunde i, at I ikke har en fornemmelse for hinandens opgaver.

Derfor er det vigtigt, at I finder ud af fx:

 • Hvor meget tid vil og kan I bruge?
 • Hvem gør hvad?
 • Hvad er ambitionsniveauet?

Hvis I ikke har afklaret de ting på forhånd, kan der hurtigt opstå konflikter i gruppen. Så få det på plads fra starten.

10 gode spørgsmål, som kan afstemme forventningerne til samarbejdet 

Ofte er den største kilde til uro i en projektgruppe, at deltagerne har forskellige forventninger til samarbejdet.

Men det kan I langt henad vejen undgå, hvis i bruger lidt tid på, at stille jer selv 10 spørgsmål, som vil hjælpe til at afstemme jeres forventninger til samarbejdet.  

 1. Hvilken opgave skal vi løse?
 2. Hvad er vores ambitionsniveau? (fx en karakter til eksamen, tidsforbrug el.lign.)
 3. Hvilke forventninger har vi til hinanden?
 4. Hvor meget tid kan/vil vi hver især lægge i projektet? Er det ok, at vi ikke kan bruge lige meget tid?
 5. Vil vi have én leder/koordinator? Eller skiftes? Eller alle tager deres del?
 6. Hvordan vil vi tage beslutninger? (fx konsensus, afstemning, én leder der beslutter i sidste ende el.lign.)
 7. Hvilke styrker har vores team i kraft af vores persontyper?
 8. Hvilke faldgruber har vores team pga. af vores persontyper?
 9. Hvad betyder det for vores mål?
 10. Hvad er konsekvensen, hvis vi ikke holder vores aftaler?

5 ting, som gør samarbejdet til en succes.

 1. Sørg for, at alle bliver hørt (lær at lytte, og lær at spørge)
 2. Struktur på møderne. Hav en ordstyrer. Skriv aftaler ned.
 3. Snak om det, der går jer på. Hvis der opstår problemer, handler det ofte om uopfyldte ønsker. Så tal åbent om, hvad I har brug for, og find så løsninger.
 4. Afsæt tid til evaluering undervejs. Hvor langt er I nået i processen? Hvordan er samarbejdet? Kan noget gøres bedre?
 5. HUSK at 'fejre' jer selv. Fx med middag, flødeboller, biograf eller andet I finder glæde ved, og som skaber sammenhold.