Vigtig info til apple-brugere: Hvis du har installeret den nyeste opdatering til styresystemet IOS, kan du pt. ikke logge ind på vores selvbetjening eller tilmelde dig arrangementer som medlem. Vi arbejder på at løse problemerne hurtigst muligt og beklager enhver ulejlighed dette måtte medføre.

Important info for all apple users: If you have installed the latest update to IOS on your current device you will not be able to log in to the self service section or to sign up for events as a member. We're working on solving the issue as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.

Efterløn

Efterløn

Efterlønsordningen giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet 3-5 år før folkepensionsalderen

Efterlønsordningen er en frivillig ordning, som du kan tilmelde dig, mens du er aktiv lønmodtager. Når du indbetaler til efterlønsordningen, har du mulighed for at gå på efterløn og trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet 3-5 år før folkepensionsalderen. I efterlønsperioden kan du få efterløn på op til 226.392,- kr./år, afhængig af overgangstidspunktet, pensioner og indtægt fra arbejde. 

Når du er tilmeldt efterlønsordningen, skal du betale efterlønsbidrag på 1.524,- kr. hvert kvartal. 

Du kan når som helst melde dig ud af ordningen, og pengene kan overføres til en anden pensionsopsparing og i nogle tilfælde tilbagebetales kontant - efter fradrag for skat. Det kan du, hvis du har betalt efterlønsbidrag i mindre end et år, eller hvis du har nået efterlønsalderen. Ved dødsfald bliver det indbetalte beløb udbetalt til boet.  

Hvornår kan du gå på efterløn?

Hvornår du kan gå på efterløn afhænger af din alder. Læs mere her: Regler om overgang til efterløn

Bemærk

  • Du kan tidligst gå på efterløn, fra den dag vi modtager din ansøgning om efterløn. 
  • Du skal desuden være dagpengeberettiget, når du går på efterløn.
  • Hvis du har opbrugt din ret til dagpenge, inden du når efterlønsalderen, skal vi modtaget din ansøgning inden, du når efterlønsalderen.
  • Er du ledig og opbruger din ret til dagpenge efter du har nået efterlønsalderen, skal vi modtage din ansøgning inden, din dagpengeret udløber.

Modtager vi den senere, vil du ikke være berettiget til efterløn.

Læs mere om reglerne om overgang til efterløn 

Fleksibel efterløn

Efterlønsordningen er fleksibel, så hvis du ønsker at trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet, er der mulighed for det. Det betyder, at du kan arbejde som lønmodtager, mod at dine arbejdstimer bliver fradraget i efterlønnen. Du kan arbejde op til 145,53 timer om måneden, hvis du vil have udbetalt supplerende efterløn. Du kan optjene ret til en skattefri præmie, hvis du arbejder i efterlønsperioden.  

Læs mere om reglerne, når du er på efterløn

Tilmelding til efterløn

Sådan melder du dig til efterlønsordningen.

Fortryd fravalg af efterløn

Du kan under visse betingelser fortryde dit fravalg, og blive tilmeldt efterlønsordningen.

Betaling til efterløn

Før du kan gå på efterløn, skal du betale efterlønsbidrag i en årrække. Læs mere her.

Overgang til efterløn

Tidspunktet for din overgang til efterløn afhænger af din alder og din dagpengeret.

Når du er på efterløn

Her kan du læse om de regler, der gælder når du er på efterløn.

Share

Efterlønsordning - en gratis lodseddel

Er du i tvivl, om du vil blive i efterlønsordningen?

Få et hurtigt overblik her.

FAQ om efterløn

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål.