swipegesture

Det kan være tidskrævende og dyrt at få penge ind fra dårlige betalere. Som medlem af CA Advokathjælp kan du hjælp til processen.

Sådan gør du

Du sender et rykkerbrev, når betalingsfristen er overskredet. Du kan fx bruge skabelonen for inkassobrev.
Når 10-dages fristen i rykkerbrevet er udløbet, sender du sagen til CA Advokathjælp, som sender sagen til inkasso overfor debitor. Herfra omfatter inkassoproceduren: 
 • Oprettelse af sagen
 • Etablering af online-adgang for medlemmet
 • Udsendelse af inkassobrev
 • Registrering i RKI
 • Rykker pr. telefon eller mail samt opfølgning
 • Rådgivning om evt. videre forløb
 Ydelsen koster 550 kr.ekskl. moms, hvis det skyldige beløb og dermed inkassosalæret IKKE betales af debitor. Hvis inkassosalæret betales er ydelsen gratis.

Hvis det skyldige beløb ikke bliver indbetalt og sagen skal videre i retten, får du yderligere hjælp til

 • Indgivelse af påkrav/begæring til retten
 • Ny registrering i RKI
 • Møde i fogedretten
 • Foretagelse af udlæg i debitors aktiver
 • Evt. indgåelse af afdragsordning inklusiv opfølgning og afrapportering
Denne ydelse koster 1.100 kr. ekskl. moms, hvis alle omkostninger IKKE indgår fra debitor. Hvis omkostningerne betales af debitor, er ydelsen gratis. Hvis der kommer indsigelse fra debitor, aftaler du det videre forløb, og prisen, med advokaterne.