Ansøgning om kontingentfritagelse - ikke studerende

Formular til ansøgning om kontingentfritagelse og forlængelse af fritagelsen i forbindelse med udløb af dagpengeretten eller frihedsstraf.

Bemærk: Du kan ikke kontingentfritages hvis du modtager kontanthjælp.

Blanket til print

Hvis du ikke ønsker at benytte CA's selvbetjening, kan du downloade blanketten her:

Udfyld blanketten og send den til:

CA, karrierepartner og a-kasse
Smakkedalen 2
2820 Gentofte