swipegesture

Ny formand i CA

Nyhed 16. maj 2022  

CA’s bestyrelse har den 9. maj valgt Eva Nautrup som ny formand for CA.

Eva Nautrup har mange års erfaring med ledelse, strategi og forretningsudvikling – primært i fødevarebranchen. Aktuelt er hun Senior Business Development Manager i Food & Bio Cluster Denmark.

Eva har været medlem af CA siden 1988 og har været aktiv i Repræsentantskabet fra 2018 og har siddet i bestyrelsen fra 2020.

Tak til den afgående formand

Eva Nautrup afløser Mette Roussis, der har været formand for CA’s bestyrelse de sidste 6 år. Mette forlader nu bestyrelsen efter 10 år, da hun falder for CA’s åremålsbegrænsning.

I sin tid som formand har Mette Roussis stået i spidsen for arbejdet med at professionalisere bestyrelsesarbejdet og omsætte anbefalingerne til god selskabsledelse til konkrete handlinger i bestyrelsens arbejde, så der er orden i penalhuset.

Under Mettes ledelse har bestyrelsen siden 2020 også iværksat og tæt fulgt en større strategiproces, der har sat gevaldigt skub i den digitale udvikling i CA.

Den nye formand fører stafetten videre

CA’s nye formand Eva Nautrup har som medlem af bestyrelsen de sidste to år også været dybt involveret i CA’s nye strategiproces.

”Jeg har stor respekt for Mettes professionelle arbejde med bestyrelsen, og ved, jeg skal løfte en stor arv” siger Eva Nautrup.

Med sin baggrund inden for ledelse strategi- og forretningsudvikling og med en spritny bestyrelsesuddannelse fra AU BSS har Eva Nautrup dog gode forudsætninger for at føre stafetten videre som ny formand for CA.

Nye ansigter i bestyrelsen

I forbindelse med at Mette Roussis stopper i bestyrelsen, indtræder suppleant Widad Makhukh som almindeligt medlem i bestyrelsen.

Ved første repræsentantskabsmøde efter valget i marts 2022 er Anders Bager og Josefine Kampmann valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Suppleanterne deltager i bestyrelsens arbejde. Dog uden stemmeret.

Den nye bestyrelse er set fra venstre på billedet: Maja Maria Rybøl, Marianne Vagn Pedersen, Eva Nautrup (formand), Anders Bager (1. suppleant), Widad Makhukhi, Josefine Kampmann (2. suppleant), Tine Dambo Nielsen.