CA’s kontorer holder lukket pga. coronavirus, men du kan skrive eller ringe til os. Læs om COVID-19 – din situation. Har vi dine korrekte kontaktinformationer - log ind og opdater.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CA offices are closed due to COVID-19. Please write or call us. If you are unemployed: No job search and activation required.Check your contact informations - login here.

Regering ændrer opholdskrav - et kæmpeskridt i den rigtige retning, men ikke godt nok

UPDATE 23/1-2020: OPHOLDSKRAVET AFSKAFFES FRA 1. FEBRUAR 2020

13. december 2018

Beskæftigelsesministeren har netop meddelt, at Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at ændre kravet til, hvor længe man skal have været her i landet for at kunne modtage dagpenge. Det sker forud for 2. behandlingen af forslaget den 18. december.

Ændringen betyder, at man skal have været i Danmark i syv ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge, når forslaget er fuldt indfaset. I det oprindelige forslag var det syv ud af de seneste otte år. Parallelt med det oprindelige lovforslag indfases opholdskravet over tre år.

Det betyder, at opholdskravet i stedet vil blive fem ud af 12 år i 2019, seks ud af 12 år i 2020 og fuldt indfaset syv ud af 12 år i 2021 og frem, hvis loven om opholdskravet vedtages. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (Dansk Folkeparti) siger i pressemeddelelsen:

"Vi er enige om, at man skal have bidraget til det danske samfund, før man kan få dagpenge. Det er ikke mindst rimeligt, fordi ca. halvdelen af udgifterne til dagpengesystemet er betalt af skatteborgerne. Vi må også sige, at behandlingen af lovforslaget har vist, at der er brug for, at man kan arbejde længere tid end et år i udlandet uden at miste retten til dagpenge. Det lytter vi til. Derfor kommer vi med dette ændringsforslag, så der kommer en ny balance i lovforslaget. Det betyder, at danskere, der i en kortere årrække har arbejdet i udlandet, ikke rammes, mens personer fra tredjelande fortsat skal arbejde og opholde sig længere tid i Danmark, før de kan få dagpenge. Det har hele tiden være intentionen". 

For CA er lovforslaget et kæmpeskridt i den rigtige retning. Vores medlemmer er i snit udenfor EØS-området i 3½ år, så et nyt opholdskrav på 7 ud af 12 år redder rigtig mange af dem. Men det er ikke godt nok, for CA har stadig medlemmer, der bliver ramt af det nye opholdskrav, selvom de er rejst ud i god tro og har betalt kontingent i tiltro til gældende regler. Og måske har været hjemme igen i DK i flere år.

"Det nye opholdskrav er præcis lige så uretfærdigt som det oprindelige forslag. Det rammer bare færre. Samtidig sender det stadig de helt forkerte signaler om, at det er skidt at rejse ud. Derfor er vi i CA fortsat imod enhver form for opholdskrav", siger Christian Sørbye Friis, der er direktør for CA Karrierepartner og a-kasse.

Læs beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse her
 

CA på Christiansborg: Drop opholdskravet

CA's direktør Christian Friis er måske ikke den skarpeste til selfies. Til gengæld var hans argumenter knivskarpe, da CA's delegation lagde vejen forbi Beskæftigelsesudvalget i Folketinget den 28. november, for at fortælle om nogle af de udfordringer, der er ved lovforslaget om et opholdskrav som betingelse for at få dagpenge.