CA’s kontorer holder lukket pga. coronavirus, men du kan skrive eller ringe til os. Læs om COVID-19 – din situation. Har vi dine korrekte kontaktinformationer - log ind og opdater.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CA offices are closed due to COVID-19. Please write or call us. If you are unemployed: No job search and activation required.Check your contact informations - login here.

Ansøgning om kontingentfritagelse - ikke studerende

Formular til ansøgning om kontingentfritagelse og forlængelse af fritagelsen i forbindelse med udløb af dagpengeretten eller frihedsstraf.

Bemærk: Du kan ikke kontingentfritages hvis du modtager kontanthjælp.

Blanket til print

Hvis du ikke ønsker at benytte CA's selvbetjening, kan du downloade blanketten her:

Udfyld blanketten og send den til:

CA, karrierepartner og a-kasse
Smakkedalen 2
2820 Gentofte