swipegesture

I din egen virksomhed har du mange kasketter på. Vi har i samarbejde med CA Advokathjælp samlet de vigtigste juridiske guides, skabeloner og links her på siden.  

Hvis du er medlem af CA Advokathjælp får du advokatbistand og juridisk rådgivning til at benytte skabeloner og guides. Så indgår du let aftaler om bl.a. stiftelse af selskab, ansættelse, samarbejde, salg og levering. Du kan se eksempler på kontrakter og blive klogere på forskellige aspekter af din forretning ved at folde overskrifterne ud her på siden.

Som medlem af CA Advokathjælp kan du også få rådgivning til nedsat timepris på 1.650 kr./time ekskl. moms. Det er ca. halv pris i forhold til mange andre specialiserede advokatkontorer.

Når du indgår aftaler om konsulentarbejde, der ikke er en ansættelse, bør du indgå en konsulentaftale, som du kan finde på skabelonsiden. På siden finder du også skabeloner til andre typer af aftaler samt hemmeligholdelsesaftaler.

Samarbejde med kunder og leverandører er rygraden i din virksomheds eksistens. Ordentlige aftaler og kontrakter forebygger konflikter og sikrer stabilitet og forbedret likviditet samt øget værdi af din virksomhed.

Når du skal ansætte eller opsige medarbejdere, skal juraen være på plads. Som medlem af CA Advokathjælp har du adgang til skabeloner på ansættelseskontrakter og opsigelse. Du har også mulighed for at tilkøbe advokatbistand til proceduren omkring ansættelse og opsigelse. Se mere om priser for advokatbistand ved ansættelse.

Du kan bl.a. finde følgende skabeloner via skabelonsiden (kræver login)

  • Ansættelseskontrakt for funktionærer
  • Ansættelseskontrakt for ikke-funktionærer
  • Direktørkontrakt
  • Konsulentaftale
  • Opsigelse af funktionær - med og uden fritstilling
  • Bortvisning

Allerede når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt at få helt styr på ansættelseskontrakten. Der er nemlig en række krav til, hvad en ansættelseskontrakt skal indeholde, og det falder tilbage på dig, hvis der er fejl og mangler i kontrakten.

Du har som medlem af CA Advokathjælp mulighed for nemt at stifte selskab på to måder. Se mere om selskabsstiftelse her.

Du finder skabeloner til ejeraftale samt aftale om kapitaloverdragelse under skabeloner (kræver login).

 

Som medlem af CA Advokathjælp kan du få effektiv hjælp til inkassoprocessen. Du har adgang til rykkerbreve samt bistand til inkassoprocessen.

Se inkassoprocessen fra CA Advokathjælp

Persondataforordningen 25. maj 2018 erstatter den danske persondatalov og indeholder mange nye og skrappe regler om håndtering og behandling af persondata. Bliver reglerne ikke overholdt, er der risiko for meget store bøder. 

Husk, at du som medlem af CA Advokathjælp har adgang til advokatbistand til en medlemspris på kr. 1.650 ekskl. moms pr. time. Kontakt advokat@ca.dk eller ring 7020 2288

Din virksomheds immaterielle værdier som produkter, idéer og kendetegn kan give dig konkurrencefordele. Men det kræver, at du beskytter værdierne mod tyveri og misbrug.

Husk, at du som medlem af CA Advokathjælp har adgang til advokatbistand til en medlemspris på kr. 1.650 ekskl. moms pr. time. Kontakt advokat@ca.dk eller ring 7020 2288.

Det kan også være nyttigt for dig at være bekendt med Markedsføringsloven som regulerer hvordan du som erhvervsdrivende må markedsføre dine produkter og ydelser.

Hos CA's samarbejdspartner Legal Desk kan du læse mere om Markedsføringsloven.

Skattelovgivningen ændrer sig konstant, og det kan påvirke din virksomhed. Når du optimerer din skattemæssige situation, skaber de mest gunstige vilkår for din virksomhed og dine ansatte.

Husk, at du som medlem af CA Advokathjælp har adgang til advokatbistand til en medlemspris på kr. 1.650 ekskl. moms pr. time. Kontakt advokat@ca.dk eller ring 7020 2288

Entrepriseret omfatter reguleringen af de kontrakter som indgås mellem en bygherre og entreprenør/håndværker om opførsel af anlæg og bygninger. En god entreprise- og rådgiveraftale minimerer risikoen for tvister og beskriver, hvordan eventuelle konflikter skal håndteres.

Husk, at du som medlem af CA Advokathjælp har adgang til advokatbistand til en medlemspris på kr. 1.650 ekskl. moms pr. time. Kontakt advokat@ca.dk eller ring 7020 2288

Ejendomsadministration er en stor opgave, uanset om du har en udlejningsejendom, ejer et ejendomsselskab, er andelshaver eller bestyrelsesmedlem i en ejerforening.

Husk, at du som medlem af CA Advokathjælp har adgang til advokatbistand til en medlemspris på kr. 1.650 ekskl. moms pr. time. Kontakt advokat@ca.dk eller ring 7020 2288

Falder ordretilgangen, og svigter markedet, er det livsfarligt for din virksomhed. Jo hurtigere, du søger hjælp, jo større sandsynlighed er der for at overleve. 

Husk, at du som medlem af CA Advokathjælp har adgang til advokatbistand til en medlemspris på kr. 1.650 ekskl. moms pr. time. Kontakt advokat@ca.dk eller ring 7020 2288.