Nytårshilsen 2016

6. januar 2016

Kære CA-medlem,

2015 blev et begivenhedsrigt år for CA. I sommers trådte beskæftigelsesreformen i kraft, og i oktober indgik regeringen en aftale med DF og Socialdemokraterne om et nyt dagpengesystem, som træder i kraft i 2017.

Beskæftigelsesreform med mange samtaler

Beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft 1. juli 2015, medfører bl.a. flere samtaler for de ledige – hele 9 samtaler inden for de første 6 måneder – 6 i jobcentret og 3 i a-kassen.

Vi mener stadig, at det havde været klogt at samle indsatsen, fx sådan, at man som ledig kun var hos a-kassen det første halve år. Sådan blev det imidlertid ikke, og vi håber på, at de mange samtaler giver den fornødne effekt.

CA deltager i en af de sidste samtaler i jobcentret, og de foreløbige erfaringer viser, at det giver god mening, specielt fordi CA's medarbejdere ofte kender CA-medlemmernes arbejdsmarked bedre end jobcentermedarbejderen. Det giver endnu mere mening, at vi er med til den første samtale på jobcentret efter 3-4 ugers ledighed – og det kommer vi til at være fra den 1. juli 2016, hvor anden del af Beskæftigelsesreformen træder i kraft.

Et andet aspekt af reformen er, at ledige nu skal ”job-logge” om deres jobsøgningsaktiviteter. Det har været svært at få kommunikeret dette tydeligt nok ud til CA's ledige medlemmer, og vi oplever stadig en hel del medlemmer, der ikke er så aktive til at job-logge. Det giver anledning til en del kommunikation med CA, for vi har fået pålagt at kontrollere job-logningen.

Samlet set er det vores vurdering, at beskæftigelsesreformen ikke skaber nogen større beskæftigelseseffekter ret mange steder udover i jobcentre og a-kasser, der har fået mere at lave.

Dagpengereform med forbedringer – mens dimittenderne betaler regningen

Dagpengereformen blev til på baggrund af Dagpengekommissionens arbejde. Den træder i kraft den 1. januar 2017 og indeholder flere mindre ændringer af dagpengesystemet, men ikke nogle meget store ændringer. Nogle af de vigtige er

  • Dagpengeperioden kan forlænges med op til et år til 3 år, hvis man har beskæftigelse (fx på deltid eller i kortere perioder) under ledighedsperioden
  • Beskæftigelse i timer indsættes på en beskæftigelseskonto, der kan veksles til dagpenge i forholdet 1:2
  • Ingen automatisk satsberegning, hvis man påtager sig et lavere lønnet arbejde vil det betyde, at flere kan beholde maksimumssatsen
  • Dagpengeretten forbruges fremover i timer i stedet for i uger
  • Dimittendsatsen nedsættes til 12.800 kr. om måneden – bl.a. for at finansiere nogle af de overstående elementer

Der er desuden indgået et forlig om supplerende dagpenge, som grundlæggende er positivt, bl.a. fordi man får mulighed for at forlænge perioden med supplerende dagpenge, hvis man i en periode kan finde fuldtidsarbejde.

Samlet set er dagpengereformen grundlæggende en række mindre, men hovedsagligt fornuftige forslag, der gør det lidt nemmere at være ledig, og som vil reducere den gruppe, der falder ud af dagpengesystemet noget.

Der er dog et væsentligt problem med dagpengereformen, idet de gode tiltag langt hen ad vejen bliver finansieret af en lavere dagpengesats for dimittenderne. Det har vi undervejs skrevet til både kommissionen og til Arbejdsmarkedsordførerne for Folketingets partier. Måske er det vores (og andres) henvendelser, der trods alt medførte, at nedsættelsen af dimittendernes dagpenge ikke blev så stor, som vi havde frygtet.

Tilfredse medlemmer i CA

Den årlige benchmark-undersøgelse blandt 10 a-kasser gav igen CA en topplacering som den a-kasse, der har den højeste medlemstilfredshed. Samtidig strøg CA i efteråret til tops som den bedst anmeldte a-kasse på Trustpilot.dk med 5 stjerner, betegnelsen 'Fremragende' - og en masse gode og inspirerende anmeldelser.

I 2016 udvides a-kasse-benchmarken til at omfatte alle a-kasser, og CA har en klar ambition om fortsat at have branchens højeste medlemstilfredshed. Men selvom mange af vores medlemmer er tilfredse, er der ingen grund til at hvile på laurbærrene. Der er altid plads til forbedring, og vi begår også fejl i CA. Men vi arbejder hele tiden målrettet på at blive bedre. Derfor er du meget velkommen til at komme med både ris og ros til CA. Læs mere om CA's høje medlemstilfredshed

CA’s nytårsønske for 2016 - mere gang i væksten – brug CA i rekrutteringen

Vores ønske for 2016 er, at der kommer gang i væksten og dermed gang i beskæftigelsen, så vi kan få flere ledige CA-medlemmer i arbejde.

For selvom politikere, jobcentre og a-kasser er meget optaget af Beskæftigelsesreformen og Dagpengereformen, må man ikke glemme, at det er virksomhederne, der skaber jobbene. Det er virksomhedernes forventninger til fremtiden, der gør, at de tør ansætte en ny marketingmedarbejder eller den controller, de har så hårdt brug for. De jobs skabes hverken af samtaler eller ændrede dagpengevilkår. Og de ledige kan heller ikke selv skabe jobbene, lige meget hvor aktivt de så joblogger.

Netop her kan CA spille en rolle. For sidder du i en virksomhed, der skal udvide og ansætte nye medarbejdere, så skal du tænke på CA. Vi står klar til at hjælpe jer med at finde den rigtige medarbejder blandt CA's 55.000 dygtige erhvervsfolk. Kan vi gøre vores til, at din rekruttering bliver lidt nemmere, og at et CA-medlem kommer i arbejde, så er vi lykkelige. Så bare brug os. Læs mere om CA Rekruttering.

Stil op til valg og få indflydelse

I 2016 er der nyvalg til CA's Repræsentantskab. Så har du lyst til at komme tættere på CA, så skulle du overveje at stille op til valget. Deltag i et af informationsmøderne i januar, hvor du kan høre mere om arbejdet i Repræsentantskab og Bestyrelse, og stil op senest den 29. januar. Læs mere om info-møder, valg og opstilling.

Med venlig hilsen og med ønsket om et rigtig godt nytår

Christian Sørbye Friis

Direktør i CA Karrierepartner og a-kasse