CA’s kontorer holder lukket pga. coronavirus, men du kan skrive eller ringe til os. Læs om COVID-19 – din situation. Har vi dine korrekte kontaktinformationer - log ind og opdater.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CA offices are closed due to COVID-19. Please write or call us. If you are unemployed: No job search and activation required.Check your contact informations - login here.

Politisk struktur

Repræsentantskab

Medlemmerne bliver repræsenteret ved Repræsentantskabet, der består af 26 medlemmer. De vælges ved elektronisk afstemning af og blandt alle CA's medlemmer for fire år. Halvdelen af Repræsentantskabets medlemmer er på valg hvert andet år. Repræsentantskabet er CA's øverste myndighed, og har til opgave at lægge linjen for CA’s strategi og udvikling og vælge CA’s bestyrelse. Repræsentantskabet mødes som regel to gange om året. Du kan kontakte repræsentanterne via CA's sekretariat, Inge Lindstrøm.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter, som vælges af repræsentantskabets medlemmer. Bestyresesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen, mens suppleanter vælges for to år ad gangen. Du kan kontakte dem via CA's sekretariat, Inge Lindstrøm.

Nedenfor finder du oversigter over medlemmer i bestyrelse og repræsentantskab og den daglige ledelse.

Bestyrelse og repræsentantskab

Den daglige ledelse og medarbejdere