Vision, Mission og Værdier

Mission

Vi hjælper vores kunder med at øge deres værdi på arbejdsmarkedet gennem professionel og målrettet karriererådgivning og kompetenceudvikling, uanset om de er ledige eller i job. Vi giver økonomisk tryghed gennem ubureaukratisk arbejdsløshedsforsikring og hjælper kunden hurtigt i relevant arbejde. Som en selvstændig, uafhængig og demokratisk a-kasse er vores fornemste opgave at levere den service, vores kunder ønsker.

Vision

Vi er en moderne, innovativ a-kasse. Vi ønsker at være det naturlige fundament for kundernes karriereudvikling og den foretrukne a-kasse samt karriere- og samarbejdspartner for højtuddannede i erhvervslivet. Vi har de mest tilfredse kunder i branchen. Det har vi, fordi kunderne gennem medlemskabet i CA oplever:

• Tryghed
• Tilgængelighed
• Relevans
• Hurtig og nem adgang til arbejdsmarkedet ved ledighed, jobskifte eller efter endt uddannelse.

CA's værdigrundlag – ”PUST”

Professionalisme

Kunderne i CA får en imødekommende, troværdig og målrettet rådgivning. Vi møder kunderne med respekt, som de individer, de er. Medarbejderne i CA er blandt de bedste, og medarbejderne i CA er i konstant udvikling. Forudsætningen for vores professionelle service er videndeling, og at vi har et indgående kendskab til kundernes arbejdsmarked og karriereforløb. Vi driver en effektiv a-kasse og spilder ikke ressourcer på unødigt bureaukrati. I organiseringen af vores arbejde fokuserer vi på at drive vores kerneforretning, og vi anvender IT intensivt til at forbedre kundeoplevelsen og rationalisere arbejdet.

Unik

CA er en unik a-kasse, der skaber reel merværdi for kunderne. Kunden skal have værdi ud af alle møder med CA, og de får mere, end de forventer. Medarbejderne er stolte over deres arbejde og over, at de gør en forskel. Den enkelte medarbejders bidrag er afgørende for kvaliteten i vores service. Vi skal være foran i måden, vi arbejder og møder kunden på. Vi tænker ikke a-kasse som et bureaukrati, men som en forretning, hvor gevinsten kommer kunden til gode i form af bedre serviceydelser. Vi betragter medlemmer af CA som kunder, idet vi skal gøre os fortjent til at blive valgt som a-kasse af kunden. CA er en demokratisk organisation, som er 100 % medlemsstyret og fuldstændig uafhængig af politiske, religiøse og faglige interesser.

Samarbejde og Tillid

Vi bygger vores virksomhedskultur på samarbejde og tillid, både i de interne og eksterne relationer. Det betyder, at vi lægger vægt på gode kollegiale relationer, at vi respekterer hinanden og vores kunder, vores kompetencer og vores forskellighed. Vi lægger vægt på det tværfaglige samarbejde. Vores kommunikation er åben, direkte og ærlig. Vi forventer, at den udstrakte tillid i CA bliver mødt med ansvarlighed og engagement.