Nu kommer karensdagene

Fra 1. juli er der indført karensdage i dagpengesystemet. Det betyder, at du mister en dags dagpenge hver 4. måned - med mindre du har arbejdet mere end 148 timer i en karensperiode på 4 måneder.

Det svarer til, at du skal arbejde mere end 20 dage på fuld tid i karensperioden – eller i gennemsnit mere end en uge på fuld tid pr. måned. Kun lønmodtagerarbejde tæller med.

Første gang vi skal tage stilling til karensdage, er ved udgangen af oktober, hvor der er gået 4 måneder, siden reglerne blev indført.

Hvornår tager vi stilling til karensdage?

Hvis du har været ledig fra den 1. juli 2017 eller før denne dato, er oktober måned 2017 den første gang, hvor vi skal tage stilling til, om du skal have en karensdag.

Hvis du har været ledig i kortere tid, skal vi først tage stilling til, om du skal have en karensdag, når der har været en karensperiode på 4 hele kalendermåneder, efter du har meldt dig ledig.

Sådan gør vi ved vurderingen af karensdage

Når du har indsendt dit dagpengekort for den sidste måned i karensperioden, opgør vi det samlede antal timer, du har arbejdet i hele karensperioden på 4 måneder.

Hvis du har haft 148 arbejdstimer eller mindre, bliver du trukket for et beløb, der svarer til dagpenge for en dag. Det svarer til 849 kroner, hvis du får den maksimale dagpengesats.

Hvis du bliver trukket for en karensdag, sender vi dig en afgørelse med en klagevejledning.

Hvornår skal der tages stilling til karensdage igen?

Der kan kun gives 1 karensdag hver 4. måned. Når din første karensperiode på 4 måneder er overstået, skal der først tages stilling til 1 ny karensdag, når der igen er gået 4 måneder – hvis du er ledig til den tid, selvfølgelig.

Læs mere om udbetaling af dagpenge