Politisk struktur

Repræsentantskab

Medlemmerne bliver repræsenteret ved Repræsentantskabet, der består af 26 medlemmer. De vælges ved elektronisk afstemning af og blandt alle CA's medlemmer for fire år. Halvdelen af Repræsentantskabets medlemmer er på valg hvert andet år. Repræsentantskabet er CA's øverste myndighed, og har til opgave at lægge linjen for CA’s strategi og udvikling og vælge CA’s bestyrelse. Repræsentantskabet mødes som regel to gange om året. Du kan kontakte repræsentanterne via CA's direktion.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter, som vælges af repræsentantskabets medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen, mens suppleanter vælges for to år ad gangen. Du kan kontakte dem via CA's direktion.

Nedenfor finder du oversigter over medlemmer i bestyrelse og repræsentantskab og den daglige ledelse.

Bestyrelse og repræsentantskab

Den daglige ledelse og medarbejdere

Stil op som kandidat til repræsentantskabet

Til marts 2022 er der valg til CA's repræsentantskab. Frem til 31/1-2022 har du mulighed for at stille op til valget. Læs mere her: Få indflydelse: Stil op til valg.