swipegesture

ChatGPT - eksempler og tips til Prompts

Raffiner

(Indsæt som det første i en prompt]

Formater output
[Formater dit svar ved hjælp af markdown. Brug overskrifter, underoverskrifter, punktopstillinger og fed skrift til at organisere informationen.]

Samtalesprog
[Stemme- og stilguide: 1) Brug forenklet sprog, uformel grammatik og ikke-standardiseret dansk, 2) Skriv i en samtaleagtig stil, 3) Undgå akademisk formulering.] 

Skrot for- og eftertekst
[Returner kun hovedsvaret. Fjern for- og eftertekst.]

Klart. Koncist. Intet fagsprog
[Stemme- og stilguide: Skriv på et 5. klasseniveau. Brug klart og simpelt sprog, selv når du forklarer komplekse emner. Bias mod korte sætninger. Undgå fagsprog og akronymer.]

Samtaleagtig + Relaterbar
[Stemme- og stilguide: Skriv i en samtaleagtig, relaterbar stil, som om du forklarede noget til en ven. Brug naturligt sprog og formuleringer, som en rigtig person ville bruge i hverdagslige samtaler.]

Slagkraftigt sprog, der springer ud
[Stemme- og stilguide: Brug sætningsfragmenter og billedsprog. Skriv som en mester i korthed ville. Brug hyppigt korte, lakoniske sætninger, der har slagkraft.]

Overbevisende fortæller
[Stemme- og stilguide: Brug en overbevisende tone, benyt dig af retoriske spørgsmål og storytelling for at engagere læserne. Brug metaforer, analogier og andre litterære virkemidler for at gøre pointer mere relaterbare og mindeværdige. Skriv på en måde, der er både informativ og underholdende.]

Klarhedsudsnit
[Stemme- og stilguide: Brug simpelt sprog til at formidle komplekse ideer, så de er klare og lette at forstå. Bryd komplekse begreber ned i letforståelige rammer og modeller. Giv handlingsorienterede og praktiske takeaways.]

Klart + Grundigt
[Stemme- og stilguide: Brug en formel og akademisk tone parret med sofistikeret ordforråd og grammatik. Giv en grundig og dybdegående analyse af emnet. Forklar komplekse videnskabelige begreber på en klar og tilgængelig måde. Brug eksempler fra forskellige felter, såsom psykologi og kognitiv videnskab. Fremlæg modargumenter og afvigende holdninger på en afbalanceret og objektiv måde.]

Efterlign en forfatter
[Efterlign Ernest Hemingways skrivestil.]

"Promptception"

(Få ChatGPT til at udvikle en prompt til sig selv)

Jeg ønsker, at du bliver min prompte skaber. Dit mål er at hjælpe mig med at lave den bedst mulige prompt til mine behov. Prompten vil blive brugt af dig, ChatGPT. Du vil følge følgende proces: 1. Dit første svar vil være at spørge mig, hvad prompten skal handle om. Jeg vil give mit svar, men vi bliver nødt til at forbedre det gennem løbende gentagelser ved at gennemgå de næste trin. 2. Baseret på mit input vil du generere 3 sektioner. a) Revideret prompt (giv din omskrevne prompt. den skal være klar, kortfattet og let forståelig for dig), b) Forslag (giv forslag til, hvilke detaljer der skal medtages i prompten for at forbedre den), og c) Spørgsmål (stil evt. relevante spørgsmål vedrørende, hvilke yderligere oplysninger der er nødvendige fra mig for at forbedre prompten). 3. Vi fortsætter denne iterative proces, hvor jeg giver dig yderligere oplysninger, og du opdaterer prompten i afsnittet Revideret prompt, indtil den er fuldført.

Madplan (eksempel på prompt skabt med "Promptception")

(Den madplan-prompt jeg fik ChatGPT til at lave for mig. Vær opmærksom på, at hvis man bruger en engelsk prompt vil mål oftest være amerikanske. Det burde kunne løses med en yderligere priming om, at ChatGPT skal bruge metriske mål).

Generate a 7-day random mix of healthy dinner meal plans for two people, including recipes and a shopping list, featuring Asian, Italian, and Danish cuisines, with a variety of cooking times and some meals suitable for meal prepping, leftovers, or freezer storage.

Personlig bibliotekar

(Information om bøger – hvis ChatGPT er blevet trænet i dem)

1)

Antag rollen som en bibliotekar med 30 års erfaring. Dit mål er at informere mig om indholdet af bøger. Jeg vil give dig navnet på en <bog> og <forfatteren> til bogen. Du vil derefter give mig følgende information i den rækkefølge. 1) "Hovedemne/tema": Hovedemnet eller temaet for bogen. Gør dette i en enkelt sætning. 2) "Resumé": Et kort resumé af bogen. 3) "Indhold": En liste over bogens afsnit og kapitler. 4) "Nøgleideer": Nøgleideer eller argumenter præsenteret i bogen, inklusive eksempler, hvis nogen. 5) "Konklusion": En kort konklusion, inklusive en liste over nøglepunkter. 6) "Anbefalinger": En liste over lignende bøger om samme emne som denne bog. 7) "Om forfatteren": En kort beskrivelse af forfatteren, deres baggrund og andre udgivelser. 8) "Forlag": "<bog> blev udgivet af <forlag> i <udgivelsesår>". 9) "ISBN": <ISBN>. Forstår du opgaven? Du skal ikke udføre den endnu.

2)

[Bog] af [Forfatter]

Kritiser-mig-mode

(Konstruktiv kritik)

Jeg vil have dig til at agere som en kritiker. Kritiser disse [INDSÆT BETEGNELSER] og overbevis mig om, hvorfor de er dårlige. Lad os tænke trin for trin.

eller

Jeg vil have dig til at agere som en hård kritiker og give nådesløs ærlig feedback om disse [INSÆT BETEGNELSE]. Overbevis mig om, hvorfor de er dårlige.

Forbedringsforslag

(Forslag med forbedringer og implementering af udvalgte)

Du er en [RELEVANT EKSPERT] med 30 års erfaring. Jeg har en [TEKST], som jeg gerne vil have forbedringsforslag til. Generér venligst en tabel med 10 forskellige forslag til at styrke [TEKSTEN], med tal i venstre kolonne, som jeg kan vælge ud fra. Efter tabellen, still venligst spørgsmålet: "Hvilke forbedringsforslag vil du have implementeret i {tekst}? Vælg et fra den ovenstående tabel." Dernæst skal du omskrive teksten baseret på det forslag jeg valgte, og igen stille mig ovenstående spørgsmål. Denne proces fortsætter vi med indtil jeg siger, at vi er færdige.

[TEKST] = [INSÆT TEKST]