Ansøgning om kontingentfritagelse - ikke studerende

Formular til ansøgning om kontingentfritagelse og forlængelse af fritagelsen i forbindelse med udløb af dagpengeretten eller frihedsstraf.

Bemærk: Du kan ikke kontingentfritages hvis du modtager kontanthjælp.

Kontingentfritagelse (studerende) >

Du skal bruge denne formular, når du som studerende ønsker at ansøge om kontingentfritagelse ved overgangen fra betalende medlem til studiemedlem.