swipegesture

Talntcast: Vis, hvad du kan og glem CV’et

Hos Talntcast giver de ikke meget for et gammeldags CV. Den nytænkende rekrutteringsplatform tror nemlig på, at det har langt større værdi, når kandidaterne selv præsenterer deres evner, og det får de lov til.

Nyhed 10. okt 2022 3 Min.
af Troels Seerup

Talntcast’s rekrutterings-filosofi?

Talntcast gør op med den klassiske rekrutteringsmodel med tidskrævende ansøgninger og fyldestgørende CV.

Talntcast har fokus på kandidaternes færdigheder og adfærd og finder de rette kandidater ved hjælp af en grundig screening og udførelse af en relevant case. Rekruttering skal ikke bare være effektivt, men også fair og venligt.

Talntcast har derfor udviklet en digitaliseret proces, der på en og samme tid effektiviserer processer, frigiver ressourcer og samtidig sikrer, at køn, alder og etnicitet, ikke bliver en afgørende faktor i rekrutteringsprocessen.

Hvordan?

Den digitale proces består af tre trin.

Som det første screener Talntcast kandidatens færdigheder og adfærd i forhold til den relevante stilling. Det tager cirka 4-5 minutter. På baggrund heraf udvælges de bedst egnede kandidater.

Som det andet skal de udvalgte kandidater løse en case. Typisk har kandidaterne otte dage til at løse casen. Her viser de, hvad de rent faktisk kan.

Som det tredje bliver de kandidater, der har løst casen bedst, indkaldt til er interview. På baggrund heraf kan Talntcast levere det bedste datasæt og dermed finde det bedste match. I stedet for otte interviews, der er gennemsnitligt for en normal rekruttering, kan Talntcast klare det på 1-2 interviews.

Særligt fokus?

Talntcast definerer talent som ens evne til at omsætte erfaringer og viden til specifikke færdigheder og den rette kontekst. En akademisk baggrund er ikke nødvendigvis det bedste. I stedet for at nærlæse CV’er har Talntcast fokus på de løsninger, kandidaterne præsenterer.

Hvis du er kandidat…

Hvis du er kandidat, venter der dig en anderledes og spændende proces. Glem CV’et og fokuser i stedet på, hvilke løsninger du kan bidrage med.

Hverken arbejdsstatus, køn, alder eller dit ydre er i spil. Og det gør ikke noget, at du ikke har de store kommunikationsevner evner.

Dybe specialister, har også en chance her, hvor det handler om at vise sine evner til at løse nogle konkrete opgaver.

Hvis du er virksomhed…

Det går hurtigt. Flere af Talntcast’s kunder har reduceret rekrutteringsprocessen fra 8 uger til 16 dage.

Og så får du ifølge Talntcast det rigest mulige datasæt. Udvælgelsen af kandidater er faktabaseret og løsningsorienteret.

En almindelig rekruttering har som udgangspunkt forklaringsrate (dvs. gennemskue den person, du står over for) på 42 % og er fyldt med bias. Talntcast har en forklaringsrate på 63% og har ingen bias

Hvad er Talntcast for en størrelse?

Talntcast blev launchet i marts 2021 af founder og CEO Simon Kaczmarek, der selv har selv siddet som HR-direktør i danske virksomheder og derfor ved, hvor ressourcetungt det er at løfte den klassiske rekrutteringsmodel. 

Virksomheden oplever massiv kundetilgang, og senest er Hotel D’Angleterre blevet kunde og har dermed droppet den CV-baserede tilgang til fordel for brug cases i forbindelse med rekruttering.

Læs mere om Talntcast