Stor håndsrækning til ledige og selvstændige i Folketingets Corona-hjælpepakke

Respekt for det danske folkestyre: Et enigt Folketing har på under et døgn lavet en aftale om en markant hjælpepakke, der skal holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere, studerende og virksomheder gennem en svær tid.

19. marts 2020

I CA er vi glade for alle tiltag i hjælpepakken, der holder hånden under de danske virksomheder i denne krisetid. 

Men det glæder os særligt, at de ledige nu kan få forlænget deres dagpengeret i op til 3 måneder, mens Corona-krisen varer.

10% af vores ledige stod til at opbruge deres dagpengeret i løbet af de næste 3 måneder, uden megen mulighed for at finde andet job i en tid, hvor mange virksomheder er lukket ned eller kører på vågeblus.

Vi er også glade for, at der nu er lavet en aftale, som sikrer soloselvstændige og mikrovirksomheder en mulighed for at få kompensation for mistet omsætning og mulighed for støtte til faste udgifter. Det kan være med til give mange små virksomheder kunstigt åndedræt til at holde liv i forretningen indtil vi er på den anden side af Corona-krisen. 

Her er de værktøjer, som samtlige partier i Folketinget har aftalt at bruge for at sikre dansk økonomi i den ekstraordinære situation, Danmark står i.

Kompensationsordning for selvstændige

De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen og Folketingets partier vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning, jf. bilag 1.

Kompensation for virksomhedernes faste udgifter

Trepartsaftalen om lønkompensation gav en øget sikkerhed om medarbejdernes jobs, og virksomhederne fik en væsentlig støtte til deres lønomkostninger. Regeringen og Folketingets partier er nu også enige om, at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække, jf. bilag 2. 
Derudover er regeringen og partierne enige om en række andre tiltag:

Øget adgang til eksportkredit

Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder oprettes der en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit. Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.

Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger

Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia., mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr. 

Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne

Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. Aftalepartierne er enige om, at det vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.

Statslig garanti til Rejsegarantifonden

For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem denne ekstraordinære krise er regeringen og aftaleparterne enige om at styrke Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 mia. kr. 

Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge

For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere er aftaleparterne enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode. 

Øgede lånemuligheder for elever og studerende.

Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

FAQ om Corona-krisen

Decorative

Her får du svar på mange af de spørgsmål, som er dukket op i forbindelse med Corona-krisen om rådighed, jobsøgning, arbejdsfordeling, lønkompensation, ansættelsesret m.m.